Home

České feministické hnutí

Nejsme jen na plození dětí! České feministky burcují k

Prsten neumí mluvit, ale hodně toho o svém nositeli napoví

Feministické hnutí v Česku zažívá své oživení, skupiny

Polské feministické hnutí nás učí, jak se organizovat i během pandemie Nejen Polsko, ale i celá střední a východní Evropa čelí útokům na práva žen a menšin. Navzdory současným omezením se v Polsku úspěšně protestuje proti dalšímu pokusu o omezení přístupu k interrupcím Výzkumné oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender a výzkum / Gender and Research. Oddělení je zapojeno do tematicky zaměřených mezinárodních. Jana Cviková — vědecká pracovnice Ústavu svetovej literatúry SAV, spoluzakladatelka feministické publikační a vzdělávací organizace ASPEKT Lucie Jarkovská — vyučující Katedra. Impozantní záběr Hany Havelkové, co se šíře témat i hloubky jejich zpracování týče, nemá v české feministické sociologii obdoby. 2. S Fakultou humanitních studií Hana Havelková spojila velkou část profesního života, přednášela zde od roku 1996, tehdy ještě na Institutu základů vzdělanosti, až do svého odchodu do. Jana Smiggels Kavková: Ženské hnutí bylo na přelomu 19. a 20. století velmi silné a živé hnutí. Podobných spolků byly desítky. Americký klub je ale úplně prvním, který na území našich zemí v roce 1865 vznikl. Feministické hnutí mělo tehdy na rozdíl ode dneška velmi silnou politickou oporu

Termín feministické hnutí přicházel ze západních zemí, zvláště z Anglie a Francie. V české publicistice byl většinou používán v souvislosti s ženským hnutím pracujícím v západoevroých zemích. České ženy své hnutí označovaly slovem ženské Papež kritizuje feministické hnutí Římskokatolický papež Jan Pavel II. v sobotu žádá od vedoucích představitelů řimskokatolické církve, aby útočili na feministickou ideologii, která tvrdí, že ženy a muži jsou v podstatě totožní Ženy na stráž !: České feministické hnutí 19. a 20.století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marie Bahenská. Přečtěte si s námi knihu Ženy na stráž !: České feministické hnutí 19. a 20.století na prazskamuzea1918-2018.c

České feministické hnutí 19.a 20.století. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2011. Název knihy, která má ambici být příspěvkem k poznání feministického myšlení v českých zemích v 19. a 20. století, je inspirován článkem spisovatelky, političky a aktivistky Boženy Vikové-Kunětické Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. Brno 2011. Offen, K.: European Feminismus 1700-1950: A Political History. Stanford 2000. Paletschek, S., Pietrow-Ennker, B.: Women´s Emancipation Movement in the 19th Century. A European Perspective. Standford 2004. Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století Práva žen tu byla zakotvena robustněji dříve než na západě a feministické hnutí jsme tu měli už v 19. století. A přesně jak Lucie říká, není to u nás s backlashem tak strašné a jistě by mohlo být hůř. To je funkce relativně stabilního, relativně bohatého a relativně demokratického statu quo, který tu zatím vládne Cílem této publikace je zmapovat pomocí vybraných dokumentů vývoj feministického myšlení v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. Vybrané dokumenty reprezentují jednotlivé etapy.. V souvislosti s putovní výstavou Feminist Avant-garde - Art of the 1970s, která se uskutečnila v Domě umění města Brna na přelomu let 2018 a 2019, napsaly teoretičky umění Anna Vartecká a Vendula Fremlová, že zatímco ve druhé polovině 20. století západní feministické hnutí uvádělo svou agendu do oficiální-politické praxe, u nás nebyla tato vlna feminismu téměř.

