Home

Vrozené a získané koagulopatie

Získané koagulopatie - WikiSkript

Získané defekty faktorů II, V, VII, IX a X vznikají při pokročilých jaterních onemocněních, nedostatku/inhibici vitaminu K.. Porucha vstřebávání vit. K: obstrukční ikterus, malabsorpční syndrom (pankreatického / střevního původu), kumarinové přípravky působí jako inhibitory vit. K (warfarin, viz obr.), u jaterních onemocnění klesá postupně tvorba f Vrozené a získané krvácivé stavy. Hemostasis can be characterized as an array of physiological mechanisms providing both blood fluidity in the intact blood vessels and hemostasis in the event of impaired continuity of the blood vessel wall

Vrozené a získané krvácivé stavy proLékaře

Souhrn Pojmem vrozené koagulopatie označujeme krvácivé stavy zapříčiněné sníženou hladinou anebo poruchou funkce jednoho nebo více koagulačních faktorů. Hlavním klinickým projevem poklesu hladiny koagulačních faktorů je zvýšený sklon ke krvácení, ale v některých případech je to zcela opačně a hluboké deficity koagulačních faktorů doprovází zvýšený sklon. Zvýšená krvácivost může být projevem vrozené nebo získané koagulopatie. U dětí jako poruchy krvácivosti uvažujeme především některé dědičné koagulopatie, ty však mohou vzniknout i de novo, může a nemusí se tedy zdědit. Jsou poměrně vzácné. S pozdravem Anna Prchlíkov Vrozené a získané koagulopatie - maturitní otázka: 313x: 2. Normoblastová a megaloblastová vývojová řada - maturitní otázka: 273x: 3. Barvení na polysacharidy - maturitní otázka: 217x: 4. Trombóza a antitrombotická léčba - maturitní otázka: 191x: 5. Nemoci krevních destiček - maturitní otázka: 165x: 6

Hemofilie a ostatní vrozené a získané koagulopatie

 1. 2. Koagulopatie. Koagulopatie souvisí s poruchami koagulační kaskády, důsledkem mohou být trombofilní, nebo krvácivé stavy. Koagulopatie jsou opět vrozené, nebo získané. Získané jsou samozřejmě častější, ale i vrozené se vyskytují častěji než vrozené trombopatie. a) Trombofilní koagulopatie
 2. 30 Vrozené koagulopatie Hemofilie A Příčinou krvácivého stavu je snížená koncentrace nebo aktivita plazmatických koagulačních faktorů. 39 Získané koagulopatie Cirkulující antikoagulans cirkulující IgG inhibující účinek různých koagulačních faktorů výskyt: difúzní choroby pojiva, plazmocytom.
 3. A. Vrozené koagulopatie Nejčastější formou vrozené koagulopatie je hemofilie typu A způsobená nedostatkem FVIII. Klinicky se manifestuje pouze u mužů, s výsky- B. Získané koagulopatie Krvácení po léčbě antikoagulancii V praxi se s tímto typem krvácením setkává-me nejčastěji. Dochází k němu při předávkován

Trombocytopénie - vrozené, získané - nepoměr mezi tvorbou a zánikem Tro - spontánní krvácení až při poklesu Tro pod 30-50x109/l, závažné pro poklesu pod 20x109/l Příčiny: Snížená tvorba Tro (amegakaryocytární trombocytopenie) - aplastická anémie - myelodysplastický syndrom - myelofibróza, myeloftíz Získané koagulopatie se vyznačují tím, že je snížená celá skupina koagulačních faktorů. Jsou častější než koagulopatie vrozené. Vhodná léčba je stavěna tak, že většinou stačí dosáhnout vymizení příznaků. Mezi získané koagulopatie můžeme zařadit poruch Vrozené a získané koagulopatie - maturitní otázka Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která v heslech představuje podoby, projevy, příčiny i možnosti léčby různých krevních chorob

