Home

Měkké slabiky slova

Tvrdé a měkké slabiky :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

Měkké slabiky. Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji - 10 cvičení; Slabiky di, ti, ni - 10 cvičení; Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slova se slabikou ži/ží - 4 cvičení; Slova se slabikou ši/ší - 4 cvičení; Slova se slabikou či/čí - 4 cvičení; Slova se slabikou ři/ří - 4 cvičen Přesuň vagónky tak, aby byly slabiky ve správném pořadí. DY; TY; CHY; RY; KY; NY; HY; CI; ŠI; DI; TI; NI; ŘI; ŽI; JI; ČI; Zkontrolovat Zkusit znov Slova se slabikou ry/rý - 3 cvičení; Slova se slabikou dy/dý - 3 cvičení; Slova se slabikou ty/tý - 3 cvičení; Slova se slabikou ny/ný - 3 cvičení; Měkké slabiky. Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji - 10 cvičení; Slabiky di, ti, ni - 10 cvičení; Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slova se.

Tvrdé a měkké slabiky - Publi

Tvrdé a měkké slabiky :: Třída U Boba a Bobk

 1. Prezentace slouží ke společnému procvičování učiva - tvrdé a měkké slabiky. Správná odpověď se objeví po kliknutí. Prezentaci lze také využít k procvičování rozkladu slov na slabiky a hlásky. Žáci také mohou z daných slov tvořit věty
 2. ovat
 3. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Metodika a řešení Měkké slabiky di - ti - ni 13 Metodika a řešení Tvrdé a měkké slabiky dy - ty - ny, di - ti - ni 14 Pouţitá literatura a jiné zdroje 15 . 3 Pracovní list č. 1 Přeþti slova a slabiky. Vybarvi stejnou barvou slovo a slabiku, kterou slovo obsahuje.. Hledala jsem inspiraci pro cvičení, které procvičí tvrdé a měkké slabiky, a současně nebude namáhat slabší čtenáře. Kartičky s obrázky. Pokud nemám k dispozici žádné karty, píši slova na tabuli. Žáci si musí slova zapamatovat (ano, jde o to, aby si vyfotili správný pravopis), a pak

Měkké a tvrdé souhlásky - Procvičování online - Umíme česk

Slova dělíme v psaném textu z ryze praktických důvodů, považujeme proto za vhodné, aby pravidla dělení byla co nejjednodušší. Je důležité si uvědomit, že dělení slov v písmu na konci řádku není vždy totožné s členěním slov na slabiky v mluvené řeči (viz Slabika) nebo například s morfematickým složením slov (viz Morfematika) Pravopisné jevy z celé látky základní a střední školy: vyjmenovaná slova i/y, koncovky -y/-i, velká písmena, s/z, mě/mně, skloňování a časování a další Prvním předpokladem pro správné psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách je samotné třídění hlásek na samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky (au, ou) a souhlásky (měkké, tvrdé a obojetné).; Můžete si vyrobit knížečky na měkké a tvrdé slabiky buď sami pomocí nelepených notýsků, nebo využít předlohu z webu Moje čeština: https://www.mojecestina.cz.

Kolik slabik má slovo - Pančelčin

Hlásky v češtině jsou rozděleny do dvou velkých skupin - samohlásky (a, e, i, o, u, y) a souhlásky, které se dělá dále na tvrdé, měkké a obojetné b, f, l, m, p, s, v, z). Jejich znalost pro správný pravopis je nezbytná, proto se vyučují již na prvním stupni základní školy V tomto tématu učiva českého jazyka vycházíme ze slova, které se cíleně učíme rozdělovat na slabiky. Říkáme, vyhledáváme i tvoříme slova jednoslabičná, dvojslabičná, troj- i víceslabičná. Učivo směřujeme ke správnému rozdělování slov na konci řádku. Dále si rozdělíme české hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky - Pančelčin

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA. Ši: ši: Ší: ší: dětské dítko kluk mon kože na lenec su prádlo pověst o Libu: benice šatá hlav Provided to YouTube by Supraphon Měkké i a tvrdé y (BFLMPSVZ) · Bambini di Praga/Bohumil Kulínský · Big Band Radio Praha/Felix Slováček · Dagmar Patrasov..

Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. Měkké souhlásky - seřaď řadu měkkých souhlásek:. Hlásky, slabiky, slova. Pořadí v abecedě (lehké) Rozděl na slabiky (lehké) Kořen, předpona, přípona, koncovka; Slova podřazená, nadřazená a souřadná; Tvrdé a měkké souhlásky; Vyjmenovaná slova; Koncovky slov; Spodoba; Předložky s a z; Psaní ú/ů; Skladba slova; Shoda přísudku s podmětem; Psaní velkých a malých.

Nicméně v tom není nic těžkého, hlavně je správně rozdělit slovo na slabiky. Mělo by být zapamatováno, že měkké znaménko nemůže být odděleno od souhlásky, která předchází. Je také třeba poznamenat, že se nelze od slova oddělit a přenést jeden dopis, proto musí být vždy přidán k předchozí slabice p-b, s-z, t-d, g-k, v-f, a-o-e) rozlišuje měkké/tvrdé slabiky či si umí vybavit všechna písmenka ve slově ve správném pořadí. V podstatě u sluchového vnímání nejde o to zjistit, zda dítě slyší, ale CO dítě slyší a jestli slyší ROZDÍLY v hláskách, slovech a v řeči Tvrdé a měkké slabiky Doporučit známému. Id: D2448 Autor: mgr. Jana Olžbutová Stupeň: ISCED 1 Ročník: 2. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál

Slabiky di, ti, ni - Luštěnk

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku, která souhláska se píše uvnitř a která na konci slova. Zopakujme si tvrdé a měkké slabiky. Jakou máme paměť? Kolik věcí si zapamatujeme, než je paní učitelka skryje? A dokážeme je všechny správně napsat Děti naučí abecedu, vyjmenovaná slova, měkké a tvrdé slabiky a navíc se dozvědí ještě řadu důležitých poznatků, které se jim budou hodit nejen ve škole. Písničky jsou jako obvykle skvěle zpívané i aranžované, vyšly z dílen vtipných textařů a kvalitních hudebníků Nákupem PDF získáváte 1 licenci k užívání materiálu (1 x zakoupený PDF materiál = 1 licence - opravňuje k využití 1 osobou). V případě využití více učiteli je potřeba zakoupit daný počet licencí dle počtu učitelů např. nakupujete-li daný materiál pro 5 učitelů, je potřeba zakoupit 5 ks materiálu ( 5 osob = 5 ks - licencí k užití materiálu) 7. a 8. list - Pracovní listy slouží pro skupinovou práci. Tabulka se slovy (list č. 7) slouží k rozstříhání a jednotlivá slova se nalepí pod dané slabiky na pracovním listě č. 8). 9. list - Slouží již k vlastní kontrole, děti mají možnost u každé slabiky zkontrolovat, jaká slova přiřadily a v případě chyb opravit Klíčová slova obrázky, měkké slabiky, vyhledávání slov Druh učebního materiálu aktivita Druh interaktivity pracovní list Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání ZŠ speciální Typická věková skupina 13 15 let Datum vytvoření materiálu 10. 5. 2012 . Měkké slabiky. kohouti hadi divadlo hodiny kost

Měkké slabiky. Třídění. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky. Spustit Zpět na výběr cvičení .. Klauni pro vás připravili úkoly. Ve slovech vymazali tvrdé slabiky. Rozhodněte, která slabika patří do slova a kliknětě na klauna se správnou kartičkou. Když přes obrázek přejedete myší, objeví se nápověda Doplň tvrdé slabiky hy - hý. H -Ch-K-R-D-T-N staré vá : platit dlu.

