Home

Goniometrické funkce slovní úlohy pracovní list

Video: DUMY.CZ Materiál Goniometrické funkce - pracovní list

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Tématický celek: Goniometrické funkce Anotace: Prezentace v MS Powerpointu, která ukazuje možnosti řešení slovních úloh s využitím s goniometrických funkcí i s komentáři a dalším procvičováním. Datum: 28. 8. 2012 Úlohy k procvičování. VY_32_INOVACE_III_2-07_02_GF-slovní úlohy-Pracovní list. VY_32_INOVACE_III_2-07_02_GF-slovní úlohy-Řešení Goniometrické funkce - výpočet stran. Teorie: Výpočet stran pravoúhlého trojúhelníka pomocí goniometrických funkcí. Definice a řešené příklady najdete v následujících prezentacích: 1) funkce sinus. dum.rvp.cz/materialy/funkce-sinus.html. nebo dum.rvp.cz/materialy/sinus. Tento pracovní list je přílohou k výukovému materiálu s názvem Goniometrická funkce sinus a slouží k procvičování výpočtu odvěsen, přepon a úhlu pomocí funkce sinus. Klíčová slov

Goniometrické funkce Masarykova základní škola a

Matematika pro ZŠ - pracovní listy (*.doc) Pracovní listy pro 5. ročník ZŠ : Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 2 zde. Goniometrické funkce zde. Náhled listu zde. Finanční matematika pro 9. ročník ZŠ:.: Cena, DPH zde m9_23_priprava goniometrické funkce pravoúhlý trojúhelník.pdf. m9_24_priprava goniometrické funkce slovní úlohy.pdf. m9_25_priprava jehlan kužel koule.pdf. m9_26_priprava jehlan kužel koule.pdf. fyzika - pracovní listy 6.-9. ročník. matematika 8.třída - pracovní listy. Řešit slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním rovnicím s neznámou ve jmenovateli. Užívat goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtech objemů a povrchů těles. Určit hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru. Jehlan, kužel, koule

DUMY.CZ Materiál Goniometrická funkce sinus - pracovní list

 1. Goniometrické funkce; Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku; Graf funkce sinus a kosinus, využití k řešení úloh; Graf funkce tangens, využití k řešení úloh; Další užití goniometrických funkcí; Goniometrické funkce kolem nás; Závěrečné opakování algebry a geometrie 9. ročník
 2. Řešení pravoúhlého trojúhelníku - slovní úlohy - řešení 1. 15,52 m 2. 20,35 m 3. 40,96 m 4. 2,82 km 5. 10 km 6. 6° 19´ 7. 9° 28´ dostatečná 8. 2,83 km 9. 113,43 m 10. 42,90 cm2 11. 48°11´ 12. 8,31 cm a 15,97 cm 13. 54,95 cm 14. 30°58´ 15. 56 N 16. 10,71 m 17. 34,92
 3. M - Goniometrické funkce - příklady 1 -M - Goniometrické funkce Goniometrické funkce - procvičovací příklady, slovní úlohy Příklad 1: V pravoúhlém trojúhelníku s pravým úhlem při vrcholu C je strana c = 8 cm, a = 5 cm. Vypočti velikosti ostrých úhlů trojúhelníka
 4. Goniometrické funkce - řešení pravoúhlého trojúhelníku (Mgr. Vladimír Hradecký) Goniometrické funkce - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký) Jehlan, kužel, koule - povrch a objem (Mgr. Vladimír Hradecký

Goniometrické funkce ostrého úhlu - slovní úlohy

Výsledky: 1) Karel nasbíral 24 kg, Petr 12 kg, Jan 4 kg a Martin 7 kg. 2) První dostane 2 000 Kč, druhý 1 200 Kč a třetí 1 000 Kč. 3) 12 chlapců, 16 dívek 4) Jana 192 Kč, Jitka 96 Kč, Alena 165 Kč 5) Petr 90 Kč, Pavel 30 Kč, Ivan 150 Kč 6) a=48 cm, b=96 cm, c=61 cm 7) 150 Kč, 300 Kč, 335 Kč, 140 Kč 8) 550, 250, 400 šroubů 9) 15 cm, 30 cm, 42 cm 10) α=52°, β=32°, γ. Anotace Pracovní list je určen k využití goniometrických funkcí ve výpočtech, Goniometrické funkce BINTEROVÁ, Helena a kolektiv: Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště, 1. Vydání Nakladatelství Prometheus Praha 2004 s. 27 Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic

Matematika ZŠ XIX - goniometrie - Digitální učební

Vytvoř soubor s dvěma listy a na 1. list proveď zadané úkoly podle a na 2. list proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako jubileum. Funkce DNES, vzorce. Vytvoř soubor s výsledky turnaje MS v ledním hokeji 2013. Web s výsledky MS 2013 je zde a zde. Příklad hotové úlohy z roku 2010 je zde. Soubor ulož jako mslh13 pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit slovní úlohy na pohyb, společnou práci, na směsi; souhrnné opakování . Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku. goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku, funkce sinus, kosinus, tangens; užití funkce sinus a tangens, práce s tabulkami, řešení úloh z praxe . Jehlan, kužel. Učivo: Goniometrické funkce - slovní úlohy. V tomto týdnu budeme procvičovat užití goniometrických funkcí ve slovních úlohách (v prezentacích). Seznámíte se s pojmy výškový úhel, hloubkový úhel a zorný úhel. Naučíte se, jak lze goniometrické funkce využít při výpočtech v různých praktických úlohách ze.

Goniometrické funkce — Matematika

MA2 - Funkce, rovnice a nerovnice, slovní úlohy. 20 - Slovní úlohy - roztoky (pracovní list) Aktuálně v rubrice O škole . 13.10.2020 Uložení pracovní povinnosti žákům a studentům závěrečných ročníků SZŠ a VOŠ . 9.10.2020. Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0 - 5. počítání do 5. Rozklad čísel do 5. Odčítání. vložil: lucie bucharova. 3. vloženo: 23.12.201 Tento týden začínáme goniometrické funkce, které se používají při výpočtech úhlů a stran v pravoúhlém trojúhelníku společně s Pythagorovou větou. Otevři si sešit a napiš si datum a téma: Goniometrické funkce. 1. Opakování kužel - slovní úlohy z praxe: pracovní sešit 49/1,2 + 50/ 3,6 (Dú je 50/4) 2 » Goniometrické funkce - slovní úlohy (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 17. 06. 2008 22:11 — Editoval vera2012 (17. 06. 2008 22:12) vera201 Malý, ale strašlivý mimozemšťan stojí na vrcholu Eiffelovy věže. Tady ho máme. Ta je 324 metrů vysoká. Na obrázku tuto výšku máme vyznačenou

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

pracovní list - předpis lineární funkce Goniometrické funkce - pracovní list 280 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:18: Markéta Čechová: ċ. VY_32_INOVACE_637.notebook Stáhnout: Slovní úlohy z praxe - užití gon. funkcí. Goniometrické funkce (nebo též trigonometrické funkce) je skupina funkcí, které dávají do vztahu úhel v pravoúhlém trojúhelníku a poměr dvou jeho stran. Goniometrické funkce mají široké využití v geometrii a mnoho praktických aplikací (například v navigaci, nebeské mechanice či geodézii)

Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92781; Materiál obsahuje 4 slovní úlohy z praxe, k jejichž řešení je nutná znalost goniometrických funkcí. Klíčová slova: goniometrické funkce: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori Materiál je vhodným pro skupinovou práci žáků v hodině při probrání učiva Goniometrické funkce. Je určen pro žáky kvarty, popř. pro žáky vyšších ročníků v hodinách opakování tohoto tématu. Pracovní list Goniometrické funkce obsahuje slovní úlohy, jejichž výsledek je nutné vyjádřit pomocí goniometrických. Matematika I: Pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometri

Matem. - fyzikáln

15_MA_ 3.01_Goniometrické vzorce - pracovní list 19_MA_ 3.02_Goniometrické vzorce - pracovní list 20_MA_ 3.03_Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku - pracovní list 32_MA _1.23_Operace s vektory. 4. ročník. 13_MA_ 4.01_Aritmetická posloupnost - pracovní list 18_MA _4.02_Geometrická posloupnost - pracovní list. PRACOVNÍ LIST 1. TRIK: Vyberte si libovolná dvě čísla (s libovolným počtem cifer). Nyní s použitím kalkulačky nebo vlastní hlavy vytvoříme Fibonacciho posloupnost, jejíž dva první členy jsme si zvolili. Tedy sečteme první dva členy a vytvoříme tak členy třetí. Čtvrté číslo vytvoříme sečtením druhéh Komplexní matematický web, který pokrývá veškeré potřeby studentů všech typů škol a dalších zájemců o matematiku a matematických nadšenců Goniometrické funkce úhlů větších než 90° Slovní úlohy o pohybu. Slovní úlohy o směsích. Slovní úlohy o společné práci. Slovní úlohy pro obor Kadeřník. Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic.

