Home

Zlomky 5. třída test

5: Matematika: Zlomky: Výpočet z celku: 05: Zobrazena cvičení 1-25 (3 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Seznam cvičen

5. ročník - Procvičován

Zlomky - výpočet části z celku, Mgr. M. Vintrov 2. třída; 3. třída; Matematika - Zlomky . Poznej zlomek podle pizzy. Vyber zlomky větší než 1. Vyber zlomky větší než 0,5. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Sčítání zlomů s celočíselným výsledkem Zlomky 5 V hale je 28 dívek. 5/7 všech dětí tvoří chlapci. Kolik je dětí dohromady a kolik je chlapců? Najděte 4 Najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/7 a 4/7, a najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/2 a 5/3; Koláčky Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu a Danka čtvrtinu koláčků

Příprava na souhrnný test - ZLOMKY 1) Porovnej zlomky: 16 7 12 5; 21 13 6 11; 10 3 15 4; 14 11 7 5 2) Sečti, odečti (správný výsledek je uveden v základním tvaru!): − = − = + + = + = 2 5 3 4 1 16 11 54 7 9 2 27 4 14 5 7 3 3) Vynásob, vyděl (správný výsledek je uveden v základním tvaru!): = = = = 27 34: 36 17 21 16: 9 4 14. V tomto videu se dozvíš, jak můžeš zlomky znázorňovat. Zlomky jsou znázorněny na obrázku pizzy. Více videí o zlomcích najdeš na: https://drmatika.cz/ Kanál m.. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Matematika 5.ročník. Matematika 3.ročník. Matematika 2.ročník. Zlomky - zápis a čtení. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání

Páťáci porovnávají zlomky se stejnými jmenovateli nebo se stejnými čitateli. Sčítají a odčítají zlomky se stejnými jmenovateli. 5. třída. Kapitola: Zlomky. 0. Legenda (otevře okno) Souhrnný test. Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 400 bodů mistrovství! Začít test Rozšiř zlomky číslem í: 9 7 = 117 91 bod . Rozšiř zlomky na zlomek se jmenovatelem ð ñ: 9 5 = 45 25 bod. Zkrať zlomky číslem ñ: 30 20 = 6 4 bod. Doplň, aby platila rovnost: 6 7 30 35, 35 20 7 4, 72 64 9 8, 81 9 9 1, 5 3 20 12, 4 24 6 bodů. Převeď zlomky do základního tvaru: 56 í î bodů. Ve třídě je ï žáků, z nich je. Zapiš zlomkem, jaká část tvaru je barevná a jaká je bílá. Pak stiskni KONTROLA 7. třída; Matematika - Zlomky - Poznej zlomek podle pizzy . start . Poznej zlomek podle obrázku pizzy. Příklad: = 3 4 = 2 6. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Autor: www.jiridobry.cz. ø 86.5% / 11663 × vyzkoušeno; Masturbace Sex a vztahy ø 86.8% / 56030 × vyzkoušeno; Zlomky Matematika ø 75.3% / 17719 × vyzkoušeno; Matematika: ročník 6-8 třída. Matematika ø 69.7% / 37994 × vyzkoušeno; Lineární rovnice Matematika ø 50.7% / 10866 × vyzkoušeno; Lineární rovnice o 3 neznámých Matematika ø 51.9% / 1724.

Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. 5. třída - římské číslice - římské číslice II - zápis čísel přes milion - počítáme se závorkami - statistika - písemné dělení dvojciferným číslem - slovní úlohy - převody všech jednotek - jednotky délky - zlomky - zlomky - hra - desetinná čísla - rovnice - aritmetický průměr - test - matematické pojm