Zvýšená krvácivost může být projevem vrozené nebo získané

 1. Koagulopatie . Pojmem koagulopatie označujeme krvácivé stavy zapříčiněné nefunkčností nebo deficitem koagulačních faktorů, který může být jak vrozený, tak získaný, izolovaný nebo kombinovaný. Hemofilie. Hemofilie je vrozené krvácivé koagulační onemocnění, které postihuje přibližně 1 z 10 000 mužů. Vedle.
 2. Krvácivé choroby charakterizuje náchylnost k samovolnému krvácení, tj. krvácení bez zjevné příčiny anebo prodloužené a silné krvácení po poranění. Příčinami krvácivých onemocnění jsou poruchy kapilární stěny, vaskulopatie, poruchy trombocytů, trombocytopenie, poruchy mechanismů srážení krve, vrozené koagulopatie a získané koagulopatie
 3. 388 | KOAGULOPATIE. Získané koagulopatie; Vrozené koagulopatie; 389 | VASKULOPATICKÉ KRVÁCENÍ; 389 | DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULOPATIE - DIC; 385: Kapitola 25: Patologie dýchacích cest a středního ucha Jan Laco | Alena Skálová. 391 | VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY. Vrozené vývojové vady dutiny nosní a vedlejších dutin.
 4. Hemoragické diatézy Ústav patologické fyziologie 1.LFUK Dotazy: tomas.stopka@lf1.cuni.cz * Základní přístup, rozdělení Dle příčiny krvácení: získané (častější, farmakol. anamnéza) či vrozené (rodinná anamnéza)
 5. •Poruchy hemostázy I: poruchy krvácivosti - vrozené a získané, poruchy srážlivosti - vrozené a získané (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.) •Poruchy hemostázy II: trombofilní stavy - vrozené a získané, koagulopatie, DIC (plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
 6. Svalové dystrofie jsou obecně řazeny k tzv. myopatiím, což jsou onemocnění, které postihují svaly. Mohou být vrozené nebo získané. Jako první toto onemocnění popsal v 19. století francouzský neurolog Guillaume Duchenne de..

Vrozené a získané koagulopatie - maturitní otázka

M7. Anémie z nadměrného rozpadu červených krvinek (vrozené a získané hemolytické anémie, vč. MAHA) - příčiny, diagnostika, laboratorní nálezy v periferní krvi a v kostní dřeni. M8. Anémie z poruchy krvetvorby (vrozené a získané, vč. aplastická anémie). Myelodysplastický syndrom Vrozené koagulopatie, hemofilie, projevy a léčba. Diferenciální diagnostika koagulopatie; rizika krvácení do jednotlivých orgánů; prevence krvácení při zákrocích. Získané koagulopatie při chorobách jater, ledvin, při monoklonálních gamapatiích, specifické inhibitory koagulace. 4.2 Trombofilní stav Vrozené a získané koagulopatie. 8. Stenóza a insuficience mitrální a aortální chlopně. Diferenciální diagnostika ikteru. Syndrom spánkové apnoe, hypoventilace. 9. Plicní embolie. Diabetes mellitus 1. a 2.typu. Chronické leukemie. 10. Akutní infarkt myokardu. Nádory žaludku. Ankylozující spondylitida a ostatní. Rizikové faktory mohou být vrozené anebo získané. Jsou rozvedeny jednak v této kapitole, jednak v kapitolách Ateroskleróza, Onemocnění periferních arterií, Žilní trombóza, Plicní embolie (Syndrom plicní hypertenze) a Ischemická choroba srdeční. Jejich výčet však nepostihuje celý problém sklonu k nadměrné hemokoagulaci