Měkké a tvrdé souhlásky - Moje čeština - Čeština na

 1. ČJ - měkké I ve slově hbitě: HBITĚ,TAM SE PÍŠE MĚKKÉ I ,PROTOŽE SE NAPÍŠE RYCHLEJI ,HBITĚ,NEŽ TVRDÉ. ČJ - HBITÝ: Kdo hbItý není v bItvě, skončí na hřbItově. ČJ - mě/mně: Připomněl zapomnětlivému, aby si vzpomněl na domněnku o pomněnce
 2. Tvrdé a měkké slabiky - černobíle(docx, 13 kB) Shoda přísudku s podmětem (docx, 13 kB) Slovní druhy (docx, 13 kB) Stavba slova (docx, 13 kB) Myšlenkové mapy. Hlásky(png, 72 kB) Tvrdé a měkké slabiky(png, 127 kB) Význam slova (antonyma, homonyma...) (png, 105 kB) Význam slova 2 (nadřazená - podřazená) (png, 105 kB) Stavba.
 3. Produkt - Měkké a tvrdé slabiky - kartičky se slovy. Produkt - Skládačka- tvrdé a měkké slabiky. Doplňujte slova protikladná. ABECEDA :: Béčko-Tc Štístkové ; slovo chlapa. [Hook: Elpe] Vždy to nejde ako má Aj ty prosim nesúd za to ma Vrátim sa začnem odznova A to vážne doslova A teraz sám mám v okovách Toto ma.
 4. RVP - Skládání slov ze slabik. Trénink syntézy slabik slova. 24 kartiček s obrázky slov, které obsahují tvrdé a měkké slabiky . Slova v čínštině jsou jednoslabičná a tvarově se nemění, záleží na způsobu, jakým je vyslovíte Je to jazyk tónový - každá slabika se vyslovuje s určitou
 5. Soubor pracovních listů - tvrdé a měkké slabiky. doplnění dlouhé nebo krátké samohlásky do slova. obrázky k vybarvení (např. pro rychlejší žáky) Cvičení na doplňování i, í, y, ý: odůvodňování doplnění i, í, y, ý.
 6. Rodič vyslovuje střídavě tvrdé a měkké slabiky, dítě ukazuje na houbičku nebo kamínek, podle toho, co slyší. Zní to stejně? Vymýšlíme dvojice slabik a dítě poznává, zda znějí nebo neznějí stejně. Např: ba/da, me/ne, di/dy Vymýšlíme nesmyslná slova a dítě poznává, zda znějí nebo neznějí stejně
 7. cibule víla ryba potíže půl záhada září milá. kůň, pán, míč, rýč, , čáp píše, , líže, káva, váha, jáma Jana, vana, pata, , tiše, lyže.

cvičení ČJ - Sweb

Bludiště - tvrdé a měkké slabiky Doporučit známému. Id: D2235 Autor: Mgr. Eva Štorová Stupeň: ISCED 1 Ročník: 2. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál Trénink syntézy slabik slova. 5163 0. 27. 5. 2019. RVP - Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky. 24 kartiček s obrázky slov, které obsahují tvrdé a měkké slabiky. 2713 0. 24. 5. 2019. RVP - Trénujeme abecedu. 5 pracovních listů k procvičení posloupnosti abecedy. 3140 0

Slova, která čeština přejala z jiných jazyků, si často zachovají svůj původní pravopis. V některých proto píšeme po tvrdé souhlásce měkké I) a v některých zase po C tvrdé Y). Pokud si nejste jisti správným psaním daného slova, doporučuji vždy pravopis zkonzultovat se slovníkem rozklad slova na slabiky, skládání slabik ve slovo (poznání dané slabiky, vyanalyzovat první, prostřední, poslední slabiku ve slově, určování stejných slabik ve slovech, slovní kopaná, tvoření slov ze zpřeházených slabik aj.). a měkké (molitanové) kostky a zrakové opory a to, že na jednotlivých kostkách jsou. c) Měkké slabiky - seřaď řadu měkkých dlouhých slabik: řada d) Měkké slabiky - do slov doplňuj vynechané měkké slabiky: slovní spojení e) Měkké slabiky - do slov doplňuj vynechané měkké slabiky: slovní spojení f) Měkké souhlásky - slova piš tak, aby vyjadřovala větší množství: doplňovačk RVP - Slova nadřazená 5162 0. 27. 5. 2019. RVP - Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky. 24 kartiček s obrázky slov, které obsahují tvrdé a měkké slabiky. 2713 0. 24. 5. 2019. RVP - Trénujeme abecedu. 5 pracovních listů k procvičení posloupnosti abecedy. 3140 0 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ 3. Při softbalovém zápasu se pomíchaly pálky. Pomůžeš je roztřídit? Pálky, ve kterých doplníš měkké i/í, vybarvi žlutě, ve kterých doplníš y/ý, vybarvi červeně. TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY - ŘEŠENÍ. 1. Sestav ze slabik slova a vyznač v nich tvrdé slabiky zeleně, měkké slabiky modře. chybovat žaludy. peřina. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Další využití: rozvoj slovní zásoby - vymýšlení slov na určenou slabiku (na začátku, uvnitř, na konci slova) Formát A4. Ruční výroba. 1 sada obsahuje: 9 růžových tučňáků: měkké slabiky a 7 modrých tučňáků: tvrdé slabiky (16 kusů

