Home

Výpočet objemu kvádru

Výpočet objemu kvádru využijeme např. při určování objemu bazénu, abychom zjistili, kolik vody se do něho vejde. Základní jednotkou objemu je m 3 (metr krychlový). Objem kvádru - vzore Pro výpočet objemu kvádru stačí znát délky tří jeho hran. Do kalkulátoru tedy zadejte šířku kvádru a, délku kvádru b a výšku kvádru c. Objem kvádru se počítá jako délka hrany [a] x délka hrany [b] x délka hrany [c]. Celý vzorec pro objem kvádru: [V] = a × b × c. Délka hrany [a

Objem a povrch kvádru. Objem kvádru je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou kvádr zabírá. Objem kvádru vypočítáme jako součin délky strany A, B a C. Povrch kvádru vypočítáme jako (A x B + B x C + A x C) x 2. Doplňkovými výpočty jsou tělesová a stěnová úhlopříčka. Zadání údajů pro výpočet Pro výpočet kvádru je třeba minimálně třech hodnot. Např. stranu (a), stranu (b) a stranu (c). Online kalkulačka Vám poté vypočítá objem (V) kvádru, povrch (S) všech stěn kvádru, délku všech hran Obvod (O), uhlopříčky (U) všech stran a délku prostorové uhlopříčky (U1) kvádru

Objem kvádru - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

Vzorec objemu kvádru, (V): Výpočet online. a = b = c = V = 3. Vzorec pro výpočet objemu koule . R - poloměr koule. π ≈ 3,14. Vzorec pro výpočet objemu koule přes poloměr R, (V): Výpočet online. R = V = 4. Objem kulové úseče, vzorec . Kulová úseč - část koule omezená libovolnou rovinou. V tomto příkladě rovinou. V. Pro výpočet povrchu kvádru je zapotřebí znalost délky všech tří hran. Když se podíváme na vzorec pro výpočet povrchu kvádru, tak v závorce vidíme výpočet povrchu jednotlivých stěn kvádru a každá stěna je v kvádru obsažena 2×, proto je celá závorka vynásobena 2. Znalost vzorce pro povrch kvádru se nám může hodit např. při výpočtech spotřeby materiálů. Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu krychle. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. Objem a povrch krychle. Krychle je těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců Výpočet zatížení nádrže na m 2; Vypočte objem nádrže, její celkovou hmotnost a zatížení na metr čtvereční. Zadejte pouze tři základní parametry nádrže Objem kvádru výpočet. Potřebujete zjistit, jak vypočítat objem kvádru? Nabízíme vám tento rychlý a jednoduchý online nástroj pro výpočet objemu kvádru

VZORCE - POVRCH A OBJEM KOLMÉHO HRANOLU 1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelní Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod.. Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. Vlastnosti Výpočty. Objem a povrch kvádru lze vypočítat z délky jeho hran jako: = = (+ +) Kvádr má tři různé délky stěnových úhlopříček, které jsou vlastně délkou úhlopříčky obdélníka ve vztahu k jeho stranám, a počítají se z Pythagorovy věty: = + = + = + Všechny čtyři tělesové úhlopříčky jsou stejně dlouhé a protínají se ve středu souměrnosti Rovnoběžník je útvar, který je podobný obdélníku, ale má dvě protější strany zkosené, viz obrázek pod tímto odstavcem. Obvod rovnoběžníku je jednoduchý a v zásadě stejný jako u obdélníku: O=2a+2b, nicméně obsah už je trošku zajímavější.Abychom spočítali obsah rovnoběžníku, musíme z něj udělat obdélník, jinak to nepůjde Jak vypočítat objem. Objem tělesa je vlastně 3D prostor, který dané těleso vyplňuje. Zatímco obsah tvaru se měří ve čtverečních jednotkách, objem měříme v krychlových, neboli kubických jednotkách. Jestli se chcete naučit, jak vypočítat..

