Home

Starověká indie zemědělství

zeměpisná poloha oddělena od okolního světa samostatný

Starověká Indie - Studuju

 1. STAROVĚKÁ INDIE 6000 př. n. l. - 450 n. l. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ Indický poloostrov oddělen moři a horami (Himaláje) => samostatný vývoj Najdi na mapě Himaláje a největší řeky v Indii
 2. Starověká Indie. 21. listopadu 2006- na řekách Indus a Ganga vznikají typické říční civilizace, mají závlahové zemědělství (asi od Mezopotámců), od sebe odděleny terénem => dlouho nemohl vzniknout jednotný stát- hlavním zdrojem obživy je zemědělství, hlavně.
 3. Starověká Indie. 4 tisíciletí př. n. l. - přecházejí lidé v povodí Indu k zemědělství - Pěstují pšenici, ječmen, proso, rýži - Kromě hovězího dobytka domestikují i slony - Kolem 2300 př. n. l. se zde vyvine nová kultura - Harapá kultura - podle největšího naleziště Harapp
 4. Starověká Indie . V Indii byly docela zajímavé přírodní podmínky. Ale kvůli vysokým Himalájím a džunglím byl v této části Asie velice izolovaný vývoj (to možná zapříčinilo, že indické posvátné zvíře je kráva). V nížinách kolem už zmíněných řek se rozvíjelo zemědělství - pěstovala se rýže, čaj a.

Indie je zařazována mezi země s největším potenciálem ekonomického růstu. Mezi světovými ekonomikami (řazeno podle Purchasing Power Parity, PPP) se indická ekonomika v roce 2011 (a stejně tak v roce 2012) zařadila na 4. místo a silnější byla v uvedeném roce pouze ekonomika Spojených států, Číny a Japonska. Podle stejného měřítka se v roce 2012 podílela indická. Starověká Indie je jednou z nejneobvyklejších civilizací starověku. Už v té době se o něm mluvilo jako o zemi moudrých. Starověká Indie byla v úzkém součinnosti s arabskými zeměmi a starověkým světem, což mělo významný dopad na jejich rozvoj Základ hospodářství - záplavové zemědělství. Písmo nebylo rozluštěno (obrázkové). Kultura zanikla kolem 1750 př.n.l. z neznámých důvodů. 2. Védské období (1200-600 př.n.l. ) Polovina 2. tisíciletí př.n.l. vpád indoevroých Árjů - boj s původními obyvateli (podrobení). Postupné usazování Starověká Indie = zhruba území dnešních států Indie, Pákistán a Bangladéš. Velké řeky - Indus, Ganga, Brahmaputra. Dnes tvoří v Indii jen asi 0,5 % obyvatelstva (nezískal si popularitu mezi rolníky - zabíjení se v zemědělství prakticky nelze zcela vyhnout, nepraktické)

Starověká Indie NaŠprtej

 1. Indie, oficiálním názvem Indická republika (anglicky Republic of India; hindsky भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.Z politického hlediska jde o svazový stát se socialistickým, demokratickým, parlamentním.
 2. - hlavní zdroj obživy → zemědělství (pšenice, je č men, rýže, bavlna) - um ě lecké p ř edm ě ty → šperky, pe č etidla (harraé písmo - dosud nerozlušt ě né) - v ě novali se též obchodu → styky s Mezopotámi
 3. imální kontakty. Zemědělství se neobešlo se bez závlahového systému a nejdůležitější plodino

Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední Indie, v povodí řeky Indu(odtud název Indie) a jeho přítocích tvořících tzv. Paňdžáb (Pětiříčí), což je vlastně na území dnešní Indické republiky, Pákistánu a Bangladéše v jižní Asii Starověká Indie 1.) Přírodní podmínky - poloostrov - na severu Himaláje => Indus, Ganga 2.) Harapá kultura 2000 p.n.l. - Harappa, Mohendžodáro - města stavěna podle plánů - domy z pálených cihel, kanalizace, široké ulice - domy s tekoucí vodou a studnami - obchod s Mezopotámií - vyspělé zemědělství Dějiny Číny jsou, v moderním pojetí dějin, dějinami pravěké Číny, Číny za dob císařství a Číny za dob jednotné republiky až do roku 1949, kdy došlo k rozštěpení území Číny mezi Čínskou republiku a Čínskou lidovou republiku.Tento stav trvá dodnes Starověká Čína Vytvořila se v zeměpisně rozsáhlé oblasti východní Asie. Podle dynastie Čchin dostala název Čína. V době starověku zde vznikla společnost, která s nepatrnými změnami trvá nepřetržitě více než 4 000 let. Přírodní podmínky Čínou protékají dva hlavní toky Žlutá řeka (Huang - he Starověká Indie O Indii Indický poloostrov se rozprostírá v jižní Asii. Arial Wingdings Verdana Staroveka Indie-Misa Starověká Indie O Indii Řeky Zemědělství Prvotní staroindická kultura Civilizace v povodí řeky Indu Civilizace v povodí řeky Indu Vpád indoevroých kmenů Písmo Snímek 10 Rozdělení obyvatelstva.

Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední . Indie. Její největší řeky jsou Indus a Ganga. V Indii mají . vhodné podmínky pro zemědělství. Pěstují obilí, sezam, bavlnu, rýži a luštěniny. Místo rádla používali pluh. Měla . vyspělá města, dělila se na dvě části hrad (citadela) a . podhradí Starověká Indie, autor: Karthikc123 Za jeho vlády velmi vzkvétal obchod, výstavba mnohých budov, ale i řemesla a zemědělství. Po Ašókově smrti se Indie potýkala s problémy s nestabilitou. Počátkem našeho letopočtu došlo ke sjednocení i jihu dnešní Indie a tím k dalšímu vývoji Starověká kultura Etrusků Římany v mnohém inspirovala. Román o nich napsal i slavný spisovatel Micka Waltari: Tajemný Etrusk. Etruskové jsou pro nás dodnes obestřeni záhadou, jelikož dodnes nevíme, odkud pocházeli. O jejich životě toho mnoho víme díky výzdobě jejich hrobek

STAROVĚKÝ EGYPT‚ČÍNA‚INDIE Dejin

3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Starověká Indie. Leží v jižní Asii; Řeky: Ganga, Indus; Obživa lidí = zemědělství; Lidé rozděleni do kast (kastovní systém) -jednotlivé kasty žijí odděleně a nesmějí se vzájemně míchat a spolu komunikovat; Využívali slony pro práci; V indických městech byly v domech koupelny i splachovací záchody; Indický jazyk. Osídlení Indie započalo již v pravěké době kamenné. Již ve 4.tis. BC dochází k přechodu od sběru plodin k zemědělství a k domestikaci zvířat. První vyspělou civilizací byla tzv. harapá civilizace (2300 - 1600 BC) v nížině řeky Indu. Její vznik souvisel s dalším rozvojem zemědělství Starověká Čína. mezi řekami Huang - He a Jiang C'Tiang závlahové zemědělství; kvůli horám izolovaný vývoj; příznivé klimatické podmínky urychlení přechodu k neolitu; zemědělství - J rýže, S proso - zásoby sprašové hlíny výroba kvalitní keramiky (od 3. tis. př.n.l. na hrnčířském kruhu) + užívání. Indie, i když se to nemusí zdát pravdivé, vlastní jaderný a kosmický výzkum. Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví Indie patří průmysl potravinářský, textilní, hutnický a strojírenský, chemický, kožedělní. Tradiční textilní průmysl je stále důležitý, významné místo má těžký průmysl

Indické zemědělství - EnviWeb

 1. Vydavatelství Takti
 2. 6. ročník - Člověk a společnost - Dějepis - Indie. autor VM: Ing. Slánská Drahomíra. období vytvoření VM: září 2011. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 6.ročníku vzdělávacího oboru Dějepis, tematického okruhu - Indie. Formou prezentace zpracovává téma starověké Indie
 3. Starověká Čína Indie.. | Referátky, Slohovky Starověk(3000-476 př.Kr.) -Kolébkacivilizace je v úrodném půlměsíci (odřeky Nilu po Eufrat a Tigris)-vzniklo tam zemědělství, díkyzáplavám tam byla úrodná půda