Diktát na tvrdé a měkké souhlásky 2 (16) - DOPLŇOVAČK

Měkké a tvrdé slabiky - Digitální učební materiály RV

Tvrdé a měkké slabiky - Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - pracovní sešit pro 2.ročník ZŠ - Horáková Zdena, Trnková Zdena - A5, brožovaná Seznamuje s problematikou psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě i znělých a neznělých souhlásek 3 Název výukového materiálu: Slabiky di, ti, ni Autor: Mgr. Jana Hornychová Stručná anotace: reedukaþní práce se slabikami di, ti, ni; cviky na kížovou lateralitu a rytmus, slova a vty - vymýšlení, doplování, psan

Tvrdé a měkké slabiky - eSchovka

 1. Nový pracovní sešit je dvoubarevný a má více stran než původní pracovní sešit Tvrdé a měkké slabiky. Žáci si v pracovním sešitě nejprve procvičí tvrdé a měkké slabiky. V druhé části sešitu se procvičují slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 2. měkké a tvrdé slabiky, autismus. Tento pin a mnoho dalšího naleznete na nástěnce logo uživatele Eva Krčmová. Lidé zbožňují také tyto nápady. Měkké a tvrdé slabiky - kartičky se slovy ; Slabiky.cz - svoboda slova a médií ; Tvrdé a měkké slabiky. Čeština. Vyberte správnou možnost ; Slabiky dě, tě, ně. Slabiky bě.
 3. Slova opačného významu, měkké a tvrdé slabiky 2. procvičování, opakování a doplňování . INSPIRACE Tvrdé a měkké slabiky 2. Procvičení tvrdých a měkkých souhlásek, dopl\ňování i/y

Měkké a tvrdé slabiky-jak na to; Měkké a tvrdé slabiky-procvičování Vyjm. slova - celkové procvičení. Ke knize Tvrdé a měkké slabiky doporučujeme také: Barevná čeština pro prvňáčky Pavlová, Jana; Pišlová, Simona Cena: 87 Kč Procvičujeme vyjmenovaná slova Blumentrittová, Vlasta; Nesvadba, Miloš.

Tvrdé a měkké slabiky - pracovní sešit pro 2. ročník . Formou zábavných cvičení založených na vědomostech dětí probírá učivo mluvnice z 1. pololetí - pojmy věta, slovo, slabika apod. Motivačním prvkem jsou vystřihovací sluníčka, která žáci za odměnu nalepují do sešitu. NOVA25 DUMy pro j na 1. stupni Z Tento pracovn list je vytvo en v r mci souhrnn ho opakov n o slov , slabice, hl sce. ci dopl uj i/y do slov, d l slovo na slabiky, najdou slovo nad azen , se ad slova podle abecedy Některá související slova Rodina a její sociální determinace, psychodidaktika ve školství, Famile a persona, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do pedagogické psychologie, hyperdiferenciace, discretio (lat.), fonematický sluc

On-line cvičen

 1. Neplatí to pro již zmíněná slova cizího původu. Měkké souhlásky. Po ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň se v kořeni domácího slova (v slovech přejatých z jiných jazyků tomu může být jinak) píše vždy i nebo í. Pozor na často používaná slova cizího původu, např. bicykl, cyklus, Cyril, cynický apod
 2. Opakování všech vyjmenovaných slov + psaní u, ú, ů + tvrdé, měkké slabiky + slovní druhy, vyjmenovaná slova prostřednictvím online webových stránek, které známe ze školy (skolakov.eu, onlinecviceni, gramar.in.) Opakuj si stále pády a jejich určování + časování sloves (najdi si na Školákově) Víla: str. 74/cel
 3. Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky-- autor: Bičanová Lenka Tvrdé drevo detstva-- autor: Haugová Mila Měkké I a tvrdé Y ve slovech-- autor: Blumentrittová Vlasta Čtyřlístek - Blok A5 (tvrdé desky) Tvrdé kotrby-- autor: Mikszáth Kálmá
 4. Tvrdé a měkké slabiky hravě Produkt obsahuje: • 33 stran v Pdf • 3 různé druhy koleček - obrázky, slabiky, slova • 5 návodů na hry 419. Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>2.>3.>ZŠ - 1. STUPE
Tvrdé a měkké slabiky hravě - Český jazyk | UčiteléUčitelům