Riziko tromboembolie v průběhu života je mezi nosiči 30% a dále významně stoupá, pokud se přidruží jiné získané nebo vrozené koagulopatie (např. antifosfolipidový syndrom nebo deficit proteinu C). Je způsobena bodovou mutací faktoru V koagulační kaskády v místě, kde se váže protein C. Jedná se o záměnu guaninu za. Krvácivé stavy při poruchách plazmatických faktorů = koagulopatie vrozené Hemofilie Willebrandova nemoc Hypofibrinogenémie / afibrinogenémie získané DIK = DIFF Nedostatek vitamínu K. Trombofilní a trombotické stavy. Trombofilie TEN. Trombotické mikroangiopatie trombotická trombocytopenická purpura (ttp) hemolyticko-uremický. Vrozené - hemofylie, trombocytopenie Získané - trombocytopenie při hypersplenismu, hypoproteinemie, avityminozy, poruchy cévní stěny při kolagenozách, alergiích Dokonalé vyšetření a předoperační příprava Transfuzní koagulopatie Krvácivé stavy z nedostatku plazmatických faktorů (vrozené a získané koagulopatie) Nádory ledvin a vývodných močových cest. Invazivní vyšetřovací metody v kardiologii. Angína pectoris nestabilní. Hypothyreosa. Postcholecystektomický syndrom, stenóza Vaterovy papily a dyskinéza žlučových cest. Dif. dg. uzlinového syndrom Purpura 3) Nedostatečná tvorba a zvýšená spotřeba Jaterní cirhóza Trombocytopatie vrozené (kongenitální) získané terapie antiagregancii (aspirin, tiklopidin) potažení trombocytů protilátkami IgA nebo IgM (plazmocytom) Dextran (roztok doplňující objem, intenzivní péče) Urémie Esenciální trombocytémie (jedno z.

Vrozené a získané koagulopatie — získané defekty faktorů

 1. koagulopatie - řada chorob, které způsobuje krvácení, jehož příčinou je komplex poruchy srážlivosti krve a srážlivosti krve mechanismy. onemocnění může být dědičné nebo získané a nazývá se malé množství plazmy složek, nebo jejich nízké kvality, ale v obou případech je úloha genetickými faktory
 2. Vrozené a získané koagulopatie - maturitní otázka. Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která v heslech představuje podoby, projevy, příčiny i možnosti léčby různých krevních chorob. Vředová choroba žaludku a duodena - maturitní otázka 1/3
 3. Rizikové faktory plicní embolie můžeme rozdělit na vrozené a získané. 1.7.1 Získané rizikové faktory TEN Mezi získané rizikové faktory patří vyšší věk, nad 70 let, obezita, zlomeniny dolních konetin, im obilita, traumatické poranění, velké chirurgické a ortopedické operace
 4. Vrozené koagulopatie : 55: Přístup k pacientovi s bolestí kloubů : Cholelitiáza a její komplikace : Trombofilní stavy vrozené a získané : 56: Dna a další artritidy indukované krystaly : Nádory jícnu : Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie : 57: Osteoartróza : Nádory žaludku : Akutní leukémie : 5
 5. B: Získané koagulopatie Na rozdíl od vrozených se vyznačují snížením ne jednoho,ale zpravidla celé skupiny koagulačních faktorů. Získané se objevují zejména při onemocnění jater nebo při antikoagulační léčbě a při chorobné aktivaci procesu srážení krve
 6. absolutní kontraindikace - warfarinizace,vrozené či získané koagulopatie,těhotenství,aplikace v oblasti růstových zón u dětí. relativní kontraindikace - antiagregace,kožní defekty,TBC,maligní nádory,známky akutního infektu,aplikace v oblasti vzdušných tkání (sinusy,plíce) atd

Interna 37 Medicína, nemoci, studium na 1

Zdravotnická škola - Maturitní otázky - Seminnárky

 1. Koagulopatie - vrozené koagulopatie: hemofilie A a B, von Willebrandova nemoc; získané koagulopatie: koagulopatie u nemocí jater, autiimunní koagulopatie, konzumpční koagulopatie. Trombotické a trombofilní stavy
 2. ovaná intravaskulární koagulace DI hronická lymfocytární leukemie Akutní leukémie Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie Trombofilní stavy vrozené a získané Vrozené koagulopatie Transplantace hematopoetických buně
 3. Další diagnostické postupy. S další diagnostikou nám mohou pomoci zobrazovací metody, vyšetření krve, rinoskopie či biopsie. Cytologická a kultivační vyšetření bývají užitečná jen zřídka (C. neoformans u koček, Pneumonyssoides caninum u psů), obvykle se zjistí pouze sekundární bakteriální infekce.Příčiny výtoku z nos
 4. - vrozené nebo získané deficity faktorů VIII, IX, XI, XII, prekalikreinu (Flecherův faktor), vysokomolekulárního kininogenu (Fitzgeraldův faktor), - jaterní choroby, - konsumpční koagulopatie, - specifické a nespecifické ihibitory, - antikoagulační léčba (heparin, antivitamín K), - fyziologicky novorozenec, - arteficiálně
 5. ovaná intravaskulární koagulace-život ohrožující komplikace u pacientů v septickém a šokovém stav
 6. Intenzivní péče v hematologii - Petr Cetkovský et al., . Nakladatelství především lékařské literatury, internetové knihkupectví Lékařský kompa
 7. Ambulance jsou umístěny v pavilonu X (5. nadzemní patro) na ulici Jihlavská 20, Brno Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Gabriela Romanová úseková sestra: Klára Nevoralová, DiS. Telefon: 53223 3061 Provozní doba ambulance: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod

Diagnostika poruch hemostázy proLékaře

Krvácivé choroby u dětí - Zdraví

 1. Vrozené a získané srdeční vady; Srdeční zástava v těhotenství a za porodu. koagulopatie konzumpční: syndrom DIC se vyvine přibližně u 10 % všech abrupcí, ale mnohem častěji vrozené vývojové vady dělohy, interrupce a kyretáž v anamnéze
 2. Vrozené vývojové vady urotraktu 30. Perinatální hypoxie a asfyxie 31. Poruchy příjmu potravy 34. Systémová autoimunitní onemocnění 35. Primární systémové vaskulitidy 36. Dědičné a získané koagulopatie u dětí 37. Leukémie a lymfómy u dětí 38. Nádory CNS u dětí 39. Solidní nádory u dětí (kromě nádorů CNS
 3. dědičné a získané koagulopatie: fibrinogenu nedostatky, různé koagulační faktory proaktselerina, stejně jako hemofilie, atd disfibrinogenemiya Nádorová onemocnění : . hemoblastózy - většina poměrně rozsáhlý a dobře-studoval forma onemocnění krve, který je známější pod názvem rakoviny
 4. Srdeční zástava a její neodkladná resuscitace má v těhotenství a za porodu nejen své specifické příčiny a následky, ale částečně se liší i algoritmy postupu
 5. álních arteriol. vrozená, získaná se specifickým inhibitorem proteázy (infekce, těhotenství, nádory, autoimunity, po ciclosporinu A, ticlopidinu, chininu, mitomycinu C).
 6. otransferáza. AMCHA acidum tranexamicum (kyselina tranexamová) AML akutní myeloidní leukémie. AMS a. mesenterica superior. ANA antinuclear antibodies (antinukleární protilátky
 7. 3 also correlate well together. Methods of setting the anti Xa inhibition are used for reliable monitoring of low molecular heparin and may reveal also resistance against lo

Obsah - Učebnice PATOLOGI

a získané. Vrozené trombofilie dále rozděluje podle zvýšené koncentrace koagulačních faktorů např. zvýšení protrombinu, dále podle nedostatku inhibitorů koagulace např. deficit antitrombinu, proteinu S a C a poté podle mutací genu např. FV Leiden. Získané trombofilie dělí podle zvýšení koagulaþních faktorů např pacienta vést k tromboze. Mohou to být jak vrozené defekty krevního srážení, tak získané stavy způsobené maligním onemocněním a jeho léčbou (v tabulce 5 označeny tučně). Získaná rizika mohou maskovat rizika vrozená. Nejčastější rizikové faktory (žilní) trombozy v dětském věku Získané Vrozen Při hodnocení neutropenií je podstatný pokles jejich absolutního počtu, relativní hodnoty mohou být zavádějící. Lymfocyty: zvýšená hladina- virové infekci (infekční mononukleóza, cytomegalovirus), také u pertusse, tuberkulózy, toxoplazmózy, akutní a chronická lymfatická leukémie, lymfomy, autoimunitní a chronická. KRVÁCENÍ Miroslav Penka Igor Penka Jaromír Gumulec Penka, Penka, Gumulec a kolektiv a kolektiv KRVÁCENÍ U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 0 6 9 2