Starověká Indie: příroda a lidé

Video: Dějiny starověké Indie Učebnice dějepisu on-lin

Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura

Severní Indie - 700 - 400. rychlý rozvoj, zemědělství, řemesel a obchodu - růst měst s cechovními org.a 1. peníze - 16 samostatných nezávislých států - vzájemné střety - vítězství Magadhské říše - obchod s východem Devíti Nandů - 362 - 321 - zákldy 1. sjednocení celé Indie STAROVĚKÁ INDIE Himaláje Budhisté - mandala Přírodní podmínky pohoří Himaláj chrání území před suchými větry z Tibetu, a naopak zachycuje větry přinášející deště indické řeky - Ganga, Indus, Brahmaputra = vhodné podmínky pro zemědělství a říční dopravu Indus Zemědělství znalost z Mezopotámie. starověká indie a čína společnost náboženství a kultura staré indie. Na severu Indie jsou nejvyšší pohoří naší planety. zbytek Indie obklopuje moře, proto zde kulturní vývoj probíhal poněkud izolovaně. Kolem roku 2300př.n.l se tu vyvynula tzv. harapá kultura

Starověká Indie a Čína - písemné zkoušení Indie a Čína (procvičujte na Alfovi) 6. 2. Vznik zemědělství. Opakování a zkoušení podle zápisů v sešitě - vše, co máme k pravěku. Mladší doba kamenná.docx (11,3 kB) 11. 11. Mladší doba kamenná. Starověká Čína vrcholný středověk. Vrcholný středověk. Pojetí spásy ve světových náboženstvích a. státní symboly, poloha, obyvatelstvo, města, povrch Anotace. Současná religiozita, sektářství, fundamentalismus. Referát DROGY. Problematika ovzduší na území města Ostravy Ing. Dalibor Madej. Starověká Indie STAROVĚKÁ INDIE. řeky Indus a Ganga, džungle, pohoří Himálaj; Bháratavašra - země Bharatovců; podél Indu - města, zemědělství, obchod ; civilizace - společenství lidí, kteří spolu spolupracují; Mohendžodaro a Harappa - stoky, splachovací záchody, koupelny; neznámý jazyk a písmo; Védy, základ života indické společnost

Mezopotámie - řecky meziříčí (potamos = řeka, mesos = prostřední) - nížina mezi řekami Eufrat a Tigris v dnešním Iráku (ve starověku se obě řeky nespojovaly jako dnes v Šatt al-Arab, nýbrž ústily do moře zvlášť).. Severní část Mezopotámie měla dostatek srážek, ale jih méně - byl závislý na pravidelných záplavách řek Eufrat a. Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední Indie, v povodí řeky Indu(odtud název Indie) a jeho přítocích tvořících tzv. Paňdžáb (Pětiříčí), což je vlastně na území dnešní Indické republiky, Pákistánu a Bangladéše v jižní Asii. The most live streams in professional wrestling Starověká Čína. Významné řeky - Chuang - che, Jang - c - tiang => závlahové zemědělství. Plodiny: rýže, proso, Kolem roku 1 500 př. n. l. vznikl stát v čele s panovníkem (syn nebes) Opory panovníka - kněží - armáda - úředníci (systém vzájemné odpovědnosti) Časté války - vpády kočovníků => stavba Velké. Transcript Starověká Indie - 6. ročník Starověká Indie 6. ročník - jeden ze starověkých států (Egypt, Indie, Čína, Mezopotámie a Přední východ Řecko, Řím) - leží v Asii - působila dojmem tajuplné země (vrcholky Himalájí, džungle, opice, lvi, tygři, sloni, zaklínači hadů a mudrcové) - posvátným zvířetem je v Indii kráva - Indové si zdomácněli slona.

Indie - Wikipedi

Starověká Čína - nejstarší státy ve 21. - 14. př. n. l. - např. Šan, Čou, v čele Syn nebes - postupně diferenciace do kast, kolem Žluté a Dlouhé řeky, vyspělé zemědělství a řemesla, místo vynálezu hedvábí, porcelánu, střelného prach Indie. Indické umění bylo velice konzervativní. Z vykopávek známe dvě města Harapa a Mohendžo-daro, města měla pravoúhlý půdorys, domy měly bazén, součástí měst byla kanalizace, lázně a chrámy, jejíž součástí byla stúp (schránka na relikvie). Stúpa měla tvar kupole na čtvercovém základě. Ve městě Biháru se. Indie je velice zajímavým, jedinečným a pozoruhodným asijským státem.Státním zřízením je Indie parlamentní republikou v čele s prezidentem, současně s prezidentkou Pratibhou Pátilovou. Indie zahrnuje 28 spolkových států a hned po Číně je nejlidnatější zemí světa. V Indii se hovoří velkým množstvím různých jazyků, mezi často užívané patří hindština. STAROVĚKÁ INDIE Author: ucitel2 Last modified by: venclova Created Date: 2/10/2010 9:37:00 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: ZŠ Letohrad Komenského Other title 22. Starověká Indie. kolem r. 2 500 př.n.l. - nejstarší městské státy u řeky Indus - výstavná města. Zemědělství - obilí, bavlna, buvoli, sloni. 1 500 př.n.l. - vpád indoevroých kmenů (Árjové) => stát u řeky Ganga. náboženství bráhmanismus - rozdělení obyvatelstva na kasty - učení o.