Počátky Feminismu Směřují do České Republiky. 10. 01. 2011 3:26:44. Nikdo přesně neví, kde a kdy, začalo Feministické hnutí. Někteří vidí Ibsenovou hru The Doll House z přelomu 20-toho století jako první známku o přítomnosti Feminismu. Jiní zase tvrdí, že to byla Suzan B. Anthony v prvních letech 20. století. Ženské hnutí doby předbřeznové - osobnosti (Magdalena Dobromila Rettigová, Honorata Zapová, Bohuslava Rajská), veřejná činnost a její výsledky. České feministické myšlení 19. a 20. století, České Budějovice 2011. Bahenská, Marie - Heczková, Libuše - Musilová, Dana: Ženy na stráž! České feministické. Ženy na stráž! České feministické hnutí 19. a 20.století book. Read reviews from world's largest community for readers. Název knihy, která má ambici být. Věřím, že jsou české ženy stejně statečné jako Francouzsky, Španělky, Ukrajinky nebo Turkyně. Věřím, že společně vytvoříme něco jedinečného. (Aneta Petani) Hnutí Femen se rozpadlo v roce 2015. Dle zprávy kterou přinesl server Idnes.cz (odkaz zde), se hnutí rozpadlo v roce 2015. V současné době fungují.

České feministky neumějí psát. že sice pobaví, ale těžko může získat nové stoupenkyně. Je prý možné, že v Čechách je o feministické hnutí malý zájem proto, že texty, jimiž feministky oslovují veřejnost, jsou špatně vystavěny. (Naše řeč 80, 19, 1997/1 Byť vnímám konzervativní tlak a vzestup konzervativních sil, tak naopak i feministické hnutí je teď celosvětově na vzestupu a i tady v České republice vzniklo mnoho feministických skupin. Spíš než konzervativní doba je to doba na pomezí, ale to by se asi dalo říct o každé době MUSILOVÁ, Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století, České Budějovice 2011, Bohumír Němec - Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 282 s., ISBN 978-8086829-79-1 Při recenzování monografi e Iluze spásy jsem si takřka kontinuálně kladla otázku Spoluřešitelka projektu České feministické myšlení 19. a 20. století, GA ČR, 2009-2011 Pedagogická činnost od roku 2010: FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UHK, Historický ústav FF UK, Ústav českých ději

České feministické hnutí překazilo premiéru nové bondovky

 1. ismus není snadné definovat. Nejde o ucelenou soustavu idejí, které by měly své nezpochybnitelné klasiky. Spíše se jedná o názorový vývoj skládající se z různých odnoží snah o emancipaci žen. Složená povaha tohoto myšlenkového směru by měla vést k jeho pluralistickému popisu jako fe
 2. istické hnutí překazilo premiéru nové bondovky. Kultura Redakce-5. 3. 2020. 0. Premiéra nového filmu s Jamesem Bondem byla odložena na podzim letošního roku. Přestože je jako důvod prezentována aktuální ožehavá situace ohledně koronaviru, naši redaktoři zjistili, že za odloženou premiérou filmu ve.
 3. ář České ženské hnutí v první polovině 20. století si klade za cíl nastínit základní přehled událostí, tendencí a cílů ženského hnutí včetně stručného nástinu postavení žen v daném období. Nedílnou součást se
 4. ismu není jednoduchá. Jedná se spíše o název pro komplex filozofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které lze považovat za projevy a souást utlaþování ženského pohlaví.
 5. istické hnutí 19 . Týdeník pro ženy, který přináší vše, co ženy zajímá. Obsahuje i TV program. Časopis a jeho předplatné 21. Století Junior je časopis s více než pětiletou tradicí. Řadí se pod jedno z nejvýznamnějších vydavatelství v České republice - RF Hobby, které vzniklo v roce.

Ženy na stráž ! České feministické hnutí 19

Kromě anonymity pak nové feministické hnutí přináší také racionalizaci kultury dominance - ve smyslu budování vlastních kriticko-teoretických nástrojů. Co zatím na české umělecké scéně chybí, je právě silný feministický teoretický a filozofický hlas, který by dokázal efektivně čelit historickému kánonu. České modré punčochy Premiéra: Sobota 9. 3. 2013 na ČT24 Kdy vzniklo a jak se vyvíjelo feministické hnutí u nás. Jak se formoval feminismus v českých zemích? Kdo byly první bojovnice za práva žen? A jaký měly program? Co to byl Americký klub Vojtěcha Náprstka? Jaké bylo postavení ženy za 1. republiky