Vrozené a získané koagulopatie. Phdr jiří traxler. Cestovní kancelář rožnov. Kingston hyperx cloud 2. Ace ventura 4. Jak vybrat led pásek Vrozené poruchy z plazmatických příčin Vrozené hemokoagulační poruchy z plazmatických příčin, tedy koagulopatie v užším slova smyslu, jsou poměrně vzácné. Projevují se v důsledku chybění či nedostatečné funkce některého z koagulačních faktorů. Hemofilie se v populaci vyskytuje řídce Trombocytopatií dělí na vrozené, dědičné a získané. Dědičné formy jsou seskupeny podle typu dysfunkce, morfologické a biochemické abnormalitami krevních destiček. Získané trombocytopatií pozorována u hypotyreózy, vyvíjí se spontánně a po strumektomii, s hypoestrogenismu bsp;mohou být opět vrozené nebo získané. Zvláštním chorobným stavem je tzv. diseminovaná intravaskulární koagulace (DIK). Dochází k němu většinou u akutních procesů s dramatickým průběhem jako jsou např. těžké úrazy, popáleniny, šok, těžké infekce, hadí uštknutí či jako komplikace porodu vrozené koagulopatie - trombofilie. Těho-tenství je spojeno s 20-200% nárůstem hla-din fibrinogenu a faktoru II, VII, VIII, X a XII, zatímco koncentrace faktoru V a IX zůstávají nezměněny. Hladiny endogenních antikoagulancií oproti tomu stoupají jen minimálně (TFPI, α2-ma-kroglobulin), zůstávají na stejné úrovn

vrozené a získané poruchy hemokoagulace. Faktory anesteziologické: obtížná, opakovaná, traumatizující a tzv. krvavá punkce *); katétrová technika (epidurální pokračující analgezie/anestezie s katétrem je nejčastěji ze všech způsobů neuroaxiální anestezie spojena s rizikem vzniku páteřního hematomu) (17) choroba a další) či koagulopatie získané (vč. DIC). ŽOK může být i iatrogenní etiologie (chybné podání léků ovlivňujících hemostázu, chirurgické pochybení, otrava kumariny či su-perkumariny apod.). Krvácení a jeho léčba - (nejen) hematologický problém MUDr. Jan Blatný, Ph.D

Hematologie a transfuzní služba I

Vrozené koagulopatie / hemofilie/ jako příčiny epistaxe jsou poměrně vzácné, mnohem častější jsou získané při poruše tvorby koagulačních faktorů u hepatopatií a při nedostatečně kontrolované warfarinizaci. Těžké epistaxe bývají u diseminované intravaskulární koagulopatie při těžkých infekcích, rozsáhlých. Hyperkoagulační stavy a) získané (myeloproliferativní sy., orální kontraceptiva, poporodní období) b) vrozené ( např. Leidenská mutace faktoru V) 2.Tumory (HCC, Grawitzův tumor) 3. Chronické záněty ( TBC, sarkoidóza) 4 Vrozené malformace ledvin a močových cest. Cystózy ledvin. Vrozené malformace mužského genitálu a ženského genitálu. Poruchy rozlišení pohlaví. Poruchy neurogeneze - zejména rozštěpové vady lebky a páteře, kortikální dysplazie. Dysplázie kostní. Vrozené malformace obratlů a kloubů, zvl. vrozená luxace kyčelního kloubu Koagulopatie asociovaná s onemocněním COVID-19 Coagulopathy associated with COVID-19 Simona Bílková, Jana Hirmerová. Vnitr Lek 2020, 66(7):402-408 . Infekce novým typem koronaviru překvapila rozmanitostí svých klinických příznaků

Získané imunodeficientní stavy (8) Dermatózy v dětském věku (s výjímkou atopických) (84) Malabsorpční syndrom (13) Pneumonie starších dětí (76) Vrozené vývojové vady chromozomálně podmíněné (46) Vrozené anomálie zažívacího traktu (14) Gastroezofageální reflux a jeho komplikace - diagnostika GER (117 397. VYHLÁŠKA. ze dne 2. října 2020. o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67.