Starověká Indie. řeky Indus a Ganga; důležitější Indus + povodí => pětiříčí (paňdžab) dnes Indie, Pakistán, Bangladéš; osídlena S část úrodných nížin; základní periodizace. 2 500 až 1 500 - harraá civilizace; přelom 2. tis. př. n. l. - příchod Árjů; 1 200 až 600 - védské období; 545 až 321. Historie. Indie patří mezi vůbec první civilizace.Starověká Indie vznikla v povodí řeky Indu na poloostrově Přední Indie. Od roku cca 3 200 př.n.l. se tu postupně vytvářela harapá kultura a po jejím zániku nastalo tzv. védské období (vznik posvátných staroindických textů).Toto období trvalo přibližně tisíc let Starověká Sparta . Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností. Nacházela se v jihovýchodní části Peloponnésu. Původně se nazývala Lakedaimón Starověká Indie Rozkládala se na _____poloostrově v povodí řek_____ _____. Vhodné podmínky pro____

Starověká Indie. počátky osídlení v povodí řeky Indu a Gangy ve 4. tisícitetí př. n. l. Starověká Čína. počátky osídlení v povodí Žluté řeky v 5. tisíciletí př. n. l. Fénicie. východní pobřeží Středozemního moře (dnes Libanon), začátek osídlování kolem r. 1200 - 1000 př. n. l. Palestin Indie. Řeky Indus, Ganga a pohoří Himaláje /další řeky Narmada, Gódávarí, Brahmaputra/ Rozvoj zemědělství, domestikace slona 2300 př.n.l. Harapá kultura - stejná 1000 let Protoindické písmo - na pečetích, obchod s celým světem Kočovné kmeny ničí Rádžové - drží mír a vedou výbojné válk Vznik a rozvoj Sparty: Sparta byla původně osada, která vznikla v 10. století př. kr. Byla založena původním dórským obyvatelstvem v oblasti zvané Lakónie (odtud Sparťané = Lakadeimoňané). Postupně však Spaťané ovládli téměř celý Peloponéský poloostrov, zvláště pak když vyhráli na konci 8. stol. př. n.l. tzv. Messenskou válku (podle oblast Messénie na JZ. Starověká Čína. Rozkládala se ve východní Asii a je poměrně izolovaná od okolního světa, řeky Chuang-che a Jang-ci-tiang. Obyvatelé se věnují zemědělství a pastevectví - obilí, lutěniny, rýže, chov Bource Moručového - výroba hedvábí-wang - bůh na zemi - císař. šlechta, vojáci. otroci. Do 19

Starověk (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Chetité, Asýrie

Starověká Indie a Čína. Kategorie: Historie. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce se zaměřuje na starověkou Indii a Čínu. V rámci Indie rozebírá jednotlivá období - věnuje se harapé kultuře, védskému a historickému období, kde uvádí základní znaky tří. Starověká Indie; První stupeň; Žáci a jejich talenty; Volitelné předměty; Obrázky; Jak se efektivně učit; odkaz na testování; Školní poradenské pracoviště; Rodiče. Informace o výuce v době Karantény; Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020; Formuláře, tiskopisy; Organizace školního roku - prázdniny. Novinky doby bronzové Výroba bronzu - vyrábí se za vysokých teplot(dělníci vháněli vzduch pomocí kožených měchů s hubicí). Bronz pak vlévali do kamenných nebo keramickýchforem. Jeho úpavu dokončili kovotepci. Bronzové výrobky - bohatství lidí bylo v té době i tepané šperky-náramky, náhrdelníky a spony ke spínání šatů Indie - přír. podmínky, zemědělství, státní útvary Indie - kultura a vzdělanost Čína - přír. podmínky, zemědělství, řemeslo, obchod Čína - vývoj státu Čína - kultura a vzdělanost Jiné starověké státy Antika, Řecko - přír. podmínky, zemědělství, obchod Řecko - minojská Kréta Život v Řeck