Objem kvádru výpočet - Online kalkulačka na Dřevostavitel

Dopočítej online snadno a rychle strany, povrch, objem, prostorovou uhlopříčku a povrch plášte ctyřbokého hranolu, kvádru, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej tři veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Výpočet objemu dle vzorce obsah podstavy krát délka. Cvičení: Objem je součinem obsahu základny s výškou tělesa. Objem kvádru. Cvičení: Objem kvádru. Opakování výpočtu objemu kvádru. Další lekce. Povrch těles. Měření objemu s krychlovými jednotkami Vyjádření ze vzorce včetně postupu a řešení online

Vypočítat objem a povrch kvádru na JakSpočítat

Výpočet objemu dle vzorce obsah podstavy krát délka. Cvičení: Objem je součinem obsahu základny s výškou tělesa. Objem kvádru. Opakování výpočtu objemu kvádru. Další lekce. Povrch těles. Objem je součinem obsahu základny s výškou tělesa. Objem kvádru tělesová úhlopříčka kvádru (protilehlá, oba vrcholy neleží na stejné stěně) u 1 u 2 u 3: stěnové úhlopříčky kvádru: Vlastnosti kvádru. Kvádr patří mezi mnohostěny, přesněji rovnoběžnostěny. Má 12 hran, každá hrana má k sobě další tři hrany stejně dlouhé a rovnoběžné Výpočet objemu a povrchu kvádru - příklady : Je dán kvádr s rozměry: a = cm, b = cm, c = cm Vypočítej obsah přední stěny (modré). Obsah přední stěny je cm 2; Vypočítej obsah horní stěny (žluté). Obsah horní stěny je cm 2; Vypočítej obsah boční stěny (oranžové) kvádr, povrch kvádru, objem kvádru. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Kvádr - vzorce Kvádr - příklady Krychle Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem kvádru. Povrch kvádru. Tělesová úhlopříčka kvádru. Stěnová úhlopříčka kvádru Je dán kvádr, který má rozměry v poměre 1:2:6 a povrch kvádru je 1000 dm 2. Vypočtěte objem kvádru. Kvádr 42 Kvádr s podstavou o rozměrech 17cm a 13 cm má povrch 1342cm2. Vypočítejte výšku kvádru a načrtěte jeho síť. Kvádr Kvádr má povrch 516 cm 2. Strana a = 6 cm b = 12 cm. Jak dlouhá je strana c =? Kvád

Kalkulacka objemu/obsahu/obvodu/povrchu obdélníku a kvádru

 1. Výpočet objemu kapaliny v obdélníkové nádrže Zadejte rozměry v milimetrech X - Šířka kontejneru Y - výška nádoby L - Délka kapacita H - hladina kapaliny Program vypočítá objem kapaliny v obdélníkový kontejner, společný a zdarma objemu, povrchu
 2. Povrch, objem krychle a kvádru - slovní úlohy k procvičení 1) Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle, jestliže její hrana bude dvakrát větší? 2) Dárková krabice. Kolik metrů čtverečních balicího papíru je potřeba k polepení krabice tvar
 3. Vzorec na výpočet objemu kvádru: V = délka x šířka x výška, spočítáme objem v m³. 3 kmeny za sebou á 4 m tj. 12 m x šíře 2 m x výška nákladu 3 m = 72 prostorových metrů. Možnosti metru. 100 cm délka 1 m např. lana, kabely na cívkách, střešní latě.
 4. Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 5. Dochované matematické texty ze starého Egypta obsahují několik úloh na výpočet objemu čtverhranných obilnic tvaru krychle; lze předpokládat, že stejným způsobem byli egyptští počtáři schopni počítat i objem kvádru. Mezopotámské tabulky obsahují úlohy, kde se hledá objem krychle, kvádru či několika kvádrů

1) Pro výpočet objemu potřebujeme znát rozměry čtvercové podstavy. Délka celé úhlopříčky AC je 6 cm. 2) Je možné určit velikost hrany úhlopříčky Pro výpočet objemu kvádru platí vztah: V = a . b . c Příklad: Vypočítejte povrch a objem kvádru, a = 6 cm, b = 4 cm, c = 3 cm Příklady na výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru 1. Jak má objem skleněné těžítko tvaru krychle, jestliže jeho hrana měří 8 cm. 2. Místnost má délku 12 m, šířku 8 m a výšku 2,5 m. Je její objem větší než 250 m3? 3. Kolik litrů vody lze nalít do akvária tvaru kvádru s rozměry 1,2m x 8 dm x 60 cm? 4 Výpočet objemu kvádru. 8 . Post navigation ← Úkol č. 4 (Povrch kvádru) Úkol č. 3 (Obvod obdelníku).