9.třída ZŠ :: Mosty-k-matematic

Řeš slovní úlohy modelováním reálného světa (s ne až tak reálnými) situacemi jako jsou pravoúhlé trojúhelníky pomocí trigonometrie neznámou, slovní úlohy řešené lin. rovnicí Soubor slovních úloh řešených lin. rovnicí - kartičky; zadání+řešení Pracovní list - Lineární rovnice, rovnoramenné váhy Mgr. Dana Fráňová VI. VY_42_INOVACE_M.2.12 Geometrie - obvod rovinných obrazců, historie matematiky Geometrická experiment. činnost Název materiálu: Soustavy lineárních rovnic (pracovní list) Autor materiálu: Mgr. Jana Lvová Datum (období) vytvoření: 1. 11. 2013 Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Tematická oblast: Funkce, rovnice a nerovnice, slovní úlohy Pythagorova věta řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 81 Jednoduché slovní úlohy - viz. náhled. MAT - funkce (SmartNotebook) interaktivní úlohy na funkce. vložil: Kacka. 5. vloženo: 15.08.2012 . MAT - 1.ročník opakování (SmartNotebook) úlohy na interaktivní tabuli. Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0.

Matematika v 9 r. - webzdarm

 1. Online kalkulačky provádějí výpočty hodnot goniometrických funkcí. Na stránkách naleznete i grafy přehled vzorců pro goniometrické funkce
 2. Kompetence pracovní Učivo ŠVP výstupy slovní úlohy řešené pomocí funkcí užitím grafu lineární funkce řeší lineární rovnice a soustavu dvou . Matematika kvarta z hodnoty goniometrické funkce určí velikost příslušného ostrého úhl
 3. Pracovní list - GON 01 - Odvození funkce sinus POZOR: Pracujeme jen s PRAVOÚHLÝMI TROJÚHELNÍKY! Příklad 1: Jsou dány úsečky A, PQ a KL. Narýsuj pravoúhlé trojúhelníky A , PQR a KLM a pravými úhly při vrcholech , R, M a úhlem 30° př
 4. Úložiště digitálních učebních materiálů. Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde

Matematika - 9.ročník - 2. ZŠ Kolí

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Pracovní list -zadání úlohy Řešeníúlohy Sestrojgraf goniometrické funkce cos(x). Proměnná x je prvkem intervalu od 0°do 360°(po 30°). Postup:-zformátuj stránku na 15 sloupců -do prvního řádku tabulky zapiš hodnoty proměnné x ve stupních podle zadání úlohy Goniometrické funkce - opakování - vypracuj pracovní list (opakování učiva z minulého týdne) 2) Goniometrické funkce v rovině i prostoru - do sešitu napiš nadpis a vypracuj úlohy z učebnice s. 51/8, 52 - 54 (ověř si správnost výpočtů v učebnici s. 86-87 Pracovní list - Goniometrické funkce pravoúhlého trojúhelníku (Jan Mlčůch) Pracovní list - Oblouková a stupňová míra Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi 1 (Eva Velcová) Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi 2. Limita, spojitost, derivace funkce, průběh funkce, slovní úloha. Druh učebního materiálu Pracovní list / Obrázky / Testy Druh interaktivity Aktivita / Výklad / Test / Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání Typická věková skupina 17 - 19 let Datum vytvoření 4. 1. 201

matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Slovní úlohy. těžké Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník. Rozhodovačka. těžké. Základní pojmy teorie funkcí, lineární funkce, graf, lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic, slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic a jejich soustav Oblouková a stupňová míra, goniometrické funkce, vlastnosti a grafy, goniometrické rovnice, řešení pravoúhlého trojúhelníku, řešení obecného.