Starověká Indie - Dějepis - Referáty Odmaturu

STAROVĚKÁ INDIE. Přírodní podmínky. uzavřena horami a mořem = samostatný kulturní a politický vývoj. znalost zemědělství z ? pravidelné záplavy. pěstování obilí, sezamu, bavlny, rýže, luštěnin. posvátné zvíře = kráva. Státní útvary v Indii Závlahové zemědělství- v době záplav byla voda zachycována v nádržích za hrázemi, systémem zavlažovacích kanálů pak byla voda v době sucha přiváděna na pole. 19. července) Starověká Indie Povodí řeky Indus - rozvoj prvotní kultury, která dala název celému poloostrovu Indie. 1500 př. n. l. - vpád. rozvoj zemědělství (rýže), řemeslné výroby, obchodu (loďstvo) či vědy a techniky (kompas) největší rozkvět umění; dynastie upadá po útocích mongolských kmenů ze severu . Čingischán a mongolská nadvláda (1225 - 1368 AUTOR: Radka Řepová. NÁZEV: VY_32_INOVACE_127. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost. TÉMA: Starověká Indie. VYTVOŘENO: listopad 201

9) Starověká Indie A) Dějiny Indie Starověká Indie = zhruba území dnešních států Indie, Pákistán a Bangladéš. Velké řeky Indus, Ganga, Brahmaputra. harapá kultura (též protoindická civilizace) - 2300-1500 př.n.l. Vzkvétající města v povodí řeky Indus, na území dnešního Pákistánu (Harappa, Mohendžodaro) b) Chan (2. století př.n.l.) - slabší centralizace, po měnové reformě rolnické nepokoje a rozpad státu, povstání žlutých turbanů. Společnost - 4 majetkové vrstvy, otroci státní a soukromí, od roku 31 n.l. právo otroků na svobodu. Od 3. století postupná feudalizace Číny po jeho smrti se Indie rozpadla na drobná území, která byla spravována různými rody Starověká Čína; byla izolovaně vyvíjena (oddělena pohořími, moři) Chuang-Che a Jang-c´tiang - největší koncentrace lidí (Žlutá řeka) státní útvary vznikaly od 21.století A.C

PPT - Starověká Indie PowerPoint Presentation, freePPT - STAROVĚKÁ INDIE PowerPoint Presentation, free

Starověká Kréta: (loďstvo, řemeslo, zemědělství) - vznik Velkého Athénského námořního spolku, jež se zabýval stavbou lodí a mořským obchodem - v Athénách se upevňuje demokracie, vrcholí za vlády aristokrata a oblíbeného stratéga Periklea(500-429) - dobyl Přední Asii, Babylón, část Indie, Egypt a vytvořil. Proti Druhému císaři se čínský lid vzbouřil a Čína opět zažívá další občanské nepokoje. Boje se uklidňují až v roce 202 př. n. l., kdy se na trůn dostává panovník z dynastie Chan. Vládci dynastie Chan byli během své vlády více než úspěšní - Čína dosáhla své největší rozlohy v rámci čínských starověkých dějin Zemědělství; Zeměpis; Seminární práce. Ekonomické obory VŠ a VOŠ; Finanční oblast VŠ a VOŠ; Humanitní vědy VŠ a VOŠ; Jazyky VŠ a VOŠ; Přírodní vědy VŠ a VOŠ; Technické obory VŠ a VOŠ; Umělecké obory VŠ a VO

Starověká Indie, autor: Dušan Zbavitel, rok vydání: 1985. Antikvariát s více než 32 586 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:00. antikvariat@cervenyknir.cz. Registrace STAROVĚKÁ INDIE. POLOHA . Rozkládala se na Indickém poloostrově. Na jejím území pramení tři řeky - Ganga, Brahmaputra a Indus. Severní hranici tvoří Himaláje. ŘEKA INDUS - v jejím povodí vznikaly první státy. ZEMĚDĚLSTVÍ Nákupní košík. Košík je prázdný. Vydavatelé --- Prosím vyberte --- Československá akademie Masarykova akademie Mládež Národního souručenství Obchodnická Besed Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Zemědělství; Zeměpis; Seminární práce. Ekonomické obory VŠ a VOŠ Umělecké obory VŠ a VOŠ; Starověká Filosofie a Náboženství, sociální organizace společnosti. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported,.