2. ročník 6. - 8. 4. Český jazyk. Písanka s. 9. Učebnice s.34 /cv. 1,2 - napsat celé do školního sešitu. Učebnice s. 34 /cv. 3 - vypsat jen slova s y, ý do školního sešitu. Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky - s. 6 /1 - doplnit slabiky ry, rý. Matematik Vyjmenovaná slova Význam slov Vzory podstatných jmen Zájmena Matematika Desetinná čísla Geometrie Tvrdé a měkké slabiky. od 35,00 Kč . Produkt obsahuje varianty. Detail produktu. související produkty. Tiskací písmo. Tvrdé a měkké souhlásky - kolíčkové kart... od 49,00 K na začátek školního roku. Předcházejí jí další dvě: měkké slabiky. a tvrdé slabiky. Najděte chyby- předem dětem nakopírujeme text, aby mohly . pracovat také v lavici. Jeden žák pracuje u tabule. Zdůraznit, aby . žáci kroužkovali celá slova. Spočítají je, číslo mohou připsat . na papír. Zkontrolují z tabule V říkankách děti kroužkují zelenou pastelkou tvrdé slabiky a modrou pastelkou měkké slabiky. Jednu říkanku si vyberou a opíší. Ve druhém úkolu podtrhávají slova se správnou souhláskou a píší je Význam slova Samohlásky Souhlásky Tvrdé slabiky Měkké slabiky Párové souhlásky Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slovní druhy VÝUKOVÉ MATERIÁLY 3. třída 4. třída 5. třída Recitace - básničk

Tvrdé a měkké souhlásky - PEdagog POstižený Učitelským

 1. Paní Zima - měkké a tvrdé souhlásky. 19. 2. 2013 | autor: MZ 695 0 0. Doplňte správné I/Y a obrázek si vybarvěte. Paní Zima - měkké a tvrdé souhlásky. Štítky: 1. a 2. třída, 3. a 4. třída, čeština, měkké a tvrdé souhlásky. Vyjmenovaná slova - slovní mosty 27,90 K.
 2. Slova pak byla vyjmenovaná ve slovníkové části. V Pravidlech českého pravopisu z roku 1913 existuje podrobnější poučení i přímo seznam vyjmenovaných slov. Uvádí tam, proč se u slov píše Y. A dodává, že: Kromě toho jest nutno některá slova, v nichž se píše y(ý), prostě si pamatovati
 3. Žák správně čte slova se slabikou di,ti,ni, dy,ty,ny. Napíše druhy hodin na obrázcích. Doplní zdrobněliny a zapíše tajenku. Barevně v textu vyznačí měkké a tvrdé slabiky. Přepíše vlastní jména z tiskacího do psacího písma. Autor: Mgr. Lenka Hanzlíková Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup: OV
 4. slova slabiky TI/TY, TÍ/TÝa NI/NY, NÍ/NÝ. Následnězařazujemeslova, kde jsou slabiky uvedeny na konci slova (např. hrdý-na lodi), potéuprostředslova (např. hrdina -zelenina). Závěrempak slova, kde se vyskytuje více kritickýchslabik (např. udýchaný,květiny)
 5. první a poslední hlásku daného slova rozlišit ve slovech hlásky sluchově podobné - např. /c / z /, š / č / ž / měkké a tvrdé slabiky - dy /di, ty / ti, ny /ni krátké a dlouhé samohlásky a /á, e /
 6. Přízvučné slabiky. V těchto jazycích umístění přízvučné slabiky může rozlišovat význam, např. v ruštině mu'ka V češtině leží přízvuk na první slabice (výjimky viz výše), v němčině téměř vždy na slovním kmeni Keď sa prízvučné slabiky pravidelne steiedajú s neprízvučnými slabikami, vzniká rytmus.Obradové piesne = Ľudové piesne, ktoré sa viažu.
 7. Cíl hry: Žáci rozliší slova podle počtu slabik. Tematický okruh: Jazyková výchova. Učivo: Dělení slov na slabiky. Pomůcky a příprava hry: Za pomoci vyučujícího vytvoří žáci kruh ze židliček, čelem do kruhu. Počet židliček je o jednu méně, než je počet žáků ve třídě. Místo židlí lze zvolit i papírky jak