8.8.1.1 Vrozené koagulopatie.. 412. 8.8.1.2 Získané koagulopatie.. 413. 8.8.1.3 Diseminovaná intravasku. lární koagulace.. 414. Obsah XIII. 8.8.2 Peripartální krvácení (Jan Bláha, AFP - alfa-fetoprotein AIDS - syndrom získané imunodefi cience ALP - alkalická fosfatáza ALT - alaninaminotransferáza AMC. Aneuryzma znamená patologickou výduť na cévě, tedy aortě. Jedná se o ohraničené a trvalé rozšíření tepny, které je buď vrozené, nebo získané. Pravé aneurysma je tvořeno všemi vrstvami tepenné stěny a při nepravém aneuryzmatu jde o opouzdřený hematom (uzavřený krevní výron) spojený s cévním průsvitem Zvýšená krvácivost může být projevem vrozené nebo získané koagulopatie Dobrý den, dcera 13let v posledních dvou letech ji trápí krvácení z nosu,... Zvýšená krvácivost? Dobrý den, paní doktorko, nevím, jestli píšu do správné sekce, ale už si doopravdy... Zvýšená kyselina močová.

všeobecnost PLT je laboratorní index, který vyjadřuje počet krevních destiček na objem krve . U dospělých, v dobrém zdravotním stavu, je toto číslo mezi 150 000 a 450 000 jednotkami na mikrolitr krve. Nízké hodnoty PLT jsou indexem trombocytopenie , zatímco vysoké koncentrace krevních destiček v krvi jsou indexem trombocytózy (nebo destiček). co Destičky (nebo Ostatní vrozené koagulopatie a) Afibrinogenemie bývá autosomálně recesivní vzácné onemocnění, u kterého nedochází ke srážení v žádném z koagulačních testů.Léčba spočívá v substituci fibrinogenu. Vzhledem k dlouhému poločasu fibrinogenu 4-5 dní je možné bolusové podání i.v. Trombocytopatie získané. choroba typ 2B, ale i koagulopatie, choroba Rendu-Osler, hypertenze Slizniční krvácení do GIT a do moče - může mít ale i celou řadu jiných příčin Menoragie: může mít ale i celou řadu jiných příčin, jen 10-30% je při krvácivé poruše, např:.uvon Willebrandovy chorob diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) ve fázi konzumpce, kauzální léčba je prioritní, trombotická trombocytopenická purpura (TTC), výměnná transfúze u novorozenců, event. intrauterinní transfúze 42. VYHLÁŠKA. ze dne 3. března 2015. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4 a.

Poruchy sekundární hemostázy ‐ koagulopatie. 62. Hlavní vrozené srdeční vady ‐ příčiny, projevy, následky, kompenzační mechanismy. 91. Hlavní získané srdeční vady ‐ příčiny, projevy, následky, kompenzační mechanismy. Zkušební okruhy z. Vrozené i získané trombofilní stavy riziko trombembolických komplikací (VTE) v graviditě významně zvyšují. Samotná míra rizika záleží na typu trombofilního stavu, osobní a rodinné anamnéze hluboké žilní trombózy u rodičky Koagulopatie ať již vrozené či získané Předchozí transfuze- množství, důvod ev. potransfuzní reakce hronická medikace: zvláště antikoagulancia, antitrombotika, hemostatika Abusus V případě podezření na závažnou koagulopatii hematologie Predikce krvácení Pokles hladiny fibrinogenu je spojen s vyšší vrozené: Fanconiho anémie. dědičnost AR. úmrtí na infekční a trombotické komplikace +/- zvrat do akutní leukémie. získané: infekční, po ozáření, polékové . diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) trombotická trombocytopenická purpura (TTP

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 2.7. Vrozené a získané trombofilní stavy 2.8. Hemofilie 2.9. Von Willebrandova choroba 2.10. Deficity ostatních koagulačních faktorů. vrozenÉ. poruchy fagocytÓzy. hypomotilita neutrofilŮ. chronickÁ granulomatÓza. deficit glukÓza-6-p-dehydrogenÁzy. deficit myeloperoxidÁzy. 2. poruchy komplementu - deficit c3. 3. b lymfocyty - agamaglobulinÉmie (brutonŮv typ) 4. t lymfocyty - di georgeŮv sy. 5. kmenová b.kd - kombinovanÁ imunodeficience. zÍskan