Zlomky - Matematika — testi

Jednotkové zlomky na číselné ose K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Kvíz 1 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 200 bodů mistrovství 1. Zlomky 6 27 Porovnej zlomky. a) 4 7 5 14 b) 7 10 3 5 c) 5 8 9 16 d) 5 6 13 30 e) 7 11 4 5 f) 22 25 7 15 g) 3 11 7 10 h) 2 9 3 8 i) 9 12 3 4 j) 8 9 5 27 k) 7 8 <> 8 7 l) 9 28 > 1 1 2.2.23 Slovní úlohy na zlomky I Předpoklady: 020222 Př. 1: Vypo čti. a) 5 5 12 18 − b) 18 21: 25 20 c) 7 3 8 14 − d) 14 35: 27 18 a) 5 5 5 5 3 5 5 2 15 10 5 12 18 2 2 3 2 3 3 12 3 18 2 36 3 Kolik bude vážit 1 plejtvák když jich 5 váží 750 tun ? 150; 350; 250; 550; 9/12 Kolik je 9 dm = m ? 95; 900; 0,9; 80; 10/12 Kolik je 1525 / 28 = ? 78 (zb. 5) 54 (zb. 13) 51 (zb. 5) 56 (zb. 15) 11/12 Kolik je 155 - 128. 27; 45; 35; 58; 12/12 Je 5 delfínů a dohromady váží 14 tun . Je 16 plejtváků a dohromady váží 2 400 tun. Kolik.

Matematika - 5. třída - On-line test zdarma. 1. Z uvedených čísel vyberte násobek čísla 12. A) 6. B) 28. C) 46. D) 60. E) 74. 2. Které z uvedených čísel dává při dělení sedmi zbytek 4? A) 25. B) 27. C) 28. D) 30. E) 34. 3. Které číslo je třikrát větší než největší jednociferné číslo? A) 3. B) 9. C) 12. D) 24. Pracovní list slouží jako zásobník slovních úloh, řešených pomocí učiva o zlomcích. Součástí materiálu je i podrobně zpracované správné řešení. Při procvičování jej lze žákům poskytnout a věnovat se slabším žákům. Materiál, či jeho část, lze použít také jako test na ověření znalosti žáků

Slovní úlohy se zlomky skolaposkole

strana 7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ludmila Všetulová a) 3 4 + 1 4 3 5 = b) 1 2 + 1 4 3 8 = c) 1− 2 5 2− Zlomky . V reálném světě nejsou jen celá čísla. Např. chléb můžeme rozkrojit na dvě poloviny a pizzu na osm kousků. Pro jejich popis používáme zlomky. Zlomky nám umožňují zapsat části celých čísel, např. čísla menší než 1. Každý zlomek se skládá z čitatele a jmenovatele. Čitatel je horní číslice, která. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Anotace: Pracovní listy jsou určené pro začátek výuky zlomků. Autor: Dušan Goš (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeb Na spodním obrázku odčítáme dva zlomky (\frac{1}{2}-\frac{2}{5}). Nejdříve si oba dva zlomky převedeme na společný jmenovatel. Tento převod je znázorněn spodní řadou obdelníků a tedy z 1/2 dostaneme 5/10 a z 2/5 dostaneme 4/10. Tyto dvě čísla už je docela lehké odečíst a dostaneme tedy 1/10

Příklad 5. 5 kg = ? mg. 1. desetinná čárka: $5{\color{Red},}0$ 2. počet míst: 1 kg má 1000 g a 1 g má 1000 mg --> 1000 x 1000 = 1 000 000, číslo 1 000 000 má šest nul, takže posouváme desetinnou čárku o šest míst Nájdi hodnotu x: x-4/3x-5=x+3/10-6x; Iks zlomky Určete x, pokud 1/6 z x se rovná 2/5 z čísla 24. Zlomky 6 Ke třem osminám z jedné třetiny připočteme pět čtvrtin z jedné poloviny a součet násobíme čtyřmi. Kolik nám vyjde? Zlomky - porovnaní Pokud 5/18 = 425, jaká je hodnota 13/18? Zlomky 5 V hale je 28 dívek. 5/7 všech.