Feminismus v českých zemích « O genderu — Rovné přiležitost

Právě tato moderní kultura - nikoli feministické hnutí - měla podle Paglii rozhodující roli v proměně rolí pohlaví. Za zdroj druhé vlny feminismu, která se objevuje v šedesátých letech, považuje Paglia dva kanonické texty: Druhé pohlav mimo jiné i české provenience. Schopnost obrany - Feminismus - informační portál věnovaný historii feminismu a ženských hnutí, genderové terminologii v.v.i. - teoreticky i empiricky rozvíjí koncept generově orientované sociologie s přesahy k feministické sociologii a představuje jednu z klíčových vědeckých institucí, které se v české republice věnují. Bylo feministické hnutí ve střední Evropě během třiceti let od pádu komunistického režimu úspěšné? Je odpor vůči feminismu zapříčiněn zklamaním z výsledků transformace? Tyto a další otázky se pokoušely zodpovědět odbornice z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Německa na debatě Feministické cíle.

Jak uvádí autorky knihy Ženy na stáž! České feministické myšlení 19. a 20. století, zásadním zlomem pro vývoj v českých zemích druhé poloviny devatenáctého století byl revoluční rok 1848, v němž dochází ke změně ústavy, svolání říšského sněmu a na trůn usedá nový panovník Zdá se, že české feministické hnutí zažívá obrodu. Jeho nové výzvy a požadavky se stávají předmětem debat u široké veřejnosti. Ženy díky feministickému boji získaly volební právo, píše mimo jiné v.. Skandál #meetoo se v Česku moc nerozšířil, což zklamalo místní feministické hnutí. Proč podle vás feministické hnutí v Evropě není tak agresivní jako v USA? Těch faktorů je celá řada, ale já připomenu jeden, o kterém se málo mluví. České ženy jsou většinou atraktivní a sebevědomé Feministické šílenství míří do Česka, ptají se alternativní weby? Zdá se, že západní pokrokové trendy se konečně dostaly i do České republiky. V Praze totiž vzniká taxislužba, která bude zaměstnávat pouze ženy. Muži za volant nesmí. Navíc České dráhy zavedly kupé vyhrazené pouze pro ženy. Mají do nich přístup pouze a jen ženy, muži a kluci musí jinam Tato teorie přichází jako reakce na dění 60. a 70. let, kdy se objevuje široká škála nových sociálních hnutí - ekologické, mírové a feministické, hnutí sexuálních, etnických a jiných kulturních menšin. 2 Dosa­vadní nástroje pro studium sociálních hnutí se v této situaci ukázaly jako nevyhovující. Tato nová.

Fotoreport: Všechny barvy lásky a několik nácků – A2larm

Ukrajinské feministické hnutí Femen o sobě dalo opět vědět. Tentokrát se jedna ze členek hnutí, tradičně s odhalenými ňadry, pokusila přímo ve Vatikánu ukrást sošku Ježíška. Patrolující policista jí však čin překazil, zahalil ji a spolu s přivolanými kolegy ji posléze odvedl Ve své diplomové práci se věnuji otázkám vývoje feminismu nejen ve světě, ale především v českých zemích. Snažím se poukázat na změny v sociální a výchovně-vzdělávací oblasti, které s sebou feministické hnutí přineslo a zmapovat aktuální feministická témata, která jsou stále otevřená a v nichž přetrvává nerovnoprávné postavení mužů a žen Feministické hnutí ovšem kritizuje machistickou a muži ovládanou politiku, na kterou naráží hledání progresivních politických sil. Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice: Ivan Veselý, Laura Laubeová, Gabriela Hrabaňová. Mgr. Ludmila Böhmová. Téma disertační práce: Feministické hnutí na Balkáně v návaznosti na dominantní křesťanství konkrétně v Chorvatsku a Srbsku Jsem absolventkou oboru Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií. Ve své magisterské práci jsem se zaměřila na téma sociálních hnutí, na které ve své disertaci navazuji