Slovní úlohy - Příklady z matematik

 1. Algebraické výrazy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 2. Základní pojmy: Opakování a procvičování, čísla větší než 10 000, slovní úlohy Opakování a procvičování_čísla větší než 10 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Opakování a procvičování, čísla větší než 10 000, slovní úlohy
 3. Aritmetická posloupnost - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Realistické učebnice matematiky a fyzik

 1. Pracovní list, kalkulačky: Klíčová slova: vzdálenost, rovnice, graf, úhel, , sinus, kosinus, goniometrie: Úvod: V této hodině matematiky byly aplikovány goniometrické funkce na úlohy z geometrie. Výuky se zúčastnili žáci druhého ročníku gymnázia, hodina byla natočena v prosinci 2009..
 2. Materiál obsahuje tři pracovní listy s netradičními slovními úlohami s obrázky (částečně zpracovanými formou komiksu). Součástí pracovních listů jsou správná řešení. Očekávaný výstup: řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Obrázkové.
 3. Kvadratická funkce Daná je kvadratická funkce f: y = -4x 2 +5x+c s neznámým koeficientem c. Určete nejmenší celé číslo c, pro které graf funkce f protíná x-ovou osu ve dvou různých bodech

ZŠ Dobřichovice - Pracovní listy, úkoly a cvičení z

Slovní úlohy se zlomky: Reálná čísla Komplexní čísla: Algebraické výrazy Funkce Posloupnosti a řady Goniometrické funkce: Obecný trojúhelník: Převod na radiany 18/4/2018 - Souhrnná písemná práce - goniometrické funkce. V úterý 24.4.2018 budeme psát souhrnnou písemku z matematiky na téma goniometrické funkce.. Rozsah učiva bude následující: goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, slovní úlohy, vztahy mezi goniometrickými funkcemi

Rovnice, slovní úlohy - pracovní sešit k učebnici Algebra 8.r. - Rosecká Zdena - A5, brožovaná . Zaměřuje se na lineární rovnice s jednou neznámou. Vede žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Matematika I: Pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamríková,ˇ Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometri

Matematika :: 9.

matematika_úkoly - Stránka třídy 9

Funkcia všeobecn Goniometrické funkce - slovní úlohy domácí příprava 1. Ze vzdálenosti 36 metrů od paty komína je vidět jeho vršek pod úhlem 53º. Vypočítej výšku komína. Zaokrouhli na dm . Definičný obor funkcie Pri určovaní definičného oboru funkcie,. Funkce KDYŽ může vrátit textový řetězec. Toho lze využít k přehlednějšímu zpracování výsledků nebo i selekci hodnot. Text pak slouží pro snadnou orientaci a slovní vyhodnocení. Otevřený sešit funkce_kdyz.xlsx přepněte na list textové hlášení. Tato tabulka obsahuje seznam neuhrazených faktur D25 Exponenciální funkce - početní úlohy - pracovní list PÁT D26 Logaritmická funkce - graf - pracovní list PÁT D27 Logaritmická funkce - početní úlohy - pracovní list PÁT D28 Logaritmus - věty o logaritmování - pracovní list PÁT D29 Goniometrické funkce obecně - pracovní list PÁT D30 PÁT D31 PÁT D32 PÁT Šablona.

Název: Goniometrické funkce slovní úlohy označení: VY_32_INOVACE_S9M17 autor: Mgr. Josef Fiedler. Anotace: Test obsahuje slovní úlohy na goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku. Tabulka základních hodnot goniometrických funkcí je součástí nápovědy. formát:html/flash : Název: Jehlan, kužel teori ŘEŠENÍ ÚLOHY : 8IS04M9 užití podobnosti 6 Pracovní list č.2 Funkce,podobnost,goniometrické funkce. 1. vyd. strana č. 7 ­ pracovní list ­ žák řeší úlohu graficky, početně ověřuje svoje řešení, vložená nápověda. Title: 8IS04M9 u ití podobnosti. Přímá a nepřímá úměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová prosinec 2011 - únor 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

Souřadnice bodů v souřadném systému - pracovní list (.pdf) Poměry - prezentace (.pdf) Úlohy o společné práci - prezentace (.pdf) Ekvivalentní úpravy - prezentace (.pdf) Goniometrické funkce ve slovních úlohách - prezentace (.pdf) Vzorce pro úpravu mocnin - prezentace (.pdf) Podmínky řešitelnosti - prezentace (.pdf Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnáváme: Čísla do 20 - číselná řada: Sčítání a odčítání do 3: Čísla do 20 - porovnávání: Sčítání a odčítání do 4: Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1) Sčítání a odčítání do 5: 3. OPAKOVÁNÍ - JARN Pracovní list - slova se slabikami bě,pě,vě,mě 51.pdf (118507) Pracovní list - slovo se skládá ze slabiky 41.pdf (936271) Pracovní list - souhláska M,m a L,l 44.pdf (251457) Pracovní list - souhláska S,s a P,p 45.pdf (273235) pracovní list - souhlásky na konci slova 62.pdf (122114) Pracovní list - tvrdé souhlásky 46.pdf (119829 VYUŽITÍ PODOBNOSTI - SLOVNÍ ÚLOHY 1. Učebnice: str. 25 - 32 (přečíst) 2. Učebnice: str. 27/1 Zapsat - POSLAT 3. Učebnice: str.30/3 Zapsat - POSLAT 4. Učebnice: str. 32 zelené rámečky (2x) Zapsat - POSLAT 5. Pracovní sešit: 27 - 28/1 - 6 POSLAT Pracovní sešit: 30/13 POSLAT 6

Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní. Věta o polovičních úhlech Další trigonometrické věty Úlohy k opakování 1 Velikost úhlu Orientovaný úhel Funkce sinus a kosinus Funkce tangens a kotangens Určování hodnot goniometrických funkc Definujme tyto goniometrické funkce: Sinus úhlu . je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony. Kosinus úhlu 2. etapa : na rovnici se díváme jako na vyjádření lineární funkce a tyto funkce znázorníme 3. etapa : určíme souřadnice průsečíku , které jsou řešením dané soustavy rovnic : x = 2 y = 3 4. etapa : provedeme zkoušku řešení dané soustavy dosazením neznámých do soustavy rovnic 2x - y - 1 = 0 0,5x - y + 2 = Pracovní list zaměřený na porovnávání zlomků, jejich sčítání a odčítání. Slovní úlohy, převod hmotnosti a základní početní funkce. 9. 4. 2020. Ilona Švarcová. Tři složitější slovní úlohy, u kterých si procvičíte převody jednotek hmotnosti

(vzorce a jejich užití, úpravy lomených výrazů, slovní úlohy,) A3 Funkce (přehled elementárních funkcí a goniometrické funkce - vlastnosti, grafy,) A4 Rovnice a nerovnice (lineární - i s odmocninou a absolutní hodnotou, kvadratické, exponenciální, logaritmické, goniometrické; soustavy rovnic a nerovnic) A5 Planimetri mocí funkčních vztahů a řeší tak i slovní úlohy lineární funkce, graf funkce, přímá úměrnost, směrnice, sklon přímky, Doba na provedení: 45 min Obtížnost: nízká. pracovní list studenta 28 Matematika úloha 5 Do hloubky! 5.Použijte vaše zjištěné hodnoty k a q a napište rovnici lineární funkce. y Otázky / úlohy 1. Odhadněte přibližný výsledek a řešení ověřte: a. 42010 : 6,89 = Pracovní list číslo 06 Téma Funkce Třída Jméno a příjmení žáka Používané pomůcky (čidla) Pracovní list číslo 07 Téma Slovní úlohy

přímá a nepřímá úměrnost, jak se úlohy na úměrnosti řeší, aby uměli vyčíst údaje (a slovně je popsat) z tabulky, grafu, případně i rovnice, a aby tabulku, graf a rovnici uměli i vytvořit. Neméně důležitým cílem bylo, aby se žáci učili řešit slovní úlohy ne pomocí signálních slov pojem funkce, graf funkce: definition of a function, graph of a function: pokles: decrease: poloměr kružnice: radius of a circle: polopřímka: half-line / ray: polorovina: half-plane: polorovina s hraniční přímkou p a vnitřním bodem A: a half-plane with boundary line p and internal point A: poměr: ratio: porovnat: compare. Pracovní sešity jsou součástí učebnic, jež jsou poslední částí ucelené řady dvoudílných učebnic matematiky pro 6. - 9. ročník ZŠ. Pro každý ročník je vydána jedna učebnice aritmetiky (algebry) a jedna učebnice geometrie. Každou provází jeden pracovní sešit. Řada učebnic je vydáním této učebnice kompletní

