Home

Lean management diplomová práce

ANOTACE Diplomová práce Lean management ve vybraném podniku, je zaměřena na základní meto- dy, které pomohou z běžně fungujícího podniku vytvořit podnik, pro který je specifická schop- nost štíhlé myšlení.Jedná se o zamyšlení se nad účinky, ale i riziky, které tato koncepce v našich geografických podmínkách má. Úvod je zaměřen na popis. Diplomová práce Zavedení prvků lean managementu ve výrobním podniku Application of lean management in a manufacturing company is to analyze current situation of the chosen manufacturing company and through lean management tools and methods propose more efficient approach to the chosen processes. SMED method is emphasized

Diplomová práce si klade za cíl čtenáře seznámit s filozofií Lean managementu a jejími principy. Lean management je stylem řízení celého podniku a prostupuje do všech jeho koutů a úrovní, od vrcholového managementu až po operativní pracovníky Diplomová práce Optimalizace FAI procesu se zabývá problematikou lean managementu. V první části práce jsou popsány základní pojmy používané v souvislosti s lean řízením. Lean management, lean company, value, waste, lean principless, lean methods, lean tools . Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Diplomová práce, akad. rok 2017/18 Katedra průmyslového inženýrství a management Bc. Ilona Kačerová 15 2. Lean management Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. A tento čas.

Zavedení prvků lean managementu ve výrobním podniku - Bc

Vedoucí práce: Martínez, Felipe Osoba oponující práci: Plášková, Alena Jazyk práce: Czech Abstrakt: The Master's Thesis reviews the application of Lean management methods in the healthcare sector. The theoretical section describes the background of Lean process management - its history, principles, methods and tools 2301T007 Průmyslové inženýrství a management VEDOUCÍ PRÁCE Příjmení (včetně titulů) Doc. Ing. Edl, Ph.D. Jméno Milan PRACOVIŠTĚ ZČU - FST - KPV DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ Nehodící se škrtněte NÁZEV PRÁCE Implementace metody SMED ve vybraném podniku FAKULTA strojní KATEDRA KPV ROK ODE-VZD. 2019 POČET.

Tato diplomová práce je zaměřena na zavádění metod štíhlého zdravotnictví v nemocnici. This thesis deals with the introduction of lean management in hospital. The theoretical part deals with the literature review on the topic of healthcare, lean healthcare and methods fo DIPLOMOVÁ PRÁCE 2018 Bc. Jan Potužák. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE direction called Lean Management and its utilization in the construction industry. But the question arises, why there is an effort to change the long.

LEAN management ve výrobě - pružně a svižně Moje diplomová práce obdržela titul ‚Nejlepší diplomová práce roku 1999' a zvláštní ocenění od The Chartered Institute of Marketing. Od roku 2000 jsem pracoval jako Country Manager ve společnosti Saint-Gobain Isover ČR. V rámci koncernu jsem byl pověřen i vedením. 55 nabídky práce Lean Manager. - Hledejte na Indeed.com, světově nejpoužívanějším vyhledávači práce týkající se vyhodnocení vybraného nástroje. Diplomová práce je završena návrhy na zefektivnění implementace metodologie 6S. KLÍČOVÁ SLOVA Lean management, metodologie 6S, vzorové pracoviště, implementace ABSTRACT The subject of the submitted thesis is The application of a specific tool of Lean Management

Diplomová práce: Lean & Agile Project Management and the challenges for its implementation in the SMEs (Nika Mrdalj) Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2020 through continuous improvement i.e. kaizen (Yingling, Detty & Sottile, 2000. ANOTANÍ LIST DIPLOMOVÉ PRÁCE AUTOR Píjmení Bc. Štěničková Jméno Monika STUDIJNÍ OBOR 2301T007 Průmyslové inženýrství a management VEDOUCÍ PRÁCE Píjmení (vþetn titulů) doc. Ing. Šimon, Ph.D. Jméno Michal PRACOVIŠT ZČU - FST - KPV DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁSKÁ Nehodící se škrtnte NÁZEV PRÁCE 1.2 Lean Production Implementation 1.2.1 Lean Management As Tuček (2006, p. 225) states, Lean Management is orientated especially on customer's satisfaction - this is the essential premise of success. Lean Management stands on 4 prin-ciples whose adoption will ensure the achievement of the goal. Pull Model of Inventory Contro