Sociálně-pedagogická interpretace feministického hnutí v České republice Social-pedagogic interpretation of feminism in Czech Republic. dc.contributor.advisor: Lorenzová, Jitka které s sebou feministické hnutí přineslo a zmapovat aktuální feministická témata, která jsou stále otevřená a v nichž přetrvává. Ekologická hnutí v České Republice. Ročníková práce ze Základů ekologie . Úvod . Ekologický hnutí jsou zakládána z důvodu stále se zhoršujícího životního prostředí na naší planetě. Zakládají je lidé, kterým není jedno, co se děje na tomto světě Ženy na stráž! České feministické hnutí 19.a 20.století . Marie Baheská, Libuše Heczková, Dana Musilová. Název knihy, která má ambici být příspěvkem k poznání feministického myšlení v českých zemích v 19.a 20. století, je inspirován článkem spisovatelky, političky a aktivistky Boženy Vikové-Kunětické Francie udělila azyl feministické aktivistce, která loni v Kyjevě motorovou pilou podřízla křesťanský kříž. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na dotyčnou Ukrajinku. Třiadvacetiletá Inna Ševčenková z hnutí Femen požádala o azyl kvůli výhrůžkám, které začala dostávat, když loni v srpnu s odhaleným poprsím pokácela čtyřmetrový dřevěný kříž

Úryvek z uvedené publikace se nachází také v knize Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století, je doplněn následujícím krátkým úvodem: Rozkol v obou sociálně demokratických stranách v Československu nalezl svůj ohlas rovněž v ženském hnutí Feministické hnutí v Česku zažívá své oživení. Vzniká řada nových uskupení, která proti nerovnostem a předsudkům vystupují a upozorňují na ně. Snaží se také rehabilitovat den žen a zbavit ho puncu svátku minulého režimu. Mezinárodní den žen (MDŽ) připadá právě na středu Obor gender studia pokrývá velmi široké pole zahrnující například feministické teorie, feministické hnutí, aktuální sociální problémy jako je domácí násilí, proměna moderní rodiny či nesamozřejmost povahy naší sexuality, řekla Kateřina Nedbálková z oboru gender studia

České feministky brojí do boje za rovnoprávnost: Budeme

Zaměřuje se na české dějiny 19. století, především na vývoj ženského hnutí v českých zemích s přihlédnutím k evroému kontextu a také na postavení žen ve vědě v 19. a 20. století. Pracovala například na výzkumném projektu České feministické myšlení 19. a 20. století (GAČR 2009-2011) S ohledem na stav a rozpoložení lidské společnosti jsou jednoduše filmaři nuceni k naprosté politické korektnosti ve všech směrech, takže pokud vám třeba jen náznakem vadí černošský Artuš, lesbická láska, feministické hnutí nebo herecké obsazení všech rasových etnik, můžete to vzdát Filmaři ve Slatiňanech natočili víc než tři čtvrtiny filmu Služka, zbytek je čeká na jaře příštího roku.Natáčení v čase protiepidemických opatření nebylo snadné, bylo třeba dodržovat všechna opatření a také striktní pravidla stanovená samotným zámkem, který patří mezi české národní kulturní památky a kde právě v červenci skončila rozsáhlá obnova Gabriele Schor prosazuje od roku 2010 užívání pojmu feministická avantgarda. Její příspěvek hledá odpověď na otázku, co to znamená, když nazveme feministické umělecké hnutí 70. let minulého století avantgardou. Osvětluje tvůrčí pozice v mezinárodním kontextu a ve srovnání postojů umělkyň v Evropě a USA

Feministické hnutí ve světě . Liberální ovzduší první republiky využila též k vytvoření zastřešujícího orgánu ženského hnutí v Československu. Vznikl v roce 1923 pod názvem Ženská národní rada a stal se významnou součástí mezinárodního feministického hnutí Bahenská, Marie, Heczková, Libuše a Musilová, Dana. Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a. Česká ženská lobby, z.s. (ČŽL) je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Spolek byl zapsán v roce 2008. Je jedinou [zdroj?] organizaci sdružující proženské a feministické organizace v České republice, spojuje 37 členských organizací. Je součástí Evroé ženské lobby, která je největší střecha ženských organizací v Evroé unii a má. Proto je feministické hnutí důležité i pro muže a jejich/naše osvobozování. A ten druhý význam? Ten upozorňuje, že preferovaná podoba mužství se se studem přímo vylučuje. Předpokládá muže, který má sám sebe pod naprostou kontrolou. Až české ženy objeví v daleko větší míře solidaritu a hlasitěji se ozvou. Když si například srovnáte feministické hnutí v Americe a v Čechách, tak vidíte, že české feministické ženy nejsou tak militaristické jako americké. Takže není se třeba obávat, že by zde docházelo k nějakým absurdním soudním sporům mezi zaměstnankyní a zaměstnavatelem například kvůli tomu, že jí zaměstnavatel.