Prezentace popisující vyvození vzorců pro výpočet objemu kvádru a krychle a převody jednotek objemu. 14.9 Anotace. Author: Maruška Created Date: 12/23/2010 04:00:55 Title: 1.1 Objem krychle a kvádru Last modified by: Marie Makovská Company Výpočet objemu krychle bude jednoduchý, protože má všechny strany stejně dlouhé o délce a. Příkladem z praxe může být objem dlažební kostky, skleněné nádoby na dobu ve tvaru krychle, třeba bazénu a mnoha dalšího Vzorečky pro kvádr. povrch S = 2 (ab + bc + ac) objem V = abc. délka tělesové úhlopříčky u = √ (a 2 + b 2 + c 2) délka stěnových úhlopříček: u1 = √ (a 2 + b 2) u2 = √ (b 2 + c 2) u3 = √ (a 2 + c 2) Zdroj: Wikipedia.org, 2014

Objem těles - Vzorce Matematik

Vypočítej objem dřevěného kvádru o hmotnosti 264 g, je-li hustota dřeva 0,5 g/cm3. Řešení úlohy č. 1 a = 6 cm V = a. a. a V = 6. 6. 6 V = 216 cm3 m = V.  m = 216. 7,8 m = 1684,8 g Řešení úlohy č. 2 a = 14 dm b = 8 dm c = 12 dm V = a Výpočet objemu kvádru je a*b*c takto vynásobíš A a pak objekt B Obyjmy vydělíš obsahem míchačky, ale musíš si převést cm3 na dm3 protože litr má stejný objem jako dm3 cm3 na dm3 je děleno 1000 Pochopeno ? 1 Kdo udělil odpovědi palec? anonym před 2975 dny Na TZB-info je k dispozici rychlý výpočet objemů a povrchů jednoduchých těles. Pomůcka nabízí navíc výpočet délek závislých na ostatních známých délkách. Uvádíme i kompletní matematické vzorce. Pomůcka Objemy a povrchy těles zahrnuje veškerá jednoduchá tělesa - krychli, kvádr, jehlan, kužel,. 4) procvičování jednotek objemu zde: ( zkus převést jednotky sám(a) a pak si výsledky zkontroluj) učivo 1.6. - 3.6. Objem krychle, objem kvádru. 1) výpočet objemu krychle a kvádru zde: ( proveď zápis z videa do sešitu ) 2) přečti si v učebnici str. 119 -12 PL - Výpočet objemu a povrchu kvádru Je dán kvádr s rozměry: a = 8 cm, b = 4 cm, c = 12 cm 1. Vypočítej povrch přední /fialové/ stěny kvádru. 2. Vypočítej povrch boční /hnědé/ stěny kvádru. 3. Vypočítej povrch horní /červené/ stěny kvádru. 4. Vypočítej povrch kvádru. 5. Vypočítej objem kvádru