Lean management ve vybraném mezinárodním podniku

Specialista procesů (lean manangement) Vhodný kandidát bude součástí projektového týmu, který se podílí na výměně firemního informačního systému. Hlavní náplň práce bude návrh a tvorba procesních modelů, vedení procesního streamu v rámci projektu výměny Core systému Tato diplomová práce je zaměřena na tematiku systému řízení výroby podniku včetně vybraných oblastí finančního účetnictví v české společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. V rámci zkoumané problematiky se text primárně orientuje na oblast organizace výrobního procesu a s ním související toky informací v účetnictví. Diplomová práce se zabývá aplikací Lean managmenetu při optimalizaci podnikových proces, jmenovitě logistických proces . Autor nabízí jednak teoretické východisko, jak lze v dnešní praxi Chain Management, Lean Management, Toyota Production System, Outsourcing, Insourcing, Indicators, Metrics, Muda Mura Muri, Waste, BPMN . VS.LSS - Předměty Předměty - co se budu učit . 80% absolventů doporučuje! Zábavné přednášky, semináře a praxe. Interaktivní výuk

Diplomová práce na téma: 1/2012 TOP management -Strategický manager Certifikace: MOST, Six Sigma Green Belt, FMEA, SMED, TPM Osobnost - Vize TOP manažer za 5 let Lean techniky Matematická optimalizace Výběr řešení Pilot (FMEA) Standardizace Monitorin Lean Six Sigma - DMAIC 1 Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Author: Marian Jelíne Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma. Sůl nad zlato neboli jak umět zlepšovat procesy, aby podniky byly stále lepší a lepší. Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma nabízí metody a techniky, které jsou potřebné ke zlepšování jakéhokoliv podniku nebo instituce Dobrý den, sháním literaturu o metodě 5S, jako jedem z nástrojů Lean Manufacturing. Při pokusu vyhledání v knihovně VŠE jako host jsem našel pouze publikaci 5S pro operátory, kterou vlastním. Můžete mi prosím poradit, zda-li se dá vypůjčit další literatura v českém nebo anglickém jazyce o této metodě, a to třeba i v jiných knihovnách Diplomová práce se zabývá problematikou zavádění nových nástrojů štíhlé výroby ve výrobních podnicích. V první části práce je obecn ě popsána terminologie z oblasti podnikové Heijunka, logistics, production management, lean production, supply. 9 Obsa

Diplomová práce se zabývá analýzou úzkých míst ve slévárně, které mohou v budoucnu ovlivnit chod výrobního procesu. Jedná se především o faktory, které mají přímý vliv na výrobní činnost obrobny. Práce se dále zabývá ekonomickým přínosem výstavby nové obrobny pro společnost BENEŠ faculty of business and management institut of economics nÁvrh ŠtÍhlÉ vÝroby ve vybranÉm provozu proposal for a lean manufacturing operation in selected company diplomovÁ prÁce master's thesis autor prÁce bc. vendula bistrÁ author vedoucÍ prÁce prof. ing. marie jurovÁ, csc. supervisor brno 201 Diplomová práce je zaměřena na identifikování výhod zavedení informačního systému v malém podniku a stanovení dopadů takového procesu. V poslední části práce jsou zmapovány podnikové procesy a identifikovaná část procesu vhodná pro zavedení informačního systému Klíčová slova: management výkonnosti, management jakosti, management kvality, procesní řízení, veřejná správa Klíčová slova anglicky: performance management, quality management, process management, public administration Akademický rok vypsání: 2016/17 Jazyk práce: þeština Typ práce: diplomová práce

Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko-správn

Uplatnění Lean Managementu v leteckém průmyslu

 1. 1 LEAN MANAGEMENT IN TRANSPORT Jaroslav Morkus, Alan Andonov 1, Rudolf Kampf 2 ABSTRACT The article is focused on the lean management in transport. The article deals with eight major types of waste in business processes that are trying to apply to the transport sector. KEY WORDS Lean management, service, transport sector LANGUAGE OF THE PAPER Czech 1 Ing
 2. Diplomová práce, Disertační práce: volné: SIT Brno: Management kvality výroby v malosériové až nesériové produkci: Management kvality je v dnešním konkurenčním prostředí vedle času, nákladů a znalostí, jeden z klíčových faktorů dlouhodobé úspěšnosti firmy
 3. Diplomová práce Optimalizace objednávek a kontrola kapacit zdrojů ve firmě Formex s.r.o. je složena ze tří částí. První část je seznámení s různými typy výrob a jejich specifikacemi, dále se věnuje plánování a řízení výroby..
 4. ární práce Předmět: Ekonomie Přidal(a): TerkusCZ Úvod práce Cílem této se
 5. Práce je zaměřena na zvyšování výkonnosti v malém podniku. Zahrnuje analýzu současného stavu a navrhuje odstranění nedostatků výrobního procesu. Práce vychází z tří teorií, které kombinuje. Jsou jimi Lean Management, Six.

Cooperation with a global Lean team, Development and Implementation Lean Production, Lean Training (ca 100 employees, incl. Management) Implementation TPM, Improve OEE Create of Maintenance Database (incl. KPI´s: Failure costs etc.) Maintenance Budget Production Plannin MM Průmyslové spektrum - Efektivní a štíhlá logistika. Kód článku: 140431 Vyšlo v MM : 2014 / 4, 15.04.2014 v rubrice Monotematická příloha / Štíhlá výroba a logistika, Strana 96 Efektivní a štíhlá logistika. Logistika jako celek je obor natolik komplexní, že bychom se jím mohli zabývat mnoho čísel časopisu

Aplikace lean managementu v konkrétní společnosti

Přípona.pdf: Typ diplomová práce: Stažené 0 x: Velikost 5,5 MB: Jazyk český: ID projektu 10697: Poslední úprava 21.08.2017: Zobrazeno 424 x: Autor: aladee Project management, Prince 2, 2008 Lean production and human resource management, 2007 Strategické řízení lidských zdrojů, 2007 Recruitment a personální marketing, 2005 Zákoník práce 2011, Aditus Consult, 2010 Kurz Pracovní doba, dovolená a překážky v práci, 2009 Kurz Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat, 201 Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních komunikcí. Lean performance ERP project management : Implementing the virtual supply chain Brose je čtvrtým největším dodavatelem automobilového průmyslu v rodinném vlastnictví na světě. Společnost vyvíjí a vyrábí mechatronické systémy do dveří a sedadel automobilů, ale i elektrické motory, pohony a elektronika mimo jiné pro systémy řízení, brzd, řazení či chlazení motoru Diplomová Broušení řezných nástrojů z rychlořezných ocelí ve firmě GSP - High Tech Saws, s.r.o. (Grinding of Cutting Tools of High-Speed Steels in Company GSP - High Tech Saws, s.r.o.) Bc. Lukáš Michna Ing. František Špalek Diplomová Ekonomické frézování rovinných ploch (Economical Milling of Planar Surfaces) Bc

Application of lean management in chosen company - COR

Jaroslav Skoták se jako žralok pohybuje ve vodách e-commerce a logistiky pohybuje přes 20 let. Jeho hlavní domény jsou zkušenosti a profesionalita Romeo a julie dějová osnova Rómeo a Júlia ~ Čitateľský denník - Referáty Zones . Hlavné postavy: Rómeo z rodu Montecchovcov, Júlia z rodu Capulettovcov, brat Lorenzo, Mercutio (Rómeov priateľ), Tybalt (synovec Capulettiho), Paris (mladý veronský šľachtic, za ktorého chceli nasilu vydať Júliu), Escalus (veronské knieža), Benvolio (Montecchov. LEAN Manager Po ukončení studií na matematicko-fyzikální fakultě na UK, se dále vzdělával na ČVUT, kde získal titul MBA a jeho závěrečná práce obdržela titul Nejlepší diplomová práce roku 1999 Agilní leadership začíná změnou sama sebe, svého uvažování, hodnot a chování, svého stylu práce. Druhý bod je změnit to, jak ovlivňuji lidi kolem sebe, jaké s nimi mám interakce, jak je dokážu nadchnout, aby se stali týmem a všichni táhli za jeden provaz a stávali se sami leadery Zobrazte si profil uživatele Nikol Dudová na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Nikol má na svém profilu 5 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Nikol a pracovní příležitosti v podobných společnostech