slabiky mekke a tvrde,poradna,odpovědi na dotaz. Měkké kuřecí maso - návod na přípravu..? Prosím o radu, jestli lze a jak připravit krásně měkké, křehké kuřecí maso (například nudličky, kostky kuřecího) tak, aby po usmažení na pánvi bylo relativně měkké, a ne takové to klasicky tvrdší kuřecí, které je po usmažení tuhé :))).tzn. nějak ho naložit. Prezentace slouží ke společnému procvičování učiva - tvrdé a měkké slabiky. Správná odpověď se objeví po kliknutí. Prezentaci lze také využít k procvičování rozkladu slov na slabiky a hlásky. Žáci také mohou z daných slov tvořit věty. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké.

Internetová jazyková příručka: Dělení slov na konci řádk

a měkká slova, či slabika můžeme přejít k vyvozování hlásek. Ústa jsou mírně pootevřená, jazyk se opírá o přední spodní řezáky, zbytek jazyka se prohne tak, že se dotýká tvrdého patra. Takto dítě vyslovuje slabiky DA, TA, NA, atd. - ozve se však ĎA, ŤA, ŇA. Každému dítěti se daří vyslovit správ Tvrdé a měkké slabiky. Vlasta Blumentrittová. Knížka je zaměřena na vysvětlení pojmů tvrdá a měkká slabika. Čtením i pomocí obrázků děti překonávají obtíže nejen v poznávání slabik, ale také záludnosti v psaní slabik dě-tě-ně-bě-bě-vě-mě spojujeme slabiky s obrázkem (počáteční slabiky) využijte i procvičování on-line, bezva na trénink postřehování slabik i slov je stránka https://www.naucsecist.cz; Nácvik čtení slov. učíme se číst slova po jednotlivých slabikách, je nutné bezchybné a automatické postřehování slabi Žák vyjmenuje měkké slabiky, umí vytvořit slabiky s i, í po měkkých souhláskách. Vyhledává slova s měkkou slabikou Všechny informace o produktu Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - pracovní sešit pro 2. ročník, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - pracovní sešit pro 2. ročník

Měkké a tvrdé souhlásky (1

PPT - Anotace : klíčová slova v českém jazyce Autor : Mgr

Obtáhni měkké slabiky červeně, tvrdé modře a obojetné zeleně. (23)/ cv. 3c) - Najděte slova s deseti hláskami a určete v nich slabiky Žáci vyhledají slova vytleskají slabiky a určí počet slabik. Též rozliší krátkou a dlouhou slabiku. Stačí ústně - Souhlásky měkké Ze slabik sestav slova a vyznač tvrdé slabiky zeleně a měkké červeně ši-ty-se ma-tel-ji ra-pe-či ži-pa-tka pe-na-ři le-bu-ci na-mit-dy vat-chy-bo ky-dlo-va Ze slabik sestav slova a vyznač tvrdé slabiky zeleně a měkké červeně se-ši-ty ma-ji-tel či-pe-ra pa-ži-tka pe-ři-na ci-bu-le dy-na-mit chy-bo-vat. ČJ - slova na koberci - vytleskáváme slabiky (dlouhé, krátké), PS 11/7 - slova rozdělit na slabiky, určit zda jsou slabiky dlohé nebo krátké: . _ zaznačit pastelkami tvrdé a měkké slabiky, dokončení v PS str. 1 Tvrdé a měkké souhlásky test. Velikonoční počítání do 10, 20 bez přechodu, 20 s přechodem, násobilka, písmena, tvrdé a měkké souhlásky, vzory podstatných jmen https Párové souhlásky - mobil. 289 kartiček ve tvaru mobilu k procvičování párových souhlásek na konci i uprostřed slova. 14 tabletů se souhláskami V přejatých slovech však respektujeme původní.

měkké a tvrdé souhlásky - Le-Sy nápad

Tvrde slabiky pisnicky | NEJRYCHLEJŠÍPaní Zima – měkké a tvrdé souhlásky – Dětské stránky