dědičné koagulopatie - příznaky a léčb

Následkem snížené funkce jater pak mohou být koagulopatie (problémy se srážlivostí krve), které také dítě ohrožují vznikem závažného krvácení. Léčebnou možností je podání mražené krevní plazmy či podání některých izolovaných srážlivých faktorů. Vrozené a získané poruchy štítné žlázy u dětí 37 Pínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa cienta Kardiol Rev Int Med 2018; 20(1): 36 40 chronické obstrukní plicní nemoci (CHOPN) Poruchy cévní složky - vaskulopatie, trombózy, embolie 2. Koagulopatie - defekt některého faktoru: - vrozené - hemofilie - chybění faktoru VIII., dědí se z matek na syny - získané - při onemocnění jater (netvoří se faktory - např. AT III. U získané hemofilie čas běží rychle. Medical Tribune 24/2018 26.11.2018 13:41 endogennímu koagulačnímu faktoru (až na výjimky jde o faktor VIII), a to u osob, které dosud nejevily známky koagulopatie. AHA postihuje spíše starší nemocné, ale není to pravidlem, významnou skupinu představují ženy ve fertilním věku, u. Vrozené a zejména získané srdeční vady, aneuryzma aorty, disekující aneuryzma; Chronická žilní insuficience, varixy DK, varikozní komplex; Tromboflebitidy a flebotrombozy, lymfedém; Onemocnění perierních tepen, ischemická choroba DK; Akutní infekty horních cest dých. + bronchitidy + přístup k pac. s recid. inf. D

22. Nejčastější vrozené srdeční vady Dysplasie kyčelního kloubu vrozená a postižení kyčelního kloubu získané Idiopatická trombocytopenická purpura 23. Skolióza, vadné držení těla Hypertenze Horečka neznámého původu-dif.dg. 24. Hepatomegalie, splenomegalie Neprospívající kojene Informace a články o tématu Poruchy srážlivosti krve deti. Praktické tipy o zdraví a Poruchy srážlivosti krve deti. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit

Pro pevnost našich kostí a zubů Kloubní výživ Deformace - vrozené nebo získané vady, které se vyznačují nesprávným tvarem některé části těla Perthesova choroba - postižení hlavice stehenní kosti, děti ve věku pět až sedm let, léčba trvá až dva roky, dítě je převážně upoutáno na lůžko. Progresivní Kritické vrozené srdeční vady u novorozenců a kojenců: 44. Vrozené srdeční vady s levopravým zkratem: 5. Vrozené srdeční vady se zúžením velkých tepen: 187-Vrozené srdeční vady s centrální cyanózou (pravolevým zkratem) 186. Nejčastější patologické EKG obrazy u dětí (kromě dysrytmií) 127 Z tohoto článku se dozvíte, jaká patologie se nazývá syndrom Buddhy-Chiari, jak nebezpečná je, než se syndrom odlišuje od onemocnění Budd-Chiari

A. Vrozené (trvalé) B. Získané (buď přechodné nebo trvalé) Vrozené poruchy nejčastěji vrozené útlumy krvetvorby Získané přechodné např.: zvýšený počet leuko při inf.chorobách Získané trvalé bydou změny krevního obrazu při leukémiích Podporujeme: kosmetika a líčení Brno a lepení, barvení a prodlužování řa Neodkladné situace ve stomatologii Na našem knižním trhu chybí příručka, která by sloužila praktickým zubním lékařům k rychlé orientaci při systémových i místních náhlých příhodách. Při jejím.. Hemorhagické diatesy (vaskulopatie, trombocytopatie, koagulopatie) a všechny stavy se zvýšeným rizikem krvácení. 2.5. Nemoci nervového systému. a) cévní příhoda mozková v anamnéze, b) cévní nemoci mozku s následnými poruchami, c) abnormální elektroencefalografický nález bez ohledu na příčinu Ve většině případů existují známky získané nebo vrozené srdeční choroby, které předcházejí endokarditidě.V souladu s tím se slyší endokardiální zvuky. Se vznikem endokarditidy změní: spojit funkční hluku v důsledku sekundární srdeční zvětšení a anémie a přidány nové organické zvuky v důsledku.