2008 - 2009 rigorózní práce: Perspektivy institucionálních aktérů poskytujících další vzdělávání. Mgr. 2001 - 2004 diplomová práce: Vývoj a perspektivy Národní sítě distančního vzdělávání v ČR. Bc. 1998 - 2001 bakalářská práce: Proměny kulturního života v Jablonci nad Nisou 1989-199 Katedra Kód př. Id. př. Předmět; 32000 : G00C3101 : 4996906 : Projekt diplomové práce : 32000 : G00C4101 : 5126606 : Diplomová práce : 32000 : G00C4102 : 621290 Katedra Kód př. Id. př. Předmět Zapsaných st. Ukončených st. Vyplněných l. Vyplněnost (%) 32000 : G00C3101 : 4996906 : Projekt diplomové práce Podnikání a management v průmyslu (6208T128) - magisterský N-PMP-komb.forma od 10/11 (kombinované) N-PMP-prez.forma od 10/11 (prezenční Adámek, Pavel Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D. Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Obhajoba disertační práce: Hodnocení Corporate Social Responsibility malých a středních podniků v České republic

21. listopadu 2019 - Honza Vyjídák v rámci The Low Carb Universe hovořil o diabetu 2. typu z pohledu časového vývoje různých druhů léčby, od přísně masité stravy popsané na konci 18. století, přes více či méně účinné léky až po bariatrickou chirurgii, nízkoenergetické diety a ketogenní stravu Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v Diplomová práce (rozpracovaná) Radim -- Staš, David -- Wicher, Pavel; Understanding of the Lean Productivity. The source of SCM productivity growth in the metallurgical industry. In METAL 2015: 24rd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2015, s. 1. Diplomová práca Študijný program: Ekonomika podniku contribute to their improvement through the means of lean management, FMEA analysis. The first part describes, on the base of available domestic and foreign literature, the basic 2 Cieľ práce.

Diplomová práce. 2020. závěrečná práce. 2020: Lean principles implementation in changeover. Fórum manažéra, 16. s. 22--35. články v časopisech: 2020: Management of quality in timber industry within context of continuous sustainable forest management Ubárová,. číslo 1 - Strojírenská technologi RECKLIES, M.: Recklies Management Project GmbH, 2001 dostupné na www.themanager.org 27. RONALD, H - BALLOU: Business Logistics Management, Prentice-Hall 1992, ISBN -13-081262- Diplomová práce o rozsahu minimálně 34 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB). Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh. Fyzický model v odpovídajícím měřítku. Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce

Principy Štíhlé Výroby a Jejich Implementace Na Pracovišt

Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění procesu obrábění. Úvodní část práce popisuje historii firmy a její výrobní program

Obor management - možná témata vysokoškolských prací a

Video: LEAN management ve výrobě - pružně a svižně topvision

 • Ujep obory.
 • Převod textu do křivek illustrator.
 • Johnny cash smrt.
 • Broková kozlice uherský brod.
 • Bring it on fight to the finish cz cely film.
 • Smetana ke šlehání 33.
 • Domy na klic frydek mistek.
 • Hranolky na masle.
 • Symbol nekonečna význam.
 • Otokova celulitida.
 • Schladming český penzion.
 • Štědřence odvislého.
 • Koraly maledivy.
 • Bazén bestway s konstrukcí diskuze.
 • Vcds 17.1.3 cz download.
 • Kyselina myristová.
 • All marvel characters name.
 • Lennonova zeď 2018.
 • Spring bank holiday.
 • Handpoke tetování cena.
 • Podlahová bruska půjčovna.
 • Právní účinky fúze.
 • Youtube money for views.
 • Indický běžec prodej 2017.
 • Charles rennie mackintosh library.
 • Lanové centrum mariánské lázně.
 • Ataman sirko.
 • Justin bieber tattoo neck.
 • Holandsko tradice.
 • Venkovní kamera na baterie.
 • Senftenberger see familienpark.
 • Mdf odrezky.
 • Laurus nobilis cena.
 • Anhylevel cena.
 • Kyusho kniha.
 • Stavba básně.
 • Spiderman 3 zkouknito.
 • Koberce šíře 2m.
 • Bajonet křížovka.
 • Iphone gb.
 • Parametry aut.