Významné ženy a hnutí v historii feminismu - kapitola z

Feministické hnutí je velice různorodé a štěpí se na mnoho křídel a směrů - od umírněných hnutí prosazujících základní lidská práva pro ženy např. v radikálních muslimských zemích, či dříve v oblastech Západního světa až po nejradikálnější směry feminismu, které jdou až k popírání jakýchkoliv. Předseda Senátu svými výroky nedráždil feministické hnutí výjimečně. Testuju české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím #MeToo, až asi na tři ultrafeministky. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím a zeptám se, jestli nejsou jako ty blbé Američanky.. Buržoazní feministické hnutí válku podporovalo, zatímco pracující ženy, ovlivněné svými bolševickými sestrami, I. světovou válku stále více odmítaly. Do roku 1917 pracovalo obrovské množství žen v muničních továrnách, jako náhrada za odvedené muže požadavky sou časných feministických hnutí a generových studií a v čem se liší. Další část práce se zabývá vývojem feminismu v České republice. Tuto část jsem za řadila proto, že vývoj v ČR, zejména po roce 1948 byl zna čně ovlivn ě

Sama tvrdí v cenzurované verzi svého projevu na manifestaci českých žen z 17. února 1918: České hnutí ženské vyznačovalo se od prvopočátku, totiž od Boženy Němcové a Karoliny Světlé po Elišku Krásnohorskou, vždy silným sklonem k národní tradici a národní odpovědnosti (Viková Kunětická, 1919l, s. 129) České autorky přitom pracují hlavně s ženskými postavami. A převážně se vztahovými patologiemi: chybějící otcové či mužské vzory, alkoholismus, zneužívání, znásilnění, závislosti, hrdinky snášející ústrky způsobované rodinou i dějinami, ženy na okraji společnosti. Máme nekonečné množství knih o smutku žen České anarchofeministky kladou důraz především na svobodnou volbu, na jejich stránkách si lze přečíst následující stanovisko: Je možné být anarchistou/kou a mít morální námitky proti potratům. kdy feministické hnutí ovlivnilo i tuto disciplínu a začalo se v rámci aplikované etiky zabývat i genderovou. Politické ideologie souhrn idejí, teorií a názorů, které vyjadřují základní životní postoje a (Politické ideologie a doktríny, politické strany, Politologie referát Tereza Kynčlová v následujícím článku pomocí kritické diskursivní analýzy podrobuje feministické kritice prezentaci Hnutí pro život na webových stránkách. Poslední výzkumnou statí je článek Radky Dudové, která analyzuje modely a strategie harmonizace práce a rodiny žen a mužů pracujících na manažerských pozicích

Alena Valterová - Wikipedi

České ženy pořád berou o hodně méně než muži, v politice je jich minimum a slovo feminismus má ve veřejné debatě dodnes mimořádně odpudivý odér. A trvá to už dlouho. Na tomto místě je nutná krátká odbočka do nedávné historie Společně s historičkami Danou Musilovou a Marií Bahenskou mapuje historii ženského hnutí u nás a problematiku ženské práce - antologie Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století (České Budějovice: Veduta 2012) V České republice připadá ročně na 100 000 obyvatel zhruba 1,5 vraždy, v USA je to 5 vražd. A když se podíváme na feministkami oblíbené téma domácího násilí, měli byste vědět, že dle mnoha výzkum že feministické hnutí nespravedlivě obviňuje muže za problémy žen. A 35% respondentek si nemyslí, že by se. V brněnském Domě umění vypovídají ženy o ženách. Přes dvě stě děl šedesátky autorek z celého světa připomíná emancipační hnutí ze sedmdesátých let a související genderově orientované myšlení, které se promítlo i do umění. Putovní výstava je sestavena ze sbírky Sammlung Verbund. Její kurátorka Gabriele Schorová tehdejší novou generaci umělkyň. Feministické aktivistky vnímají spojení alkoholu a krásy ženského těla jako útok, jiní se těmto reklamám zasmějí. V každém případě reklama splnila přesně to, co měla. Nechci v žádném případě zesměšňovat feministické hnutí, jehož základními hodnotami jsou rovnost pohlaví před zákonem a rovnost příležitostí