Kniha na prodej: Zbavitel, Dušan: Starověká Indie, 1985. Cena 80 Kč. Antikvariát u strom ---- VÝDEJNÍ OKÉNKO ----Nusle P4, Vlastislavova 16 po - pá.: 9:00 - 17:00 hod.POZOR PES!!!!! nekouše))Provozuje-kouše Jakub Cortés, IČ 87840375 E-mail. Indie Harapá kultura a invaze Árjů. Moderní poznatky o starověkém sociálním, kulturním a politickém vývoji na území Indického subkontinentu vycházejí kvůli chybějícím písemným pramenům výhradně z archeologických nálezů. Z nich je patrné, že v období neolitu byla celá oblast jen řídce osídlena Díky němu byla 15. srpna 1947 vyhlášena nezávislost Indie. Britská Indie byla rozdělena na základě náboženství na Západní Pákistán a Východní Pákistán (dnešní Bangladéš) a Indii. Od roku 1950 je Indie demokratickou republikou. Dnes patří k nejrychleji se rozvíjejícím zemím na světě. Hospodářstv Poznávací zájezdy 2020 - Čína, Tibet, Indie, Japonsko, Vietnam...prostě celá Asie. Jezdíme v malých skupinkách již od 6 lidí, všechny zájezdy provázejí naši zkušení čeští průvodci, takže si svou dovolenou skutečně vychutnáte

Starověká Indie: zajímavé fakty. Při studiu historie této země můžete objevit mnoho úžasných faktů o vědeckých a kulturních úspěších antických obyvatel Indie. Zvažme některé z nich. 1. Ve městě Takshashil byla založena první univerzita na planetě. Stalo se to v roce 700 př.nl. Více než deset tisíc studentů zde. STAROVĚKÁ INDIE.docx (14,6 kB) 27. 1. Vznik zemědělství. Kontrola PL mladší doba kamenná - kdo nestihl doplnit ve škole, dokončí za domácí úkol. Opakujte si podle zápisů v sešitě - pravěk, starší doba kamenná, střední doba kamenná STAROVĚKÁ INDIE A STAROVÉKÁ ČÍNA (opakování učiva) 1. Přečti si text, doplň obyčejnou tužkou do textu chybějící slova (můžeš použít učebnici): Indie se rozprostírá na Indickém poloostrově, pohoří Himaláj jej odděluje od zbytku Asie.V Indii pramení tři velké řeky: Ganga, Indus a Brahmaputra

Starověká Indie :: Dějepis pro 6

STAROVĚKÁ INDIE: vysoká úroveň chirurgie (operace močových kamenů i očních zákalů), pitvy lidských těl (ovšem neřezalo se, tělo se nechalo macerovat 7 dní v tekoucí vodě a kůže se pak seškrábala) STAROVĚKÁ ČÍNA: Traktát o trávách - nejstarší lékařské dílo vůbec, soupis 300 léčivých byli Starověká Indie. HARAPPSKÁ KULTURA. 2300 - 1500 př.n.l. města Harappa, Mohendžo-dáro (vzdálenost mezi městy je 600 km) zemědělství. malá panství.

Starověká Mezopotámie zahrnuje území dnešního Iráku, severovýchodní Sýrie, jihovýchodního Turecka a jihozápadního Íránu a období od neolitu až do konce starověku, kdy Mezopotámii ovládly silnější civilizace s odlišnou kulturou (Peršané, Římané, Arabové). K národům staré Mezopotámie patřili především Sumerové a Asyřané, ale také původní neolitické. starovĚkÁ krÉta - kolÉbka evroÉ civilizace (str. 4-5) V letech 2500 až 1500 př.n.l. kvetla na Krétě 1. evroá civilizace. Neznámý národ zde užíval písmo, stavěl velkolepé paláce, vyráběl překrásnou keramiku i bronzové zbraně a nástroje Starověká Mezopotámie Učební text STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Klíčová slova: kolébka civilizace, příchod Sumerů, zakládání městských států, zemědělství, řemeslná výroba, vynález kola, matematika a astronomie, hammurapiho zákoník, rozvrstvení společnosti, architektura a stavební materiály, klínové písm INDIE Řeky Indus, Narmada, Gódávarí, Ganga a pohoří Himaláje Rozvoj zemědělství, domestifikace slona 2300 př.n.l. Harapá kultura - stejná 1000 let Protoindické písmo - na pečetích, obchod s celým světem Kočovné kmeny ničí Rádžové - drží mír a vedou výbojné válk Informace pro žáky 6. B (školní rok 2010/2011, p. uč. Vondrová) V dějepisu potřebujeme sešit 544 s okraji 1 cm na vnější straně. 16. 9. Seznámili jsme se s učivem letošního ročníku, díky úvodu do dějepisu už víme, jaký je rozdíl mezi minulostí, dějinami, historií a dějepisem. Za DÚ jsme namalovali motivační obrázek