O kolik procent se zvětší objem kvádru, pokud jeho každý rozměr zvětší o 30%? Hranol 4b 2 Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel 60°. Hrana podstavy má délku 20 cm. Vypočtěte objem tělesa. Povrch a objem Vypočítejte povrch a objem kvádru, jehož rozměry jsou 1 m, 50 cm a 6 dm Výpočet obestavěného objemu domu si rozdělíme do dvou kroků. V prvním kroku vypočítáme objem kvádru, který je dán půdorysem 10 x 8 metrů a výškou od základů po začátek střechy tedy 5,5 metru. Ze základní školy víme, že objem kvádru se vypočítá jako obsah podstavy krát výška. V našem případě tedy 10 x 8 x 5,5 Výpočet objemů a povrchů těles. Dobrý den. Potřebovala bych poradit s výpočtem objemů a povrchů těles. Obsahy tří stěn kvádru, které mají společný vrchol, jsou 72 cm2, 96 cm2 a 108 cm2. Vypočtěte objem kvádru. Úhlopříčný řez kvádru kolmý k rovině podstavy je čtverec s obsahem 4225 cm2. Jedna podstavná hrana je. Na této stránce najdete online převod jednotek objemu, názvy, podrobné popisy anebo vzorec pro výpočet. Níže uvedená tabulka zahrnuje základní měrnou jednotku podle soustavy SI, kterou je metr krychlový (m 3).Online kalkulačka z něj provádí přepočet na všechny známé a schválené předpony pro násobky a díly, stejně jako na veškeré běžně používané objemové. Mám vypočítat povrch kvádru o objemu 15 dm krychl., jehož hrany jsou v poměru 3:5:8. Nevím si s tím rady, děkuji za pomoc

Výpočet objemu kvádru na základě jednotkové krychle 6 m. Různé možnosti, které máme ke spočítání objemu kvádru s využitím objemu jednotkové krychle. Objem kuliček v akváriu 5 m. Slovní úloha na praktické využití znalostí objemu kvádru.. Pracovní list obsahuje slovní úlohy na výpočet objemu a povrchu kvádru, krychle. Klíčová slova: Objem a povrch kvádru, krychle: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1 Ukázkový program pro výpočet objemu kvádru a obsahu jeho stěn Nyní se podívejte na kód prográmku využívajícího funkce a podmínky if, který vypočte objem kvádru a obsah stěn kvádru, jehož rozměry uživatel zadá: 1. #include <iostream.h> 2. 3. typedef unsigned short int USHORT; 4

Jak spočítat objem bazénu?

9) Korba nákladního auta s rozměry 4 m, 2,5 m a 0,8 m je do tří čtvrtin svého objemu naplněna pískem. Kolik krychlových metrů písku je naloženo? 10) Podstava kvádru má tvar obdélníku s délkou 2,6 m a šířkou 2,2 m. Výška kvádru je jednou osminou obvodu podstavy. Vypočítejte : a) objem kvádru b) povrch kvádru Pro výpočet objemu kvádru je zapotřebí znalost délky všech tří hran. Jinými slovy potřebujeme znát šířku, délku a výšku kvádru, abychom mohli určit jeho.. Download Presentation. 14.1 Objem krychle a kvádru

Objem telesa

Function OBJEM_KVADRU(A, B, C) 'Funkce na výpočet objemu kvádru OBJEM_KVADRU = A * B * C End Function Název funkce je stejný jako název funkce definovaný v editoru maker. Pro složitější výpočty si můžete deklarovat pomocné proměnné příkazem DIM. Pokud jste zdatnější uživatel, můžete využít k výpočtům i funkce VBA 3.4.1 Řezy krychle, kvádru a hranol slouží jako přehledná ilustrace vzorce pro výpočet objemu hranolu a jehlanu objemyhr - objemy hranolů a válců, podobně jako předchozí příklad a navíc porovnáme objemy jehlanu a hranolu a objemy kužele a válce. A n o t a c e Číslo klíčové aktivity: III/2 Předmět: Matematika Téma: Povrch krychle Ročník: 5. ročník Druh učebního materiálu: Pracovní list Klíčová slova: matematika a její aplikace, geometrie, rovinné obrazce, tělesa, obsah čtverce Výpočet. Vložte hodnoty do dvou žlutých polí - ostatní se dopočítají samy. Pokud údaj v poli změníte, označené se automaticky přepočítají. Zaškrtávacím políčkem označte libovolná dvě pole, která zadáváte (zpětný/reverzní výpočet). Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky Potřebujete vypočítat obvod kruhu nebo objem kvádru? Naše online kalkulačky Vám vše snadno a rychle vypočítají. Kruh a Koule. Výpočet obsahu a obvodu kruhu, objemu a povrchu koule. Kalkulačka >> Čtverec a Krychle. Výpočet obsahu a obvodu čtverce, objemu a povrchu krychle. Kalkulačka >>