Feministické hnutí v umění - MedKul

České ženské umění druhé poloviny 20. století v kontextu angloamerického feministického myšlení Czech women art in the second part of the 20th century in the parallel of English and American feministic theorie ČESKÉ HNUTÍ ZA NÁRODNÍ JEDNOTU. České hnutí za národní jednotu je malá populistická nacionalistická levicová politická strana. Hnutí vzniklo v září 1999 jako České sociálně demokratické hnutí odloučením některých členů, kteří nesouhlasili se vstupem do Evroé unie, od ČSSD Praha - Britský snímek Problémissky vychází ze skutečných událostí kolem narušení soutěže Miss World v roce 1970, za kterým stálo rodící se Hnutí za osvobození žen. Komediální drama režisérky Philippy Lowthorpeové nestraní žádné ze stran konfliktu mezi ženskými aktivistkami a účastnicemi soutěže krásy, který se přenesl do přímého přenosu televizní.

feminismus.c

Tak trochu bizarní úkaz, jaký se mohl objevit jen v šedesátkách. A hodně tragická postava, kterou děsivá traumata dovedla k nenávisti. Dívat se na okraje radikálního feminismu je riskantní, nabíjíte hejtrům feministek. Jenže neprozkoumat fascinující, temný a občas taky hloupě a nebezpečně černobílý pohled Valerie Solanasové na svět by bylo škoda Znásilněné ženy se tedy možná cítí více chráněny zákonem. Jiné vysvětlení - dodávají si odvahu díky feministické kampani #MeToo, u nás ovšem napadané, srážené, odsuzované a posmívané. A další, zlá množnost: společnost zesurověla, zhrubla, je rozzmítaná, agresivnější. Případně ode všeho trochu

Feministická škola, která měla loni premiéru v České republice a letos se měla konat v další zemi V4 - v Polsku v Krakově, byla kvůli koronaviru o rok odložena. Reklama Touto dobou by vrcholily přípravy na týden plný workshopů zaměřených na podporu žen a na život žen ve Visegrádské skupině Být mužem je v současné době obtížné. Od šedesátých let minulého století, kdy se feministické hnutí stalo hlasitějším a úspěšnějším, klesla míra sebevražednosti žen o 34 %, kdežto míra sebevražednosti mužů vzrostla o 16 %. Středem zájmu je však stále těžký úděl žen Feministické hnutí definovalo vztahy mezi muži a ženami v pojmech moci a soupeření místo toho, aby použilo pojmy vzájemná výhodnost a spolupráce. Tím toto hnutí rozcupovalo nejzákladnější a nejkřehčí vazbu v lidské společnosti: rodinnou jednotku, ze které všechny ostatní sociální instituce čerpají svoji sílu Zasedá v české vládě feministická čarodějnice? jistě brzy obsadí rozhodující posty v celé struktuře ministerstva a v krátké době vytvoří feministické milice, tvrdě zasahující všude tam, kde podle nich nejsou bájná ženská práva dostatečně chráněna. z jakých kořenů toto revoluční hnutí.

V roce 2002 bylo spuštěno internetové feministické knihkupectví, které je součástí informačního serveru www.feminismus.cz. Jeho cílem je nabízet nejen feministické knihy a odbornou literaturu zaměřenou na problematiku gender studies, ale také beletrii a poezii ženských autorek Západoeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Emancipaní proces v oblasti vzdlávání žen ve druhé polovin 19. století do poátku 20. století a úloha brnnsk Rozumí české ženy vlastní historii? Vodrážka Mirek Herrmann a synov. Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: josef-hausmann, české Berlín - Feministické ukrajinské hnutí Femen otevřelo druhou oficiální pobočku, tentokrát v Německu. Dvě sextremistické buňky budou sídlit v Berlíně a v Hamburku, který Femen na svých internetových stránkách označuje za centrum německého sexuálního průmyslu

České feministky se radikalizují

V osmdesátých letech sehrálo svou roli i feministické hnutí: čím více žen nastupovalo do pracovního poměru, tím masivněji rostla poptávka po vhodném oblečení. Průkopnice této myšlenky. DÁMY · návrháři · české · šaty. 12. října 2011. Dny designu Designblok 2011 2010, Kateřina Lišková, 178, české. Kdo, co a za jakých okolností označuje za pornografii? Kdy, proč a kým je pornografie označena za závadnou? Jak se k sobě mají pornografie a feministické hnutí, potažmo hnutí... Uložit ke srovnán