VY_32_INOVACE_MA911 12_Opakování_z_nižších_ročníků_PL.doc Opakování z nižších ročníků - pracovní list. Žáci samostatně opakují úlohy z učiva osmého ročníku týkající se početních operací s výrazy, vytýkání a využití vzorců pro rozklad výrazů na součin a řešení lineárních rovnic Slovní úlohy o pohybu (pohyb za sebou) Slovní úlohy o pohybu (pohyb za sebou) Řešený příklad: Zadání: Petr vyšel z domova v 10.45 h průměrnou rychlostí 5 km/h, za ½ h za ním vyjel na kole po stejné dráze Honza průměrnou rychlostí 20 km/h Lesson study - Aplikační úlohy na goniometrické funkce - rozvíjení řešitelských strategií (9. ročník ZŠ) komentář k realizované výuce: Pracovní list 1: Pracovní list 2: Pracovní list - slovní úlohy. Podobnost - podobnost - poměr podobnosti - věty o podobnosti trojúhelníků - dělení úsečky v daném poměru - změny délky úsečky v daném poměru - technické výkresy, plány, mapy. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku - goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelník

Angličtina Australia and New Zealand Business correspondence Canada City life and country life Education CZ, UK, USA Engineering English verbs - Grammar use of english Grammar Grammar - modální slovesa Grammar - nepřímá řeč Grammar - Project Grammar - přídavná jména a příslovce Grammar - vyjádření budoucnosti Health Hobbies Holidays Housing Information Technology. Goniometrické funkce - sinus (procvičování základů) - Duration: 11:03. Petr Kaššák 64 views. New; Celá čísla - slovní úlohy 8 - Duration: 2:47. Petr Kaššák 54 views 6 Goniometrické funkce 6.1 Funkce sinus 6.2 Funkce kosinus 6.3 Funkce tangens 6.4 Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku 6.5 Goniometrické funkce v rovině i v prostoru 6.6 Jak využíváme goniometrické funkce 7 Souhrnná cvičení . 9/3 Finanční matematika 1 Úroky a úročení 1.1 Na finance s procent vypracujte si pracovní list Měřítko (úlohy řešte způsobem, který vám vyhovuje; hlavní je, aby fungoval ) a pak si ho zkontrolujte (odsunutím modrých obdélníků) Pátek 3.4. opište si do školního sešitu zápis Podobnost v praxi 2 a vypracujte si do cvičného sešitu cv. 1 - 3 / str. 56 -57 z učebnice

Procenta - slovní úlohy 2. Metodický portál : Digitální [] Procenta Pracovní list na závěrečné opakování procent. Žáci řeší jednotlivé úlohy a podle výsledku skládají obrázek. Očekávaný výstup: řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Procenta - [ Pracovní list je vhodný k opakování učiva. Úsudkové slovní úlohy s tématem zdravého životního stylu, autor: Mgr. Pavlína Hublová. Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak - násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a zdravé stravování Úlohy budou vypracovány v sešitech. Žáci, kteří mají možnost pracovní listy vytisknout, mohou úlohy vypracovat na vytištěné pracovní listy. U všech úloh platí, že budou uvedeny všechny náležitosti, které mají dané úlohy mít (pouze výsledek u slovní úlohy nestačí - je třeba mít i postup) Slovní úlohy - PPT ke stažení zde Dělení úseček v daném poměru - TEORIE I a TEORIE II. Další teorie k vytištění zde a zde. Podobnost trojúhelník

 • Trislovina vino.
 • Dívčí kraťasy s laclem.
 • Kuřecí paprika.
 • Sklenářství plzeň.
 • Barokní kultura prezentace.
 • Slangový slovník anglický.
 • Halloween 4: návrat michaela myerse.
 • Prace s ubytovanim morava.
 • Carbon deska.
 • Voda v bunkach.
 • Proso recepty.
 • Okouník mořský cena.
 • Kitsune names.
 • Žloutek obsahuje.
 • Lakolit batolit.
 • Mobil fotí rozmazaně.
 • Výlet do jordánska.
 • Výpočet nárazové síly.
 • Tvrdoměr ada 225.
 • Jak postavit dům do 2 milionů.
 • Kelly rohrbach.
 • Jak dlouho roste nádor.
 • Leonardo dicaprio majetek.
 • Bavlnena prikryvka.
 • Halti.
 • Dětské oblečení na box.
 • Křížový kurz eur rub.
 • Tříkrálová sbírka české budějovice.
 • Modre ruze v krabici.
 • Výpočet nárazové síly.
 • Kolář petr.
 • Squash haštalská praha.
 • Ww2 cod.
 • Obrázky sluníčko.
 • Whole 30.
 • Skryta hra android 7.
 • Plateau rosa.
 • Katapult koncert.
 • Voda na plicích bylinky.
 • Stalinovy slzy kniha.
 • Escalade auto.