Povrch kvádru - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

 1. Pravidelný šestistěn, který má všechny hrany stejně dlouhé a všechny rohy pravoúhlé. Říká se jí také hexaedr nebo jednoduše kostka. Lze ji považovat za zvláštní případ kvádru. Značení krychl
 2. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji
 3. Povrch kvádru je 92 cm 2. Matematika 7. ročník - hranol - příklady 2 4. Vypočítej povrch 6 krychlí o hraně 2,3 cm. S = 6 . 6 . 2,3 2 S = 36 . 5,29 S = 190,44 cm 2 Povrch šesti krychlí je 190,44 cm 2. 5. Vypočítej objem kvádru o rozměrech 3,6 cm, 0,027 m, 38 mm

Výpočet minimálního objemu vody Úloha číslo: 487. Sice obvykle uvažujeme, že se objem kapaliny mění s rostoucí teplotou lineárně, ale ve skutečnosti je tento vztah pouze přibližný. Složitější vztahy nám mohou závislost objemu kapaliny na teplotě popsat přesněji. Deformace kvádru (VŠ) Roztrhnutí železného. Program na výpočet objemu Tullamor [88.83.233.xxx], 08.02.2012 20:06, Software, 8 odpovědí (3865 zobrazení) že mu zadám objem kvádru (skříňová dodávka) a pak nějaké menší tělesa ( podle zboží )abych jednoduše zjistil jestli se mi to tam vleze....pokaždé přepočítávám palety a jiné věci a zabere mi to celkem dost. DUM vytvořený pro žáky 7 a 9.ročníku. Žákům je připomenut pojem objem (jednoduché výpočty objemu) a známé vzorce na objem kvádru a krychle, s následným odvozením obecného vzorce na výpočet objemu hranolu. Součástí jsou ukázkové příklady s řešením - kalkulátor pro výpočet objemů například válce, kužele, jehlanu atd. Potřebujete vypočítat objem válce u motoru, nebo nějakého kastrolu v kuchyni? Stačí jen zadat hodnoty a dojde k automatickému výpočtu. Výsledek je je relativní a nemusíte zadávat JEDNOTKY. Když zadávate míry v centimetrech tak, bude výsledek v centimetrech krychlových

Objem klínu. Pokusme se změřit následující tři objemy těles: První těleso je krychle, takže výpočet je snadný: V a = 1 m 3.; Druhé těleso je klín, jeho objem bude polovinou objemu krychle, protože se do ní vejde přesně dvakrát, tedy: V b = 1/2 m 3.; Třetí těleso vzniklo zkosením druhého a výsledek není tak jasný jako v předchozích dvou případech Offline aplikace pro výpočet objemu válce Příklad(example): Pi = 3.14, r = 6, h = 5; V = Pi * r 2 * h V = 3.14 * 6 * 6 * 5 V = 565.2 V = 565 Zpětně můžeme odvodit výšku válce z jeho objemu a poloměru: h = 565.2 / (r * r * 3.14) h = 5 nebo jeho poloměr z objemu a výšky: r 2 * 3.14 = 565.2 / h r 2 = (565.2 / h) / 3.14 r = √((565. Výpočet objemu dřeva v metrech krychlových, objemu krychlových stop (CFT), desek z desky (CBF) od průměru nebo obvodů (obvodu) a délky, vytvoření logu dřeva a sdílení pomocí e-mailu, Dropbox, Google Drive a dalších sdílených aplikací zdarma Vzorec na výpočet objemu kvádru: V = délka x šířka x výška.. In geometry, the tesseract is the four-dimensional analogue of the cube; the tesseract is to the cube as the cube is to the square. Just as the surface of the cube consists of six square faces, the hypersurface of the tesseract consists of eight cubical cells.