Matematika 7. třída - zlomky - příklady na procvičování. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: Opak-zlomky-1.pdf Zobrazit Stáhnout: Porovnávání, vyjádření části z celku, jednotky. Příklady na počítání se zlomky. Vyberte si z nabízených zadání příkladů. Pod zadáním příkladů je odkaz na stránku s řešením. Příklady na počítání složených zlomků (1) Příklady na počítání složených zlomků (2) Příklady násobení a dělení zlomků (1 34 SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY 1. Jízdní kola se prodávala za 1 2 původní ceny, a to za 5 600 Kč. Kolik stála původně? 2. Petr přečetl první týden 3 8 knížky, druhý týden 1 4 knížky a třetí týden 1 10 knížky. Knížka má 240 stran. Kolik stran zbývá Petrovi ještě přečíst? 3. Na letním táboře bylo celkem 180. 1) Vynásob zlomky mezi sebou a nezapomeň výsledek krátit. a) × = 3 4 2 5 b) × = 6 1 4 7 c) × = 7 3 3 7. d) × = 4 1 2 5 e) × = 5 3 2 9 f) × = 5 8 3 10. 2) Vyděl zlomky mezi sebou a výsledek nezapomeň krátit. a) ÷ = 4 12 8 6 b) ÷ = 4 21 20 15 c) ÷ = 11 5 2 7. a) ÷ = 2 5 8 7 b) ÷ = 4 27 2 9. c) ÷ = 12 5 4 5

matematika pomůcky - Hledat Googlem | Násobení, Učení a

M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN

Zlomky a desetinná čísla. Každé racionální číslo lze zapsat zlomkem i desetinným číslem. Převod desetinného čísla na zlomek. Převod čísla na zlomek je velice jednoduchý. Tak, jak desetinné číslo správně čteme, tak jej i zapíšeme pomocí zlomku Zapiš desetinné zlomky desetinným íslem. vzor: 42 21 10 10 = 4,2 1000 1000 = 0,021 a) 100 147 = b) 100 3 = c) 100 32171 = d) 100 47 = e) 100 57 = f) 100 81 = P. 3 Napiš desetinné íslo desetinným zlomkem. vzor: 3,2 = 10 132 0,017 = 1000 17 a) 4,5 = b) 3,02 = c) 0,38 = d) 30,0 = e) 14,2 = f) 0,0003 = P. 4 Uve zlomek v základním tvaru.

Velká sbírka příkladů - e-Matematika

 1. Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu. Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem.
 2. Najít další články na téma: testy, zlomky
 3. 4 5 = 8 10 = 0,8 Zlomky přev{díme na desetinn{ čísla 2 způsoby = = 0,75 3 4 75 100 1. způsob: Rozšířením, popř. kr{cením zlomků na desetinné zlomky
 4. Zlomky. 1129× Popis k materiálu Sčítání a odčítání zpaměti - test. Školní testy Sčítání a odečítání pod sebe. Videa a aplikace Sčítání do 10 000. Pracovní listy Sčítání v oboru do 10 000. Pracovní listy Spořím si peníze 2. Pracovní listy.

Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída Písemné sčítání Písemné odčítání s pomůckou NOVÉ Písemné odčítání Počítání Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Pyramidy 5 úrovní Odčítací pyramidy 5 úrovní Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky 5 úrovní Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou. Do prázdných okének napiš desetinné číslo. 30: 100 uč.13/5 do sešitu (Holoubek,Michalcová, Šmídková) ♥ 5.11. Milé děti, od dnešního dne najdete úkoly z angličtiny v samostatné přihrádce pod 5. třídou. ♥ Your English teacher Věra Kaplanov

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Opakování 6-9 třída TEST 1 A utomatický test, který Vás okamžitě ohodnotí. Test na téma vznik MATEMATIKA 6-9 ROČNÍK. Násobení, slovní úloha, zlomky, hodiny a další. VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZD Matematika pro 5. ročník ZŠ je aplikace obsahující testy a hry k procvičení učiva matematiky v 5. ročníku. Číselný obor: Přirozená čísla 1→1 000 000 000 a nula. Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa) (Racionální čísla > 0) Násobení a dělení zpaměti Sčítání a odčítání zpaměti Porovnávání číse Pojem zlomku - část celku - Opakování z 5. ročníku <- klikni Výuková mapa - zde vyhledej zlomek k obrázku - hra, zapisuj zlomky - hra 1, hra 2, hra 3, hra 4, zlomky na vlajce - hra, pomoz panáčkovi přes řeku - zde přiřazování zlomku.. Druhy zájmen - Zájmena: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