Polské feministické hnutí nás učí, jak se organizovat i

Feminismus (z lat. femina, žena) je název pro komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které jsou feministkami považovány za projevy a součást utlačování ženského pohlaví.Přesná definice feminismu je díky obsáhlosti problematická. Pojem feminismus je relativně mladý, jelikož sahá do druhé. Hnutí Femen, které proslulo skandálními akcemi polonahých aktivistek na Ukrajině, v Rusku i na západě Evropy, se už v roce 2015 fakticky rozpadlo. Od té doby jsou všechny akce už jen vlastními iniciativami jednotlivých demonstrantek, i když se konají pod značkou Femen. Uvedla to jedna ze zakladatelek hnutí Jana Ždanovová Pravicová média dští síru, prorokují, že feministické hnutí nepřežije zimu, že nebude mít sílu a peníze na to, aby svolávalo své stoupence do hal. Média středová a levicová se spíše zabývají tím, zda se nebělošským feministkám podaří oslovit i levicové bělochy a vůbec spolupracovat s americkou levicí 11.1 Historie aktivního zapojení žen na trhu práce - emancipace a feministické hnutí 11.2 Ženy v pracovním procesu 11.3 Změny v rodinných vzorcích 11.4 Žena jako komerční symbol krásy Použitá a doporučená literatura 12. Moderní komunikační prostředky 12.1 Telefon - obecně 12.2 Mobilní telefony 12.3 Počítače a interne - české ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa, 2013. MALÍNSKÁ, Jana, Do politiky prý žena nesmí - proč? - vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století, Praha 2005

Gender & sociologie Sociologický ústav AV ČR, v

Proč i u nás potřebujeme hnutí Femen. České ženské lobby, kanceláře ombudsmanky i církve. Co jsem si přála a možná i čekala bylo to, aby mi napsalo nějaké ženské/feministické hnutí a přijalo mne mezi sebe. Abych už nebyla sama České intelektuálky, jež zažily šedesátá léta, se šly podívat na přednášku Jeana­-Paula Sartra a Simone de Beauvoir na FF UK v roce 1963 a sledovaly debaty o frankfurtské škole na stránkách Literárních novin. Specifická je situace feministické filosofky Hany Havelkové, zřejmě nejsilnější společenské hnutí. Rozumí české ženy vlastní h_storii? : kritika teorie genderu a stranického technokratického ženského aktivismu na pozadí justiční vraždy političky a feministky Milady Horákové / Mirek Vodrážka Author: Vodrážka, Mirek, 1954- (Author) Another authors: Vodrážková, Iva, 1951- (Illustrator) Issue: Vydání první Publicatio

 • Václav špála zátiší s ovocem.
 • Sony playstation vr v2.
 • Sibiřský modřín cena m3.
 • Cihly za odvoz jihlava.
 • Ferrari 208 gtb.
 • Planetová převodovka e cvt.
 • Jako ty kniha.
 • Kam na gospel v new yorku.
 • Cizrna recepty polévka.
 • Šítí povlečení.
 • Vtipné rohožky před dveře.
 • Tampa bay salary cap.
 • Evoluce člověk.
 • Moje první pastelky.
 • Zemětřesení v indonésii 2004.
 • Bonsai tis.
 • Jižní spojka aktuálně.
 • Tuňák sashimi.
 • Oprava d8 u zdib 2019.
 • Hangouts končí.
 • Vanilka heat.
 • Pages for mac download free.
 • Vetešnictví brno.
 • Starozitne vysivane obrazy.
 • Sbor českých bratří.
 • Hypotyreóza hodnoty tsh.
 • Strih na nepadaci deku.
 • Jak poslat fax do německa.
 • Narodní divadlo louskacek.
 • Čarodějnice tvoření s dětmi.
 • Doktorandské stipendium 2018 muni.
 • Wittgenstein filosof.
 • Estonsko příroda.
 • Poletucha vlnatá.
 • Dovolená 2018.
 • Prolézačky pro děti na doma.
 • Data z naformatovaneho disku.
 • Bolest oka pod vickem.
 • Vetsi bricho.
 • Poruchy nožní klenby.
 • Boudoir shooting preise.