Krychle: objem a povrch — online výpočet, vzore

 1. Dopiš vzorce pro výpočet objemu krychle V = a kvádru. V = a a a a b c. 7IS02M8 Objem, povrch krychle a kvádru.notebook 11 Vyřeš tyto příklady. 1. Jaký je objem dárku tvaru krychle o straně a = 50 dm. 2. Kolik litrů se vleze do kvádrové vázy o rozměrech:.
 2. Výraz známe jako část vzorce pro výpočet objemu kvádru. Výraz známe jako část vzorce pro výpočet obvodu čtverce. Výraz je částí vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníku. Výraz je částí vzorce pro výpočet měrné tepelné kapacity. Algebraický výraz Příklady: Určete a zdůvodněte, zda jde, nebo nejde o.
 3. a = 4 cm b = 6 cm c = 8 cm us = 7,211102551 cm pomocí Pythagorovy v ěty z pravoúhlého ∆ABC ut = 10,77032961 cm op ět pomocí Pythagorovy v ěty z pravoúhlého ∆ACA' S = 208 cm² V = 192 cm³ Povrch kvádru je 208,00 cm². Objem kvádru je 192,00 cm³. Délka t ělesové úhlop říčky je 10,77 cm. Vypo čítejte povrch, objem a délku t ělesové úhlop říčky kvádru
 4. Výpočet objemu a povrchu čtyřbokého hranolu. Řezy hranolů - Kosoúhlé promítání - řešení 1) Sestrojte řez. K příkladům načrtni síť hranolu a doplň do ní rozměry. 1. Vypočítej ; Objem hranolu - . obsah:. hranol - obecně trojboký hranol příklad 1 Čtyřboký hranol příklad 2 pravidelný

AkvaMalawi • Kalkulačk

 1. Povrch kvádru výpočet - Online kalkulačka na Dřevostavitel
 2. Obvod, obsah, povrch a objem skolaposkole
 3. Kvádr - Wikipedi
 4. Objemy a obsahy — Matematika
 5. Jak vypočítat objem - wikiHo

Čtyřboký hranol - výpočet hran, povrchu, objemu

Kvádr - vzorce pro povrch kvádru, objem kvádru a úhlopříče

Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklad

Vlastní funkce v Excelu - WALL

Jak se počítá objem - poradíme přehledně a srozumiteln

 1. Příklady RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky učitele ..
 2. Objem pravoúhlého kvádru
 3. Výpočet objemu dle vzorce obsah podstavy krát délka
 4. Potřebuji vypočítat objem betonu
Čtyřboký hranol - výpočet hran, povrchu, objemuObvod, obsah, objem安卓下载,安卓版APK | 免费下载
 • Jílová maska oriflame.
 • Test neurotransmiterů.
 • Rohože pro zpevnění štěrku.
 • Syn bere penize.
 • Chicken tandoori.
 • Jason momoa height.
 • Katapult koncert.
 • Reklama praha.
 • Společenské romány z prostředí cirkusu.
 • Jennifer morrison star trek.
 • Avokádová pomazánka s vejci.
 • Schindler 3300.
 • Ples ve stylu 80. let.
 • Zakynthos tragaki.
 • Tramvaj do slivence.
 • Staré fotoaparáty.
 • Tecnica lyzaky.
 • Tata box.
 • Fototerapie jak dlouho.
 • Narcos mexico s01e06 titulky.
 • The adventures of huckleberry finn pdf.
 • Snapdragon 835.
 • Preventivní onkologické vyšetření olomouc.
 • Gabriela franková se vdala.
 • Jablečná bábovka se zakysanou smetanou.
 • Policová skříň bazar.
 • Moje první pastelky.
 • Kovaná lampa.
 • Carbomax aktivni uhli.
 • Aukro pivo.
 • Wiki asynchronní motory.
 • Tula standard recenze.
 • Clker svg editor.
 • Knihy pro dívky 9 let.
 • Wittgenstein filosof.
 • Nickelodeon usa live.
 • Dkny bags.
 • Estar.
 • Vladimír bača.
 • Sazenice hrušeň.
 • Oblečení lékař.