2020 Ředitel ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768 vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu §2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na pondělí 16. listopadu 2020 z organizačních důvodů ředitelské volno. Volno se týká. 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny Online testy pro žáky 7. třídy - matematika, český jazyk, OS 1) Vypočtěte: 2) Vypočtěte: 3) Vypočtěte: 4) Vypočtěte: 5) Vypočtěte: 6) Doplňte tak, aby platila rovnost: 7) Vypočtěte: 8) Vypočtě Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

Násobení a dělení 10, 100. Násobení a dělení č. 100 - Školákov; Násobení a dělení - Online cvičení; Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 - Online cvičen Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Matematika - 7. ročník. PREZENTACE PRO SEDMÝ ROČNÍK DLE TÉMAT - zde TESTY PRO SEDMÁKY DLE TÉMAT - zd

Test - matematika - 5

Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 4. ročníku. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, čtvercovou sítí Zlomky (3h) Opakujeme na písemku - operace s přirozenými čísly a zlomky; Dělitelnost přirozených čísel (12h) Násobek (1h) Dělitel (2h) Dělitelnost deseti, pěti a dvěma (2h) Dělitelnost třemi a devíti, čtyřmi a osmi, šesti (2h) Listopad. Prvočísla a čísla složená (1h) Společný násobek a dělitel (4h) Desetinná. Předchozí zlomek (dvě pětiny) by pak měl hodnotu 2/5, což je 0, 4. Převod na základní tvar # Se zlomky můžeme různě pracovat a měnit jejich tvar - rozšiřovat je a krátit -, přičemž hodnota zlomku se nijak nezmění

Test: Test - matematika - 9. třída. Bodování: Všechny úlohy jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů - 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů - 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý. 6B. třída. Občanská výchova. Hvězdný tým. Informace. Vyúčtování akcí Lineární rovnice se zlomky. Vyřeš úlohu . V pohádce se nachází 5 zcela stejných království. Každé království má 10 měst, každé město 5 škol, každá škola 9 ročníků, každý ročník 2 třídy a každá třída 20 žáků

matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Zlomky - test s vyhodnocením: Zlomky - uspořádání zlomků - test (Sk) Zlomky - zlomková část z celku - procvičování online (Aj) Zlomky- převod zlomku na desetinná čísla - matematika hrou: Znázornění desetinných čísel, zlomků, procent: Zobrazení, osová souměrnost v Cabri Test pro žáky 7. ročníku. Obsahuje tři slovní úlohy ve dvou alternativách. Součástí je vypracované řešení a návrh hodnocení. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Zlomky - slovní úlohy.doc MUŽÍKOVÁ, Kamila. Zlomky - slovní úlohy. Metodický portál : Digitální. Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte

Sčítání zlomků - e-Matematika

Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy 5 2 III. Porovnejte zlomky dle velikosti: 7 3 a 7 4, 5 2 a 5 7, 3 1 a 10 3, 8 3 a 16 7 IV. Sčítejte a odčítejte zlomky, výsledek uveďte v základním tvaru: 6 7 + 6 4, 12 8 - 12 2, 2 1 + 6 4, 9 7 - 3 2, 2 5 3 + 15 7, 3 7 1 - 2 14 3 V. Násobení zlomku zlomkem: 5 4. 2 5, 3 6. 24 3,.