3.5 Získané trombocytopatie 4 Koagulopatie 4.1 Hemofilie 4.2 Von Willebrandova choroba 4.3 Deficity ostatních koagulačních faktorů 4.4 Specifické inhibitory koagulačních faktorů III. TROMBOFILNÍ STAVY 5 Vrozené trombofilní stavy 5.1 Deficit antitrombinu (AT-III) 5.2 Deficit proteinu C nebo S 5.3 Mutace genu pro protrombi Vrozené koagulopatie (hemofilie, Von Willebrandova choroba) - diagnostika, léčba. Fibrinolytický systém v hemostáze - aktivátory a inhibitory fibrinolýzy, FDP, D-Dimery, získané koagulopatie, DIC. Inhibitory krevního srážení, jejich funkce v hemostáze. Trombofilní stavy

PDF | On Jan 1, 2018, A. Pařízek and others published Mezioborový doporučený postup diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení česko-slovenský mezioborový. vrozené = Marfan, Rendu-Osler-Weber, Ehlers-Danlos získané = Henoch-Schonlein, skorbut, steroidní purpura. trombocytopatie. vrozené = defekt adheze (von willebrand), agregace, sekrece (Heřmanského-Pudlákův) vrozené koagulopatie. hemofilie A, B, C von Willebrandova choroba afibrinogémie parahemofilie. SLE Atlas of Pathology for pregraduate students: microscopic and clinical images of diseases at high resolution. Virtual microscope interface Vrozené malformace chlopní a koronárních arterií. Koarktace aorty a persistence ductus arteriosus. Anomálie aortálního oblouku a arteriálních větví, anomálie plicních žil. Vrozené malformace dýchacího ústrojí. Vrozené malformace obličeje. Vrozené malformace jícnu, žaludku a střeva

Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky - prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické těhotenství, léčbu přidružených chorob, péči o novorozence, zahrnuta je i operativa Tomáš Binder, Blanka Vavřinková, TĚHOTNÁ V ORDINACI NEGYNEKOLOGA 2., přepracované a doplněné vydání DůLEžITé upOzORNĚNí Autoři i nakladatel vynaložili velkou péči a úsilí, aby všechny informace v knize obsažené týkající se dávkován Příčiny syndromu jsou různé, nejčastěji jsou vrozené a získané patologie. Nitrolební hypertenze u dětí a dospělých vyvinula hypertenze, edém mozku, nádory, traumatické poranění mozku, encefalitida, meningitida, hydrocefalus, hemoragické mrtvice, srdečního selhání, hematomy, abscesy Monoklonální gamapatie a trombofilní stavy 1. edukačnísympózium ČTS, 7.-8.10.2019, Plzeň S. RajnochováBloudíčková. Klinikanefrologie TC IKE Hypertermie, tedy přehřátí neboli úpal je závažný stav vyvolaný nepoměrem mezi tvorbou a výdejem tělesného tepla a s rozvratem centrální termoregulace vedoucí k vzestupu tělesné teploty

Komplexní odezva organizmu na trauma | proLékaře
 • World of tanks francouzské tanky.
 • Svalová soustava test 8 ročník.
 • Free comics download.
 • Digi sport program.
 • Excel seznam listů.
 • Bobová dráha prosek voucher.
 • Jak smažit kureci stehna.
 • Zrak a sluch test.
 • Sluchátka špunty beats.
 • Obratel atlas.
 • Dostihy slušovice 2018 program.
 • Bronislav kotiš csfd.
 • Karty hry spider solitaire.
 • Oreo tesco.
 • Hranolky na masle.
 • Martin luther film.
 • Sierra leone zajímavosti.
 • Blika kontrolka zhaveni octavia ii.
 • Mramorový koberec do interiéru cena.
 • Nopal wikipedia.
 • Herbalife formula 1 cena.
 • Cim prilepit plakat na zed.
 • Šampon bez sulfátů.
 • Jaké struny na elektrickou kytaru.
 • Přislazování vína.
 • Spadlo zrcadlo a nerozbilo se.
 • Modrá velryba hra úkoly.
 • Nickelodeon usa live.
 • Behaci hry.
 • Dodge challenger awd.
 • Série cherub.
 • Yves saint laurent manifesto.
 • Minirampa cena.
 • Konfigurator sdk.
 • Andrea bocelli brightman time say goodbye.
 • Lupy a cukrovka.
 • Megapixel web.
 • Extraligove stadiony.
 • Švestka wangenheimova.
 • Sutura lambdoidea.
 • Memento vivere význam.