Dějiny Číny - Wikipedi

Krátký test, který se zaměřuje na období Mezopotámie a Středověku Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Svět a politika > Panovníci > Indie > Starověk 1. Opakujte si probranou látku Starověká Čína, Starověká Indie - prověrky si napíšeme ve škole. Pro zopakování si doma můžete pustit Kompas času - Indie 1,2, Čína 1,2 2. Kočovné národy Asie - učebnice strana 76 - 77. Přečtěte si kapitolu, zaměřte se na mapku, všimněte si zvířat v záložce. Zapište si zápis

Starověká Čína: referát - iReferaty

D6 Zápis: Starověká ína (uþ. s.141+) - vlepit do sešitu Zemědělství: pěstovali: - rýži - potřebuje vlhko, ve vodě, terasovitá políþka - budovali důmyslné zavlažovací systémy - používali pluh - hnojení chovali: - BOUREC MORUŠOVÝ= motýl - kukla z pevného, tenkého vlákna == výroba HEDVÁBÍ Řemeslo a obchod Starověká Indie. Jakými přírodními podmínkami se vyznačuje poloostrov Přední Indie? Kte ré řeky touto částí Asie protékají? Jakou podobu měla nejstarší civiilizace vytvořená v poříčí Indu? Kdo byli Árjové a jak zasáhli do vývoje Indie? Jaké bylo jejich náboženství? Co je podstatou kastovního systému

Charakteristika starověku - ppt stáhnout

STAROVĚKÁ INDIE 6.D. Mgr. Nela Macháčková. Přečtěte si výklad a následně si do sešitů . přepište/vlepte zápis (celkem 2 zápisy!). Pro doplnění výkladu si můžete přečíst informace v učebnici (str. 60-67). Indií se budeme zabývat ještě příští týden. VÝKLAD. 1. Egypt jsme zakončili a my se musíme posunout o. Start studying Dějepis #2 (Starověká Indie-...). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Rádi přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 601118787

 • Tymiánový sirup trvanlivost.
 • Rock shox vidlice 26.
 • Citáty o beznaději.
 • Herpetická faryngitida.
 • Euphoria 2010.
 • Asus rt ac routers.
 • Peter falk oko.
 • Lexus 450h test.
 • Zelva velka.
 • Slangový slovník anglický.
 • Lhutník beck.
 • Gravitační konstanta slunce.
 • Hovězí polévka v tlakovém hrnci.
 • Radio fm.
 • Estar.
 • Projevy artrozy u psa.
 • Hudební nástroje palladium.
 • Legoland dánsko.
 • Habitable planets in our solar system.
 • Scarabaeidae larva.
 • Objem kufru octavia 3 sedan.
 • Bolest zubu nebo trojklanný nerv.
 • Posledni potomek jezise krista.
 • Prodej celých kmenů.
 • Piknik slovo windows phone.
 • Žárovka popis.
 • Mansardová střecha.
 • Broušení řetězu motorové pily ostrava.
 • Ivomec králík.
 • Navzdy svoji jak to dopadlo.
 • Falafelove placky.
 • Dynamizace hřebu.
 • Obnova mozkových buněk.
 • Elektrocentrála 3kw.
 • Pokrývka hlavy papeže.
 • Snímání obrazovky mac.
 • Nejdražší byty v praze.
 • Různé druhy levandule.
 • Pohádky o traktorech kniha.
 • Idnes rozvrh.
 • Tomorrowland film online cz dabing.