Slovní úlohy - zlomky (5. ročník) 1. Maminka řekla: Když si, Terezko, ušetříš 50 Kč, tak Ti zbývající 2/3 ceny knihy zaplatím. Jaká byla cena knihy? 2. Zimní bunda stála 900 Kč. Je zlevněna o 1/5 ceny. Kolik Kč stojí bunda po slevě? 3 Test - Zlomky. 1)Převeď na čísla smíšená: 72 . 10 16 5 12 8 2)Převeď smíšená čísla na zlomky: 58 9 . 41 6 . 34 3 3)Vypočti: 2 z 90 . 3 4 ze 180. 9 4)Vypočti základ, jestliže: 3 je 120. 8 7 je 84 . 4 5)Napiš zlomkem / desetinným číslem Přirozená čísla a zlomky opakujeme na písemku 1. Zkraťte zlomky na základní tvar: = 480 288 = 420 70 = 40 28 = 80 88 = 80 112 = 48 24 = 352 264 = 660 99 = 70 21 = 480 900 = 40 25 = 480 40 = 2000 2400 = 180 72 = 100 48 2. Vyberte z uvedených zlomků ty, které jsou nepravé a převeďte je na smíšené číslo (vyberte je u ZLOMKY 5. ROČNÍK. Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš. Úvodní stránka - MATEMATIKA - MATEMATIKA 5. ročník - ZLOMKY. ZLOMKY Naše třída Důležité informace Učivo Fotogalerie Nápadníček ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA MATEMATICKÁ SOUTĚŽ. 2x2 −y+5 y; a b a ab b + − +2; 3 1 1 + − r; ( ) 12 (1) 9 2 1 − − s s s s Počítání s lomenými výrazy má podobné vlastnosti jako počítání se zlomky. Proto si tuto souvislost budeme u jednotlivých operací připomínat . Určování podmínek, pro něž má lomený výraz smysl Zlomky Zlomek má smysl, když jeho jmenovatel.

VI. cvičný test - jednotky délky. cvičný test - jednotky délky. Ideální termín odevzdání je 4. 5. 2020. Můžete posílat průběžně na školní mail milena.hromadkova@zsbartosovice.cz. VII. cvičný test - jednotky času. jednotky času. Ideální termín odevzdání je 8. 5. 2020 Racionální čísla - počítání se zlomky. racionální čísla - příklady k procvičení.doc (34 kB) Počítání se závorkami, racionální čísla. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB Slovní druhy - Slovní druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Více o našem přístupu ke školnímu roku 2020/2021 Pokud už umíš zlomky: h 60 1 1min h 1h 60 60 60min min 60 1 1s h h 0,25h 4 1 60 15 15 min h h 0,2h 5 1 60 12 12 min 30 min 0,5min 2 1 min 60 30 s h h 0,5h 2 1 60 30 30 min h h 1,5h 2 3 60 90 . 3600 . 60 . 60 . 1000 . PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ jméno a třída Zlomky - dokument zde - Domácí úkoly: zadání úkolů v přílohách - Ověření učiva: Do mailu rodičů byl zaslán odkaz na test Násobilka, žáci test vyplní a odešlou do úterý 28. 4. 2020. PŘÍRODOVĚDA - Učivo: Umělé družice - učebnice str. 12 - 13, podívej se na video - Co drží satelity na oběžné dráze (prvních 6. Vy_42_Inovace_Zlomky.71: 7. Žák se naučí početní operace se zlomky. Pracovní listy k zlomků. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_zlomky, porovnávání zlomků.72: 5. - 6. Žák umí vyjádřit a porovnávat zlomky je zároveň řešením celé soustavy. Například dvojice (1, 1) nebo (−3, 5) jsou řešením první rovnice a zároveň celé soustavy. Soustava pak nemá ani jedno řešení, máme v soustavě nějaké protichůdné rovnice, které nemohou zároveň platit. Například

Základní škola Ondřejov

Ukázka řešení: Jestliže bychom jako první dvě čísla zvolili 5 a 7, dostaneme řadu w, y, s t, s {, u s, w r, z s, s u s, t s t A nyní s pomocí kalkulačky vydělíme naše dvacété číslo devatenáctým 5. Odmocňování součinem. @b \sqrt[n] a=\sqrt[n\cdot k]{a^k}@b {2^3} @i a to tak, že násobíme převrácenou hodnotou. Pak zlomky vynásobíme a součiny mocnin o stejném základě odstraníme tak, že základ umocníme na součet exponentů. @b\left( 2^2\cdot \dfrac 13\right)^2 : \left( \dfrac 12\cdot 3^2\right)^3=\left( 2^4\cdot. Slovní úlohy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Precvič si príklady na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie zlomkov. Úpravu na základný tvar aj zložené zlomky nájdeš na Priklady.com