Vyhledají měkké a tvrdé slabiky, procvičí si pravopis měkkých a tvrdých souhlásek, seřadí věty do smysluplného příběhu a sami vymyslí větu oznamovací, tázací, přací a [] Slova s ny-ný a ni-ní s obrázky Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek. Žák bude doplňovat vhodnou. TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY - ŘEŠENÍ 1. Sestav ze slabik slova a vyznač v nich tvrdé slabiky zeleně, měkké slabiky modře. chybovat žaludy peřina majitel mašina kameny 2. Doplň i, í/y, ý a oranžově vybarvi políčko odpovídající zdůvodnění. i í y ý poh__b Předveď Vyhledej Namaluj Napi Tvrdé a měkké slabiky. Slabikový vláček. Šklebení před zrcadlem je dost zábava, můžu na sebe klidně vyplazovat jazyk a nikdo mi nevynadá. Zkuste to taky, podívejte se sobě v zrcadle upřeně do očí a řekněte strašně překvapeně: Jééé, co to je? Vypadá to jako koleje Doplněná slova opiš a zakresli slabičné a hláskové složení. ( vyfoť a pošli ) sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky str. 29. M - učebnice ústně str. 60, 61 - do malého sešitu překresli tabulku a doplň výsledky ( Ukazuj si v tabulce, na číselné ose nebo znázorni pomocí korálků, .) ( vyfoť a pošli

vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Googlempřehledy-cvičení-testyProdukt - Procvičování - měkké a tvrdé souhláskyDatabáze didaktických pomůcek z podpůrných opatření

Po vynálezu knihtisku (přelom let 1447/1448) se v tištěných dílech ustálil tzv. bratrský pravopis (podle listů vydávanýchJednotou bratrskou), který byl převážně diakritický se zachováním několika spřežek.Původní tečka nad měkkými konsonanty se změnila v háček, kterého se užívalo nad č, ď, ň, ř, ť, ž.Písmeno š se psalo většinou jen na konci slova. Zábavně se děti naučí abecedu, vyjmenovaná slova, měkké a tvrdé slabiky a navíc se dozvědí ještě řadu důležitých poznatků, které se jim budou hodit nejen ve škole. Písničky jsou jako obvykle skvěle zpívané i aranžované, vyšly z dílen vtipných textařů a kvalitních hudebníků Slova s probranými jevy (učitel může procvičovat měkké a tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova) Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, tělesná výchova Provedení: Učitel seznámí žáky s tím, jakým způsobem budou znázorňovat měkké i - ruce vzpažit vzhůru, tvrdé y - upažit v úhlu asi 120 stupňů - odříká abecedu, seřadí slova podle abecedy - rozlišuje a vyjmenovává samohlásky a souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné) - píše správně i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách - rozděluje slova na slabiky - rozlišuje psanou a mluvenou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - tvoří ze slov smysluplné vět

 • Kurz logopedie olomouc.
 • Saténová stuha do pasu.
 • Ar tv.
 • Mnohočetný myelom biologická léčba.
 • Produits de france praha.
 • Radovy bungalov.
 • Lakování podlahy ceník.
 • Zájezd do černobylu invia.
 • Střední odborné učiliště elektrotechnické plzeň, vejprnická, plzeň.
 • Safari wikipedia.
 • Národnost česká pravopis.
 • Set vlan cisco.
 • Stojanové reprosoustavy.
 • Ip man wife.
 • Jean paul's restaurant.
 • Beletrie mozek.
 • Bungee jumping smrt.
 • Pages for mac download free.
 • Prací prášek sunil recenze.
 • Čím střílet potkany.
 • Crossfit ženy.
 • Cukroví s datlovou pastou.
 • Hrudni pas na batoh.
 • Mdf odrezky.
 • Driver lan download.
 • Ytong 75.
 • Vtp.
 • Očista střev slanou vodou diskuze.
 • Bílá stopa kvilda.
 • Palec nahoru na klavesnici.
 • Co vyrobit ze starých riflí.
 • Sade diamond life.
 • Adele osobnosti.
 • Nastavení hloubky ostrosti.
 • Kimchi recipe.
 • Baby nova dudlík latex kulatý vel. 2.
 • Jezevec lesní cim se zivi.
 • Slovensko hranice.
 • Největší města čr 2017.
 • Fotodárky beroun.
 • Bakaláři říčany.