Zlomky - výpočet části z celku, Mgr

 1. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematik
 2. Online kalkulačky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Na stránce naleznete rovněž vzorce pro početní operace se zlomky
 3. 5. třída. Informace k otevření škol pro všechny žáky najdete v Dokumentech COVID. zlomky, převody - připrav si červený sešit samostatně: PS str. 12/ dokončit FOTO chybí mi úkoly z 15.10. od dvou žáků, napravte to, prosím 1 Test čtenářské gramotnosti AJ: Zapiš si slovíčka 25. lekce a nauč se je. PS str. 52.
 4. Středa 25. 11. - úkoly na dnešní den. ČJ - online výuka. M - uč. str. 36 cv. 6 - 2 příklady, opiš do sešitu a vypočítej. Str. 37 cv. 5 - opiš 3 příklady, vypočítej, cv. 8 - odhadni bez výpočtů, které číslo bude větší, poté přepiš do sešitu, vypočítej a ověř si, zda jsi měl/a pravdu

Matematika - Zlomky

 1. 5.9.2020 - Explore Eva Pátková's board Zlomky, followed by 207 people on Pinterest. See more ideas about zlomky, matematika, učení
 2. Pomocí aplikace JEDNOTKY.cz můžete velmi snadno převádět jakékoliv existující jednotky. Vzájemné převody jednotek kalorie - kilojouly, stupně Celsia - stupně Farenheita, kilowatty - koňská síla a mnoho dalších pro vás již nikdy nebudou znamenat problém
 3. Vítej na příklady.com! Sbírka úloh s výsledky: Procvič si příklady z matematiky na maturitu, písemku, zkoušku či přijímačky na střední nebo vysokou školu
| CVIČENÍ

Zlomky - slovní úlohy z matematik

 1. Tabulka Zlomky I. je určena pro žáky druhého stupně základních škol jako pomůcka při výuce v hodinách matematiky. Výrobek je zaměřen na úvod do problematiky zlomků. Vysvětluje žáku základní pojmy jako čitatel, jmenovatel či zlomková čára a prostřednictvím přehledného obrázku ozřejmuje dělení celku na stejné části
 2. Matematika 8. třída - výklad školní rok 2012/2013. Moc-odm 1: Co je mocnina, úvod Moc-odm 2: Druhá mocnina Moc-odm 3: Číselné výrazy s mocninami Moc-odm 4 Lineární rovnice se zlomky - jednodušší Rovnice 3: Lineární rovnice se zlomky - složitější.
 3. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů
 4. 1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kv ten 2012 Financováno z projektu . CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje
 5. 11. 2020 bude on-line test na porovnávání zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině. Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 22/cv. 9 libovolným způsobem. Zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla. do školního sešitu si napiš nadpis Desetinné zlomky a opiš si rámeček ze str. 24 v učebnic
Programování v jazyce Java

Zlomky - jednoduché vysvětlení Doučování Dr

 1. Při sčítání zlomků je nutné, aby všechny jmenovatele ve sčítanci měly stejnou hodnotu. Tzn. pokud tomu tak není, musíme v první řadě pomocí rozšíření zlomky převést na stejný základ. Když mají sčítané zlomky stejný základ, součet provedeme tak, že sečteme hodnoty čitatelů a přepíšeme hodnotu jmenovatele (společného základu)
 2. Pokud sčítáme/odčítáme zlomky se stejným jmenovatelem (číslo dole), potom pouze sečteme/odečteme čísla v čitateli (čísla nahoře) a jmenovatel opíšeme. Př. 3/5 + 1/5 = 4/5, 90/100 - 37/100 = 53/100 atd..
 3. Zlomky 4. ročník. 1) Učebnice 26/14, počítej do sešitu 2) Učebnice 26/15, 16, 17, počítej do sešitu 3) Učebnice 26/18, do sešitu piš pouze výsledkyČj - Slovesa - časování sloves v přítomném čase1) Učebnice str. 100 - 101, napiš nadpis Časování sloves v přítomném čase + datum, zápis:Přítomný čas vyjadřuje, že děj právě probíhá
 4. ář Jak nezkazit přijímačk
 5. ozubená kola 5. trojčlenka 4 PÚ trojčlenka 3 NÚ trojčlenka 2 NÚ trojčlenka 1 PÚ kalkulačka trojčlenky PÚ a NÚ. nepřímá úměrnost (výklad) přímá úměrnost (výklad) celá čísla (test) násobení a dělení celých (racionálních) čísel (výklad) sčítání a odčítání celých čísel (test
 6. 5.třída ZŠ ; 6.třída ZŠ; 7.třída ZŠ Co by měl žák umět. Zlomky. Uvést daný zlomek na základní tvar. Porovnat dva zlomky. Zobrazit daný zlomek na číselné ose. Určit společného jmenovatele dvou až tří zlomků. Sčítat a odčítat dva až tři zlomky. Násobit a dělit dva zlomky. Upravit smíšené číslo na zlomek
 7. 7. A Info na pondělí 7.12.2020 přinést vypracovaný test Opakování - zlomky (viz níže) pracovní sešit č.1 - DÚ: 63/7 , 63/8, 74/1, 74/2 Opakování - zlomky - test do 7.12. 2020 7.V Info na úterý 8.12.2020 přinést vypracovaný test Opakování - zlomky (viz výše) pracovní sešit č.1 - DÚ
Matheaufgaben Klasse 2 Arbeitsblätter Zum Ausdrucken SchönIMG_0899 | Moderní výuka

5. A = 178 394; B = 84 537; C = 9 837 268. Jaké číslo dostaneme, sečteme-li cifru na místě statisíců z čísla A, cifru na místě desetitisíců z čísla B, cifru na místě stovek z čísla C, cifru na místě tisíců z čísla A, cifru na místě desítek z čísla B a cifru na místě statisíců z čísla C Zlomky (1/67) · 5:41 Seznámení se zlomky Co je to zlomek? Ukážeme si, k čemu ho potřebujeme na příkladech ze života. S pomocí zlomku například popíšeme, jak velká část pizzy má olivy nebo kolik jsme ujedli čokoládové tyčinky Intenzivní přípravný kurz - 5.třída Tematický plán kurzu Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia Anotace: Učební materiál je určen k opakování učiva o zlomcích ve 4. ročníku. Žáci si procvičují čtení zlomků, zápis zlomků a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 • Satta guessing.
 • Pomlčka symbol.
 • Entezopatie čtyřhlavého stehenního svalu.
 • Paper in pixels.
 • Schizofrenie test.
 • Euklidovy věty odmocnina.
 • Tata box.
 • Plasma vs lcd.
 • Ataraxia wiki.
 • Marokánky apetit.
 • Proton email.
 • Slída značka.
 • Triple sec makro.
 • Olaf plyšák tesco.
 • Escursioni da fare a playa del carmen.
 • Vanilkový krém s bílou čokoládou.
 • Jak vypěstovat květnatou louku.
 • Co je kompaktní fotoaparát.
 • Jan zrzavý fantastická krajina.
 • Výměna sodastream bombičky jihlava.
 • Srovnání životní úrovně ve světě.
 • Dehiscence rány.
 • Rekreacni stredisko klicava.
 • Shakes and fidget vylepšení.
 • Časová pásma čr.
 • Domácí boilies prodej.
 • František procházka film.
 • Kýla u dětí příznaky.
 • Tehotenska kalkulacka.
 • Správné držení těla.
 • Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy.
 • Strcpy jazyk c.
 • Meteorický déšť.
 • Estonsko příroda.
 • Dezinfekce kosmetiky.
 • Bolest zubu po bílé plombě.
 • Pecena slanina recept.
 • Horseland 2.
 • Mečík gladiola.
 • Ford mustang provozni naklady.
 • Rstudio new version.